DPK.fi

Kuinka tutkia tuonpuoleista?

Päättyvän vuoden kunniaksi mietiskelen hetken tuonpuoleista. Mikä ”tuonpuoleinen” edes on? Wikipedian mukaan ”kuolemanjälkeinen elämä (tuonpuoleinen) on monissa uskonnoissa esiintyvä uskomus, jonka mukaan ihminen jatkaa olemassaoloaan jossakin olotilassa kuoleman jälkeen”.

Turun yliopiston tutkijaryhmä sai Suomen Akatemialta ison apurahan tuonpuoleisen tutkimiseen. Professori Marja-Liisa Honkasalon ”Mieli ja toinen” -projekti sai Akatemian ”Ihmisen mieli-Human mind” -tutkimusohjelman suurimman yksittäisen apurahan, lähes 900 000 euroa.

Akatemian tutkimusohjelmat ovat tapa ohjata rahoitusta keskeisinä pidetyille aloille ja tutkimusaiheille. Mitä kyseinen tuonpuoleisen tutkimus käytännössä olisi?

Tietoturvayhtiö pyrkii estämään viranomaisten vakoiluohjelmien pääsyn tietokoneille

Po­lii­si saa vuo­den ku­lut­tua oi­keu­den asen­taa sa­laa va­koi­lu­oh­jel­mia ri­kok­ses­ta epäil­ty­jen tie­to­ko­nei­siin ja äly­pu­he­li­miin. Tie­to­tur­va­yh­tiö F-Se­cu­re ai­koo suo­ja­ta asiak­kai­den­sa tie­to­ko­neet po­lii­sin mah­dol­li­sia ur­kin­ta­yri­tyk­siä vas­taan par­haan­sa mu­kaan. Niin sa­no­tun troi­ja­lai­sen avul­la lain­val­vo­jat voi­vat seu­ra­ta ri­kok­ses­ta epäil­lyn tie­to­ko­neen käyt­töä ja vies­tit­te­lyä ny­kyis­tä kat­ta­vam­min.

F-SE­CU­RE ei aio teh­dä vi­ran­omais­ten kans­sa min­kään­lais­ta yh­teis­työ­tä va­koi­lu­oh­jel­man ke­hit­tä­mi­ses­sä tai käy­tös­sä. "Näi­den oh­jel­mien ke­hit­tä­jien pää­vi­hol­li­sia ovat vi­rus­tor­jun­ta­fir­mat. Mei­dän teh­tä­vä­nä on py­säyt­tää hait­ta­oh­jel­mat riip­pu­mat­ta sii­tä, ovat­ko ne läh­töi­sin ve­nä­läi­sil­tä ri­kol­li­sil­ta vai po­lii­sil­ta", Hyp­pö­nen sa­noo.

Hän luon­neh­tii ti­lan­net­ta skit­sof­ree­ni­sek­si. "O­lem­me teh­neet eri mai­den vi­ran­omais­ten kans­sa pal­jon yh­teis­työ­tä verk­ko­ri­kol­lis­ten pal­jas­ta­mi­sek­si. Yht­äk­kiä vi­ran­omai­set ovat it­se ke­hit­tä­mäs­sä ja käyt­tä­mäs­sä hait­taoh­jel­mia." Va­koi­lu­oh­jel­mien käy­tös­sä voi ol­la po­lii­sin kan­nal­ta myös ris­ke­jä. "Jos näin saa­daan py­säy­tet­tyä kou­luam­pu­ja, se on hie­noa. Va­koi­lu­oh­jel­mia ei saa käyt­tää hep­poi­sin pe­rus­tein. Jos po­lii­si seu­raa syyt­tö­mäk­si osoit­tau­tu­van ih­mi­sen tie­to­ko­neen käyt­töä, se on ko­vem­pi yk­si­tyi­syy­den­louk­kaus kuin pu­he­lin­kuun­te­lu."

Merkillistä teollisuuspolitiikkaa

Turun Metalli- ja Telakkatyöväen ammattiosaston puheenjohtaja Päivi Ahonen ottaa uutisen luksuslaivatilauksen lipumisesta Ranskaan raskaasti.

Ahonen ei säästele sanojaan. Hänen mielestään hallituksen päätös 50 miljoonan lainan eväämisestä maksoi Suomelle tärkeän tilauksen. Seuraukset ovat karut.

Voi sanoa, että telakkateollisuus ajettiin tässä alas. Seurauksena on epävarmuutta ja mielettömät määrät työttömiä. Jos tämä realisoituu pahimmalla mahdollisella tavalla, merkitsee tämä katastrofia ainakin Varsinais-Suomelle. Tämä vaikuttaa niin laajasti elinkeinoelämän eri alueille.

Saa nähdä, saako meriteollisuus kolmatta mahdollisuutta

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell muistuttaa, että edellisen kerran Turun telakka menetti suuren laivatilauksen saksalaiselle telakalle.

Saa nähdä, tuleeko enää kolmatta tilaisuutta saada meriteollisuus kasvuun, vaikka orastavaa kasvua on ollut pitkän taantuman jälkeen, Randell sanoo Uudelle Suomelle.

Saarikangas Ylelle: Vapaavuori jäämässä historiaan miehenä, joka tappoi telakkateollisuuden

Yle Uutisten haastattelema vuorineuvos ja entinen telakkajohtaja Martin Saarikangas syyttää jättitilauksen menettämisestä hallitusta.
Kovin kritiikki kohdistuu elinkeinoministeri Jan Vapaavuoreen (kok).

Olen todella pettynyt hallituksen toimintaan, etenkin ministeri Vapaavuoreen. Saattaa olla, että hän menee historiaan miehenä, joka tappoi suomalaisen telakkateollisuuden, Saarikangas sanoo Ylelle.

Tapaus STX Finland nostaa esiin yritystukien mielekkyyden

Suora yritystuki on vuosittain yli 600 miljoonaa euroa. Sen päälle tulee mahtava määrä erillisiä pikku tukia, esimerkiksi verohuojennuksia, sekä kuntien epäsuorat tuet, joiden on arvioitu olevan yhteensä runsaat miljardi euroa. Maatalouden tuet ovat miljardiluokkaa. Kun päälle lisätään vielä Suomen 700 miljoonan euron nettomaksu EU:lle (rahoilla tuetaan niitä maita, jotka eivät pärjää), surfailemme todellisessa tukiviidakossa, joka on lopulta ansa.

Timo Soini haukkuu hallituksen – ”Voi prkle!”

Suomalainen telakkateollisuus on kuoleman kourissa. Hallitus ei ojentanut auttavaa kättään. Pääministeri Kataisen mukaan hallituksella ei ole ideologista liimaa. EU-linja sen sijaan on; pikkutarkka pilkunviilaus suomalaisten vahingoksi ja rahan lappaminen tukipaketteihin. Hallitus on tiltissä. Jos vasemmistopuolueet tämän nielevät, ne ovat osa Suomen historiaa, tulevaisuutta ei ole. EU-pankkitukipaketoinnilla hallitus pelastaa omien sanojensa mukaan suomalaisia työpaikkoja. Voi prkle! Tälle hallitukselle Kepun puheenjohtaja Juha Sipilä lupasi tukensa. Pravdan mukaan Kepu on pääoppositiopuolue. Mille se on oppositio? Kirjoittaa Timo Soini blogissaan.

Näin kitkaton Suomi rakennetaan

Tammikuun 17. päivänä, kun Kitkaton Suomi raportti julkistetaan, seuraa ensimmäinen aalto toimenpiteitä. Suunnitelma on rakennettu neljän peruspilarin –infran, osaamisen, rahoituksen ja pitkäjänteisyyden ja nopean toteutuksen yhdistelmän – varaan.

Infra tarkoittaa yhtenäisen kansallisen palveluarkkitehtuurin rakentamista eli sitä, että Suomen julkiset ja yritysten tarjoamat palvelut rakennetaan internetpohjaisiksi ja avoimiksi järjestelmäksi. Näin järjestelmiä voidaan kehittää ja ostaa paloina kuin Lego-palikoita ilman jonkin yksittäisen järjestelmätoimittajan ylivaltaa.

Näin esimerkiksi terveydenhuollon tietotekniikkajärjestelmiä voisi kehittää ja ostaa edullisesti paloina. Tekninen määrittely tähän on määrä tehdä valmiiksi ennätysajassa – kesäkuun loppuun mennessä.

Luomu on väärä valinta, geenimuokkaus taas ihmiskunnan toivo

Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja pöllyyttää tuttuun tapaansa totuttuja ajatusrakennelmia Duodecim-lehdessä. Nyt hän lyttää luomutuotannon ihmiskunnan kannalta vääränä valintana ja nostaa ihmiskunnan toivoksi monien kauhisteleman geenimuokkauksen.

Miten saamme ruoan riittämään koko ihmiskunnalle? Tätä Valtaoja pohtii laajassa katsauksessaan, jossa hän tukeutuu erityisesti Norman Borlaugin oppeihin.

Valtaojan mukaan luonnossa sinänsä ei ole juuri mitään syötäväksi kelpaavaa, vasta ihminen jalosti siitä syötävää.

Elokuvan tekijät vailla tekijänoikeussuojaa

Suomalaiset elokuvien ja tv-sarjojen tekijät ovat vailla tekijänoikeussuojaa, mitä verkkopalvelut käyttävät hyväkseen, kertoo Tekijänoikeuden tiedotus ja valvontakeskus ry TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

Lainsäädännön korjaamista valmistellaan parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Nettisivusto HDFIN on näyttänyt suomalaisia elokuvia ilman lupaa, mutta Kotilaisen mukaan asialle ei voida tehdä mitään, koska tekijän henkilöllisyyttä ei tiedetä ja hän on todennäköisesti ulkomailla.

Jos palvelu toimii ulkomailla ja jos omistajaa ei tiedetä, selvittäminen edellyttää kansainvälistä virka-apupyyntöä ja ne harvemmin johtavat mihinkään toimenpiteisiin.

EK:n Lasse Laatunen: "Ratkaisun pitää olla pelkistetty ja kova"

"Ei kannata lähteä miettimään vanhanaikaista ratkaisumallia, johon on kerätty kaikenkarvaista tilpehööriä. Ratkaisun pitää olla hyvin pelkistetty ja kova. Se antaa signaalin, että talouden laiva kääntyy", sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton uusi työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen tulevista palkkaratkaisuista Talouselämän haastattelussa.

Onko keskitetty tulosopimus täysin mahdoton? "Talous voidaan tervehdyttää liittokohtaisilla sopimuksilla, ja EK:n jäsenliitot haluavat liittokohtaisen kierroksen. Mutta ei tähän kannata hirttäytyä."

Skepsiksen Huuhaa-palkinto kirkasvalokuulokkeille

Skepsis kertoo, että palkinto myönnettiin Valkeelle ansiokkaasta heikosti tutkitun terveystuotteen markkinoinnista.

Valkee markkinoi kirkasvalokuulokkeita muun muassa kaamosmasennuksen hoitokeinona. Skepsiksen mukaan kuulokkeista tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin olleet varsin kapea-alaisia. Tutkimuksissa on ollut puutteita myös koehenkilöiden satunnaistamisen sekä sokkouttamisen suhteen.

Mainoksen viittaus oireisiin, jotka jatkuvat hoitamattomina maaliskuulle asti, luo vaikutelman sairaudesta. Tällainen medikalisointi on vastenmielinen aikamme ilmiö. Pimeys ei ole sairaus; ei liioin se, että ihmisellä on joskus paha mieli tai töissä/kotona menee kurjasti.

Kliininen tutkimus 89 henkilöllä kuulostaa vitsiltä, mutta ilmeisesti kaamosoireita ei muuallakaan maailmassa ole tutkittu tämän enempää. Ehkä pohjoisilla alueilla asuu liian vähän ihmisiä, jotta aihe kiinnostaisi tai sitten ongelma on vain korvien välissä.

Vartiainen jatkaa kohulausuntojaan - kyseenalaistaa nyt palkkojen yleiskorotukset

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Juhana Vartiainen jatkaa kohauttavien lausuntojen laukomista.

Vartiainen liputti Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa keskiviikkona voimakkaasti sen puolesta, että palkkojen yleiskorotuksista luovuttaisiin. Hänen mukaansa yleiskorotusten poistaminen helpottaisi ikääntyneiden työllistymistä.

Yle aloitti joulutauon!

Ylen Aamu-TV, Pressiklubi, A-Studio Stream ja Silminnäkijä ovat jääneet jo joulutauolle. Vedetäänkö siellä Ylessä lonkkaa, toimitusjohtaja Lauri Kivinen?

Ylen ohjelmamuutokset kummastuttavat kansanedustajia

Kansanedustajat hämmästelivät Ylen viimeaikaisia ohjelmamuutoksia, kun eduskunta keskiviikkona käsitteli liikenne- ja viestintäministeriön määrärahoja.

Hollanti kielsi turkistarhauksen

Hollanti kieltää turkistarhauksen. Maan senaatti hyväksyi tiistaina äänestyksen jälkeen lain, jonka mukaan minkkien tarhaaminen loppuu vuoteen 2024 mennessä. Hollanti on jo aikaisemmin kieltänyt kettujen ja chinchillojen tarhauksen. Hollannin osuus minkkimarkkinoista oli viime vuonna noin yhdeksän prosenttia. Markkinajohtajia ovat Tanska ja Kiina, jotka yhdessä tuottavat yli puolet minkeistä. Hollanti tulee maksamaan turkistarhaajille korvauksia elinkeinon menettämisestä.

Asuntojen parveketupakointia rajoitettaneen - myös sisätupakointiin saatetaan puuttua

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) suunnitellaan parhaillaan yksityisasuntojen parveketupakoinnin rajoittamista. Kyse ei ole kuitenkaan parveketupakoinnin täyskiellosta. Kielto oli esillä jo nykyisen tupakkalain käsittelyn yhteydessä pari vuotta sitten, mutta siitä luovuttiin. Nyt tilanne on muuttunut. Lähtökohta lainlisäyksessä on se, että jokainen voi polttaa tupakkaa omalla parvekkeellaan, jos siitä ei aiheudu haittaa kenellekään muulle, sanoo neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

11-vuotias toi aseen kouluun - varautui uuteen kouluammuskeluun

Utahissa aseen kanssa kouluun tullut 11-vuotias poika on kertonut tuoneensa aseen itsepuolustukseksi mahdollista kouluammuskelua varten.

Opettajat ja koulun johto West Kearnsin ala-asteella Salt Lake Cityssä olivat saaneet maanantaina muilta oppilailta tiedon, että poika oli uhkaillut heitä käsiaseella. Opettajat löysivät pojalta lataamattoman aseen ja repusta luoteja. Poika on tällä hetkellä otettuna kiinni ja häntä epäillään aseen hallussapidosta ja päällekarkauksesta.

Koulusurmien syiden selvittämisen pitää jatkua

Yhdysvaltojen järkyttävät koulusurmat olivat maailmanlaajuinen uutinen, mutta suomalaisia tapahtuma kosketti erityisellä tavalla omien kokemustemme takia. Jokainen veriteko pakottaa kysymään, mistä ilmiö johtuu ja miten uusia vastaavia tekoja voisi estää ennakolta. Asian pohtimista on jatkettava myös meillä.

Äärimmäisissä teoissa on taustalla usein yksittäisiä, hyvin poikkeavia ja vaikeasti tulkittavia tekijöitä. Siksi on vaikeaa löytää uskottavaa selitystä teoille, saati esittää toimenpiteitä surmien vähentämiseksi.

Silti tarvitaan tutkimustietoa ja julkista keskustelua. Koulut pitää pystyä tuntemaan turvallisiksi paikoiksi.

Yksinkertaisin mutta samalla ehkä vaikein kysymys on pohtia surmien tekijää. Aseiden saatavuudesta tai turvaverkkojen toimivuudesta voidaan käydä pitkiä keskusteluja, mutta lopulta palataan peruskysymykseen: miksi yksi ihminen tekee tietoisen päätöksen surmata muita?

Tutkijat ovat vertailleet tapahtumia toisiinsa ja löytäneet joitakin persoonallisuuden piirteitä, jotka yhdistävät veritöiden tekijöitä. Johtopäätösten teko on kuitenkin erittäin vaikeaa, koska yleensä samat piirteet eivät aiheuta minkäänlaista uhkaa lähimmäisille. Jos jokin tekijä nimetään osasyyksi tekoihin, se leimaa samalla suuret joukot ihmisiä täysin aiheetta.

Maailmanlopun kolumni

Tämä on sitten viimeinen kolumnini, ainakin jos maailmanloppu tulee perjantaina, kuten mayaintiaanien väitetään ennustaneen. Olisi pitänyt vaatia kirjoituspalkkio etukäteen, nythän siitä ei ole enää mitään iloa. No, itse asiassa ainoa, mitä tapahtuu, on, että lauantaina moni ihminen tulee olemaan hämmästynyt.

Maailmanloppu lienee miljoonien vuosien päässä.

”En tiedä yhtäkään metsästäjää, joka lähtisi ulos rynnäkkökiväärin kanssa”

Connecticutin koulusurma on kääntänyt asemyönteisiäkin poliitikkoja aselakien tiukennusten kannalle Yhdysvalloissa. BBC:n mukaan muun muassa demokraattisenaattorit Mark Warner ja Joe Manchin, joilla on Kansallisen kivääriyhdistyksen (NRA) A-luokitus, vaativat asekontrollin kiristämistä.

Connecticutissa 27 ihmistä surmannut ampuja oli varustautunut puoliautomaattikiväärillä ja käsiaseilla, jotka kaikki hän otti äidiltään.

Vartiainen vaatii iäkkäille suomalaisille palkka-alea

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtaja Juhana Vartiainen on keksinyt sokerihumalassaan uudistuksia työelämään. Nyt hän haluaa työnantajille mahdollisuuden laskea iäkkäiden työntekijöiden palkkoja.

Vaihtoehtona voisi olla maksaa iäkkäille pienemmät yleiskorotukset kuin nuoremmille.

Vartiaisen mukaan varttuneesta työntekijästä voi tulla rasite. Vartiainen voisi näyttää esimerkkiä 54 vuotiaana hänenkään työtehonsa ei voi enää olla aivan skarpissa kunnossa, jos sitä pitää päiväunilla paikkailla.

Katainen: Palkan alentaminen ei ole lääke ikäihmisten työllisyyteen

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.) ei innostu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan Juhani Vartiaisen tuoreesta ehdotuksesta. Vartiainen esitti Iisalmen Sanomissa, että ikääntyneiden palkkoja pitäisi voida olla mahdollista laskea.

Lainsäädännöllä ei voi pakottaa yrityksiä työllistämään eri-ikäisiä ihmisiä. Uskon kuitenkin, että tuleva työvoimapula pakottaa meitä jokaista miettimään, että tarvitaan parhaat osaajat. Paras työyhteisö on sellainen, että siellä on nuoria, vanhoja, miehiä ja naisia.

Häkämies ehdottaa viikoittaisen työajan pidentämistä

Häkämies katsoo, että pidennys voisi olla esimerkiksi kaksi tuntia viikossa. Häkämies sanoi Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVAn työaikatutkimuksen julkistamistilaisuudessa, että työajan pidennys yhdistettynä palkkamalttiin olisi tavallaan palkkojen alentamista ja kilpailukyvyn parantamista ilman, että ihmisen tulotaso alenee. Häkämiehen mukaan esimerkiksi kahden tunnin pidennys viikossa merkitsisi 30 vuoden työurassa 20 kuukauden pidennystä. EVAn tutkimuksen mukaan suomalaisten työtuntien määrä laskee.

Huippuvirkamies avautuu savustuksesta

Juuri kun pöly Liikenneviraston pääjohtajan Juhani Tervalan potkuista on ehtinyt laskeutua, heittää toinen Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toiminut korkea virkamies kovia väitteitä oman lähtönsä syistä.

LVM:n ex-turvallisuusjohtaja Rauli Parmes kertoo HS:n painetun lehden haastattelussa, miten hän kokee tulleensa savustetuksi ulos ministeriöstä.

Parmeksen tarkoitus oli jatkaa ministeriössä 65-vuotiaaksi asti, mutta 63 ikävuoden jälkeen alkoi tapahtua kummia. Parmes koki työtehtävien yhtäkkiä vähenevän: hänen mukaansa ne jaettiin muille virkamiehille.

Työmarkkinateatteria ei tarvittaisi

Työantajien edustajien ja työntekijäjärjestöjen keskinäinen suhde on näyttäytynyt viime ajat julkisuudessa tavalla, joka ei ainakaan paranna työmarkkinakentän imagoa. Työnantajapuoli on käynnistänyt vaikeaan taloustilanteeseen vedoten tykityksen, joka tähtää palkansaajien etujen ja oikeuksien huonontamiseen. Hengästyttävään tahtiin on uhattu poistaa arkivapaat, heikentää työsuhde- ja työttömyysturvaa, nostaa kiireen kaupalla eläkeikää ja jäädyttää palkat.

Ärhäkän ykköstykin tehtävä on varattu Jyri Häkämiehelle.
Nyt on kuultu jo ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd.) "vuosikymmenen epäuutiseksi" ja "työnantajapopulismiksi" kutsuma ajatus palkkojen alentamisesta. Sen esitti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n uusi puheenjohtaja Ilpo Kokkila. Työntekijöiden edunvalvojien rooliksi tässä pyörityksessä jää närkästynyt nalkutus.

Nuorten työ listan kärkeen

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.) on jatkanut Matti Vanhasen (kesk.) tiellä vaatiessaan työurien pidentämistä. Kataisen vetoomus tuli julkisuuteen eri foorumeilla.

Rukan lumilla viisauden löytänyt Vanhanen tuli aikoinaan julkisuuteen pääministerinä hieman samalla tavalla, mutta vastustus oli silloin vielä raivoisampaa kuin nyt.

Tiedä sitten, miksi Katainen valitsi juuri tämän hetken. Ehkä kysymys oli yksinkertaisesti siitä, että tilanne on niin sanotusti päällä. Jotain on tehtävä. Eurokriisille ei näy loppua, ja talouden rakenteiden vinoutuminen kotimaassa on vain kiihtynyt.

Esillä ovat olleet lähinnä eläkeiän nostaminen ja työpäivien pidentäminen. Kuten Vanhanen aikoinaan, myöskään Katainen ei korosta tarpeeksi nuorisotyöttömyyttä, vaikka jokaisen puheen pitäisi alkaa juuri siitä.

Jos työpäivää pidennetään ja eläkeikää nostetaan, miten varmistetaan se, että työuran alkupäässä vuoroaan odottavat, ammattiin koulutetut nuoret pääsevät sujuvasti koulunpenkiltä töihin?

Nuoria ei saisi päästää ollenkaan kortistoon, vaan heille pitäisi antaa työtä –  ja se tavoite pitäisi laittaa etusijalle. Jos siinä huoltosuhde hetkellisesti kärsii, niin vahinko on pienempi kuin jos ryhdyttäisiin keinotekoisesti lykkäämään eläköitymistä.

Catherine-pilaan liitetty hoitaja löytyi kuolleena

Radiojuontajat kehuivat Catherine-pilaansa Twitterissä ennen tragediaa

Australialaisen radioaseman pilaan tietämättään langennut hoitaja on löytynyt kuolleena Britanniassa. Pila liittyi lasta odottavaan herttuatar Catherineen.
Hoitaja löydettiin kuolleena kotoaan perjantaina, tiedotti hänen työnantajansa lontoolainen yksityissairaala.

Sairaanhoitaja Jacintha Saldanha oli se henkilö, joka kuluneella viikolla ohjasi toiselle hoitajalle eteenpäin puhelun, jonka vuoksi herttuattaren tilasta vuosi tietoja julkisuuteen. Sky Newsin mukaan Saldanha oli 46-vuotias. Häneltä jäi kaksi lasta.

Australialaisen 2DayFM-radioaseman juontajat esiintyivät puhelussa kuningatar Elisabetina ja prinssi Philipinä ja mukamas kysyivät Catherinen vointia.

Saldanha oli ottanut puhelun vastaan ja kääntänyt sen herttuatar Catherinesta tietävälle hoitajalle. Tämä taas kertoi Catherinen voinnista soittajille – siis radiojuontajille, jotka esittäytyivät kuningatar Elisabetiksi ja prinssi Philipiksi. Pila meni läpi, ja hoitaja mm. kertoi Catherinen voivan "pirteämmin".

Tragedian paljastuttua kumpikin juontajista poisti Twitter-tilinsä kokonaan. Ennen tempausta he olivat hehkuttaneet tulossa olevaa "kansainvälisen tason" pilaa.

Sittemmin juontajat on hyllytetty työstään.

Hoitajan kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Hannu Lauerma tuomitsee Kanervan hypnoosin

Tutkimusprofessori, vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma pitää täysin epäeettisenä eilen Yleisradion Linnan jatkot -ohjelmassa nähtyä kansanedustaja Ilkka Kanervan hypnoosia. Joskus, vaikkakin harvoin, vastaavanlaisella toiminnalla voi hänen mukaansa olla jopa vakavat seuraukset. Hypnoositempun suoritti mentalisti Noora Karma.

Kanerva ilmaisi eilen illalla tv:ssä ennen temppua, että olisi sovittu, ettei hypnoosia suoriteta. Karma kuitenkin suostutteli Kanervan siihen suorassa lähetyksessä, ja pian entinen ulkoministeri löysi itsensä makaamasta lattialta.

Onneksi olkoon kalastaja Pentti Linkola

Suomi muuttuu, jopa luonto, mutta yksi pysyy. Perjantaina 7.12. 2012 80 vuotta täyttänyt kalastaja Pentti Linkola ja hänen keltainen mökkinsä Hämeen Vanajavedellä ovat instituutio. Harmaana marraskuisena päivänä torpasta kajastaa heikko valo ja ikkunasta näkyy tuttu pörröinen päälaki. Kumisaappaissaan Linkola toivottaa tervetulleeksi matalaan mutta kodikkaaseen majaansa, joka pursuaa kirjoja ja papereita.

Tässäkö itsenäisyyspäivän kohu uutinen!

Mervi Tapola: Matti haluaa aloittaa puhtaalta pöydältä

Matti Nykänen ja ex-vaimo Mervi Tapola olivat sattumoisin samaan aikaan Kanarialla. Siellä oli myös Nykäsen morsio Susanna Ruotsalainen.
Seiskan mukaan Matti Nykäsen ja avopuoliso Susanna Ruotsalaisen välille syntyi riita Mervistä. IS sai kiinni mäkikotkan ex-vaimo Mervi Tapolan, joka on parhaillaan myös lomailemassa Kanarialla.

Nykäsen piti esiintyä hotellissa, joka on vain 300 päässä Mervin loma-asunnosta.

Google-pomo lyttää Windows Phone 8:n

Googlen hallituksen puheenjohtaja Eric Schmidt ei myönnä ottavansa Nokian älypuhelimissa käyttämää Microsoftin Windows Phone 8 -käyttöjärjestelmää kovin vakavasti.

Googlen Android-käyttöjärjestelmä hallitsee jo noin 75 prosentin osuutta maailmassa myydyistä älypuhelimissa.

Kun Wall Street Journal kysyy Schmidtiltä hänen näkemystään Windows Phone 8:sta, vastaus kuuluu näin:

"En ole käyttänyt sitä".

Tuntemattoman sotilaan esitystä myöhäistetään

Yle joutuu myöhäistämään Tuntematon sotilas -elokuvan esitysaikaa suunnitellusta. Elokuva nähdään Yle Teema -kanavalla itsenäisyyspäivänä kello seitsemäntoista.

Alun perin Ylen tarkoituksena oli näyttää itsenäisyyspäivän klassikoksi muodostunut Edvin Laineen jatkosodan kuvaus jo kello neljätoista TV1:llä.

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Meku vaati Yleä kuitenkin siirtämään elokuvan esitysaikaa myöhemmäksi. Elokuvan ikäraja on tällä hetkellä 12, eikä sitä saa Mekun mukaan esittää televisiossa ennen kello seitsemäätoista.

Ja kansa raivostui: Huraa, Suomen alle 12-vuotiaat on nyt pelastettu, kun Yle siirsi Tuntemattoman sotilaan esittämisen itsenäisyyspäivänä kolme tuntia myöhemmäksi, 14:stä 17:ään!
Ihan totta, keitä oikein olette, te yhteiskunnallisesti valppaat ilmiantajat, joiden lähettämien "vihjeiden" perusteella itsenäisyyspäivän kohokohta Suomen kodeissa pilattiin?

Metsästäjä ampui maakotkan supikoirana

Laukauksen jälkeen kävi kuitenkin ilmi, että kyseessä oli maakotka. Poliisin mukaan metsästäjä ilmoitti asiasta itse hätäkeskukseen.

Poliisi tutii tapausta epäiltynä metsästysrikoksena.

Kotka on tällä hetkellä tutkittavana Oulussa. Ympäristöministeriön asettama ohjeellinen korvausarvo maakotkalle on 4877 euroa.

Nokia tienaa 170 miljoonaa euroa - Keilaniemen konttori pantiin lihoiksi

Matkapuhelinyhtiö Nokia ilmoitti tiistaina myyvänsä Espoon Keilaniemessä sijaitsevan pääkonttorinsa. Yhtiö nettoaa kaupasta 170 miljoonaa euroa.

Ostajana on suomalainen sijoitusyhtiö Exilion, joka on perustettu vuonna 2005. Sen omistajia ovat suomalaisia eläkevakuutusyhtiöitä.

Bäckman on tehtaillut yli 90 valitusta ja rikosilmoitusta

Yli 30 tapausta liittyy Bäckmanin omaan huoltajuuskiistaan Neuvostoliitossa syntyneen Jaana Niemen kanssa.

"Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hallintopäällikkö Tarja Pellinen esimerkiksi sinutteli minua sähköpostiviestissään. Mielestäni tuntemattomien henkilöiden sinuttelu ei kuulu sivistysvaltion tapoihin eikä varsinkaan sivistysyliopistoon. Koska haluan, että Suomi on sivistysvaltio, aion tehdä asiasta kantelun oikeuskanslerille", kirjoitti Johan Bäckman HS:lle vastauksena siihen, miksi hän on herkkä tekemään valituksia ja rikosilmoituksia.

Bäckmanin ex-naisystävän perheen piina jatkunut kahdeksan vuotta. Ensin hän hurmaa, sitten hän hyökkää. Näin sanoo Johan Bäckmanin entisen naisystävän Jaana Niemen äiti kotonaan Helsingissä.

Jaana Niemen vanhemmilla on kokemusta Bäckmanin toimintatavoista kahdeksan vuoden ajalta. Niin kauan on kestänyt tyttären ja Bäckmanin huoltajuuskiista.

Oikeuden paperit kertovat rumasta riidasta, mikä ei ole huoltajuusasioissa tavatonta. Poikkeuksellista on Bäckmanin tekemien rikosilmoitusten määrä. Hän on tehtaillut ilmoituksia Jaana Niemen lisäksi tämän vanhemmista, perheen tuttavista, oikeudenkäyntien todistajista, jopa asianajajasta. Hän on pommittanut sähköpostitse myös vanhempien työnantajia.

Lähiruokakoordinaattoria ärsyttää, että lähes mitä vain voi myydä lähiruokana

Loviisan kaupungin lähiruokakoordinaattorin mielestä lähiruuan virallisen määritelmän puuttuminen aiheuttaa ongelmia.

”Lähiruokaa ei ole tarkasti määritelty eikä sertifioitu: melkein mitä tahansa voi tarjota lähiruokana. Logistinen haaste on se, että pientuottajien tuotteiden kuljettaminen on äärimmäisen kallista.”

Mikä on lähiruuan määritelmä?

”Yhtenä vaihtoehtona on tarjottu sataa kilometriä, jolloin kaikki sillä säteellä tuotettu ruoka on lähiruokaa. Silloin mennään usein komeasti naapurimaan puolelle, joten se ei ole toimiva kriteeri. Yksi tärkeä kriteeri on ekologisuus.”

Tavaratalo Stockmann on myynyt lappilaista poroa lähiruokana. Mitä siitä pitäisi ajatella?

”Olen pohtinut tätä. Pitäisikö meidän antaa poronkasvatukselle mahdollisuus Uudellamaalla, jotta kuluttajat saisivat poroa, jota voisi kutsua lähiruuaksi? Vai pitääkö meidän kutsua lähiruuaksi sitä lähintä poroa, jota sen luontaisessa ympäristössä kasvatetaan"?

Miksi ostaa Windows RT -tabletti?

Pysähdyin eilen tavaratalossa katsomaan uutta Windows RT -tabletia. Hieno kone: kevyt kuin mikä, tarkka näyttö, sd-korttipaikka, usb-portti ja niin edelleen. Hinta 699 euroa.

Viereisellä pöydällä oli saman hintainen Applen iPad. En keksinyt yhtään syytä, miksi olisi kannattanut valita RT-laite. Nykytilanteessa iPad on täysin ylivoimainen. Windows-tabletin aloitusnäyttö on toki hieno ja toimiva, mutta kokonaisuutena iPad-ekosysteemi on valovuoden edellä. Eikä ihme, onhan sillä myös ajallisesti lähes kolmen vuoden etumatka.

Hovioikeus vapautti Jyrki Järvilehdon kaikista syytteistä

Ex-formulakuljettaja Jyrki Järvilehto on saanut tänään vapauttavan tuomion Turun hovioikeudesta. Hovioikeus vapautti Järvilehdon kaikista syytteistä ja korvausvelvollisuuksista.

Järvilehdon puolustuksen hankkimat uudet asiantuntijalausunnot vaikuttivat ratkaisevassa määrin hovin päätökseen.

Tänään annettu tuomio koskee vuoden 2010 kesäkuussa sattunutta veneonnettomuutta, jossa kuoli Järvilehdon ystävä. Turmalla ei ollut silminnäkijöitä. Asiaa puitiin Turun hovioikeudessa lokakuun alussa.

Jyrki Järvilehdon veneonnettomuus osoittautui liian vaikeaksi. Lukuisat seikat jäivät epäselviksi, jolloin Turun hovioikeudelle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin todeta Jyrki Järvilehto syyttömäksi, kirjoittaa Jarkko Sipilä blogissaan.

Sadan miljoonan dollarin mies

Elokuvantekijä Tyler Perry on yhdysvaltalaisen elokuvateollisuuden menestyneimpiä nykykasvoja, mutta Suomessa hänestä ei kovin moni tiedä. Ehkä pitäisi.

Esimerkiksi talouslehti Forbesin vertailussa Perry oli yhdysvaltalaisten miespuolisten viihteentekijöiden tulokuningas toukokuusta 2010 toukokuulle 2011. Taakse jäivät muun muassa Jerry Bruckheimer, Steven Spielberg, Elton John ja Simon Cowell.

Forbes arvioi Perryn vuosituloiksi tuolloin 130 miljoonaa dollaria eli noin sata miljoonaa euroa. Tyler Perry on keikkunut kärkisijoilla vertailussa myös muina vuosina.

Yhdysvaltain ulkopuolella Tyler Perrystä ei silti juuri tiedetä, sillä hänen kevyet komediansa ovat lähinnä mustan Amerikan hupia ja suosikkeja.

Talvivaaran toimitusjohtaja joutui kainuulaisten raivon kohteeksi

Talvivaara järjesti alueen asukkaille avoimen yleisötilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Pekka Perä pistettiin tiukoille.

Kaivoksen jätevesivuodon merkitys paikallisille ei jäänyt epäselväksi: suoranainen raivo oli käsin kosketeltavissa, äänitasot nousivat ja kyyneleitä vuodatettiin.

Perältä penättiin vastauksia muun muassa vuodon vaarallisuudesta.

Varsin hyvin malttinsa säilyttänyt toimitusjohtaja vakuutti, ettei vuodosta ole vaaraa ihmisille.

Perä myös myönsi tehdyt virheet ja lupasi Talvivaaran kantavan onnettomuudesta täyden vastuun.

Aamulehti ja Alma vaatii freelancereiden oikeuksia taannehtivasti

Alma Media vaatii jälleen freelancereita allekirjoittamaan kohtuutonta sopimustaan. Oikeudet viedään jopa taannehtivasti.

Alma Media on lähettänyt lukuisille free -toimittajille avustajasopimuksen ja vaatinut heitä allekirjoittamaan sen. Erityisen aktiivisesti sopimusta vaatii Aamulehti.

Sopimus on samansisältöinen aiempien Alma Median tarjoamien sopimusten kanssa. Sopimus on epätasapainossa osapuolten kesken ja se voi olla pätemätön tiettyjen ehtojen osalta. Sopimuksella Alma poimii rusinat pullasta ja hyödyntää freetoimittajien heikkoa neuvotteluasemaa.

Sopimuksen mukaan Alma saa sopimuksen mukaiset tekijänoikeudet myös freen toimittamaan vanhaan aineistoon, jos muuta tekijänoikeusehtoa ei ole sovittu.

Jari Sarasvuo yllätti työttömän suorassa lähetyksessä: "Mä palkkaan sut!"

Nuoret haluavat unelmaduunin ja työnantajat valmiin ammattilaisen eikä aloittelijoita. Miten tällaisen yhtälön voi ratkaista.
Asiaa pohtivat Ylen A2 Teeman Syrjäytyneet nuoret keskusteluohjelmassa nuoret, poliitikot ja yrittäjät.

Useampi vastaaja eri leireistä korosti, että unelmatyöstä haaveilevien olisi vain mentävä aluksi johonkin työhön, mitä kautta matka kohti unelmatyötä voisi alkaa. Työtön työnhakija Elina Karjalainen hämmästeli muiden tarjoamia vastauksia.

Koulutus, lähde töihin, no mutta mitä jos sä haet kolme kuukautta töihin eikä kukaan palkkaa? Mitä sä sitten teet? Ei se auta että sanotaan vaan että mene töihin, jos sä käyt haastattelussa haastattelun jälkeen. On koulutus, eikä hae koulutusta vastaavaa työtä vaan ihan joitain pieniä toimistotöitä, mutta ei pääse töihin. Mitä sä teet? Karjalainen kysyi.

Yritysvalmennusfirma Trainers' Housen suuromistaja Jari Sarasvuo pamautti yllättävän vastauksen heti tämän perään.

Mä palkkaan sut. Katotaan maistuuko.

Nykyaikainen auton moottori mahtuu pieneen matkalaukkuun!

Eikä matkalaukun tarvitse olla edes kovin suuri!
Autojen päästöjä halutaan pienentään enemmän ja enemmän ja siksi uudet tekniikat tekevät tuloaan kovalla vauhdilla.

Viimeisintä huutoa on kolmisylinteriset, joita monet valmistajat ovat alkaneet tuottaa.

Pohjois-Amerikassa suuret moottorit ovat vielä arkipäivää ja pienistä kolmisylinterisista moottoreista ei siellä vielä edes oikein puhuta.

Yllätysuutinen Talvivaarasta - Syynä vuoto ja vaikea vesitilanne

Kaivosyhtiö Talvivaara lykkää kaivostoiminnan uudelleen käynnistämisen ensi kesään. Yhtiön mukaan syynä on kipsisakka-altaan vuoto sekä vaikea vesitilanne. Kaivoksen avolouhos pitää tyhjentää vedestä ennen kaivostoiminnan aloittamista.

Talvivaara kertoo, että metallien talteenottolaitos on sen sijaan käynnistetty onnistuneesti. Metalleja yhtiö saa olemassa olevista bioliuotuskasoista.

Ministeri Arhinmäki miksi et ole aloitteellinen?

Ministerin ainoa konkreettinen ehdotus on "laillisen nettilataamisen ja -jakamisen voimakas kehittäminen". Ministeriö ei itse kehitä mitään vaan luo säädösympäristön, jonka varassa sisältötuottajat ja oikeudenhaltijat voivat toimia. Hallinto ei voi luoda uusia Spotifyitä tai Netflixejä, se on markkinoiden tehtävä.

Nykyisessä mallissa melkein mikä tahansa räpellys saa tekijänoikeussuojaa. Se on kohtuutonta nyt, kun netissä olemme kaikki sisältötuottajia. Toki nämä ovat isoja asioita, joissa Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, mutta Arhinmäki voisi bloggaamisen sijaan olla aloitteellinen asiassa.

Vanhan sanomalehden digitointi nettiin on tekstin uudelleenjulkaisemista, joten sata vuotta nuorempia lehtiä ei netistä löydy. Onko ministerin mielestä kohtuullista, ettei vanhoja lehtiä voi digitoida ennen kuin kaikkien siihen kirjoittaneiden toimittajien kuolemasta on kulunut vähintään 70 vuotta? (kts. 27.11.2012 Hesarin kirjoitus, tekijänä emeritusprofessori Yrjö Varpio). Onko tällainen oikeaa tekijänoikeutta?

Nokia valomainos katosi

Kun television digitalisointiprojekti 1990-luvun lopussa aloitettiin, sen tärkeimpiä tavoitteita oli turvata kotimaisten tv-toimijoiden asema. Pelättiin, että ilman digitalisointia CNN, FOX, National Geographic, MTV ja muut taivaskanavat vyöryisivät Suomen koteihin suoraan satelliitista. Uusilla maanpäällisillä kanavilla haluttiin antaa tilaa kotimaisille tekijöille ja tehdä digi-tv-osaamisesta vientituote.

Oheinen kuva kertoo, miten siinä kävi: National Geographicin ja FOXin valomainokset hohtavat nyt kirkkaina Helsingin paraatipaikalla Rautatientorin reunalla. Ne kanavat, joita yritettiin digitalisoinnilla torjua, tulivat Suomeen juuri digitalisoinnin ansiosta, kun vapautuville kanavaluville ei ollut riittävästi kotimaisia hakijoita.

Ja jotta ironia olisi täydellinen, kyseisellä paikalla loisti joitakin vuosia sitten Nokian valomainos.

Puolustusvoimat haluaisi soluttautua tietoverkkoihin

Puolustusvoimat haluaisi harjoittaa salaista peitetoimintaa tietoverkoissa vakavien rikosten estämisessä ja paljastamisessa, kertoo Ylen uutiset. Puolustusministeri Carl Haglund (r) suhtautuu kuitenkin asiaan kielteisesti.

Nykyisin peitetoiminta on tarkoin säädelty laissa, ja sitä saa tehdä vain poliisi. Nyt Puolustusvoimat kaipaa samaa mahdollisuutta ehkäistäkseen ja paljastaakseen vakavia tiedustelutoimintaan kohdistuvia rikoksia.

Puolustusvoimat esittää asiaa lainmuutokseen Puolustusvoimien rikostorjunnasta. Haglund ei esityksestä innostu. Hänen mielestään Puolustusvoimat ei tarvitse poliisin valtuuksia, koska se voi tehdä yhteistyötä poliisin kanssa.

Nyt puhuu ministeri tekijänoikeuksien valvonnasta

Ministeri Paavo Arhinmäki kirjoitti blogissaan.

Kuluvalla viikolla on noussut julkiseen keskusteluun tapaus, jossa kerrotaan 9-vuotiaan tytön vahingossa ladanneen laittomasti musiikkia internetistä ja jakaneen sitä edelleen. Tekijänoikeuksia valvova järjestö on jäljittänyt kyseisen ip-osoitteen ja rätkäissyt yhden levyn laittomasta lataamisesta ja jakamisesta liittymän haltijalle 600 euron laskun. Sillä, että kyse olisi liittymän haltijan mukaan ollut tapahtumahetkellä 9-vuotiaan tekemästä vahingosta, ei olisi ollut asiaan mitään vaikutusta.

Netissä levinneen tarinan perusteella on toimittu kohtuuttomasti, joten olen yrittänyt selvittää, mistä on kysymys.

Rannekello tekee paluuta - tietokoneena

”Nyt on meneillään ranteen valloitus”, digitaaliseen palvelumuotoiluun erikoistuneen Fjord-designtoimiston toimitusjohtaja Olof Schybergson sanoo.

Schybergsonin mukaan 1990-luvulla kilpailtiin työpöydän herruudesta, tietokoneiden ja niiden sovellusten markkinaosuuksista. Viime vuosikymmenellä kamppailu siirtyi taskuun, kun älypuhelimista tuli käyttöliittymä internetiin.

Vaikka välillä näytti siltä, että kännykkä olisi tehnyt rannekellon tarpeettomaksi, seuraava taistelu käydään älykkäiden rannekellojen ja älyrannekkeiden markkinoilla, Schybergson väittää.

Oikeastaan kyse on isommasta trendistä, niin sanotusta puettavasta tietotekniikasta, eli koko ajan käyttäjän saatavilla ja käyttövalmiina olevista digilaitteista. Tietotekniikka tulee vähitellen myös vaatteisiin ja koruihin, mutta ensin ranteeseen.

Putkivuotoko syynä Jeesus-patsaan kyyneliin

Intialaismiestä syytetään kotimaassaan jumalanpilkasta, koska hän väittää etteivät katolisessa kirkossa itkevän Jeesus-patsaan kyyneleet johdu ihmeestä. Mies toivoo Euroopan painostavan Intiaa luopumaan syytteistä.

Jeesus-patsaan kyyneleet putkivuodoksi paljastanut intialaismies vetoaa Euroopan maiden hallituksiin, jotta ne painostaisivat Intiaa luopumaan häntä vastaan nostetusta jumalanpilkkasyytteestä. Mies pakeni viime kesänä Suomeen sen jälkeen, kun kuuli saavansa syytteen jumalanpilkasta.

Raimo Sailakselta karu arvio Suomen taloudesta: ”Todella pahaa jälkeä”

Suomen talous on valtiovarainministeriön valtiosihteerin Raimo Sailaksen mukaan arvioitua huonommassa tilassa. Hän uskoo, ettei talous kasva lähiaikoina ja työttömyys syvenee.

Kasvu jää hitaammaksi kuin keväällä arvioitiin, Sailas sanoi Elinkeinoelämän keskusliiton seminaarissa.

Raima Sailas
Kuunteleeko Sailasta kukaan?

Supo - outojen asioiden "agenttitoimisto"

Jonkin aikaa sitten korkeassa asemassa ollut virkamies hyllytettiin sisäisen eripuran vuoksi ja häneltä evättiin puhelimen, tietokoneen ja sähköpostin käyttö.

Tuskin hän pääsi itse rakennukseenkaan sisälle. Koskaan ei selkeästi kerrottu, mistä olikaan kysymys, mutta nyt tilanne lienee selvitetty virkamiehen osalta ja hänen oikeutensa palautettu.

Tämän jälkeen suojelupoliisi on saanut paljon ylimääräistä rahaa mm. terrorismin torjumiseen. Kuitenkin taannoin herätti huomiota massiivinen tiedotustilaisuus keskusrikospoliisin tiloissa Tikkurilan suunnalla.

Infossa ei sillä hetkellä ollut juuri mitään kerrottavaa. Jatkotutkimuksetkaan ulkomaalaisperäisten ihmisten värväämisestä laittomille vesille eivät ole ainakaan vielä tuoneet tutkinnallista läpimurtoa.

Palkka-asioissa ja muissa sisäisissä asioissa työntekijät ja Supon johto ovat riidelleet oikeutta myöten.

Supon agentti käytti ruoka- ja kahvitaukojaan seksin harjoittamiseen valtion virka-autossa. Eikö Supon kenttävalvonnassa ole tähdellisempääkin tekemistä?

Nokian karttapalvelu Applen mobiililaitteille on kökkö viritelmä

Nokia on julkaissut Here-karttapalvelunsa Applen App Store -kaupassa.

Ilmainen karttaohjelma käyttää yhdysvaltalaisen Navteq-yhtiön keräämiä karttoja. Nokia osti yhtiön 5,7 miljardilla eurolla vuonna 2008.

App Store on yksi suosituimmista mobiililaitteiden ohjemia välittävistä kauppapaikoista.

Here-karttaohjelmasta on julkaistu myös Firefox-verkkoselaimessa toimiva versio. Googlen sovelluskauppaan ohjelman pitäisi saapua pian.

"Ihmiset haluavat erinomaisia karttapalveluita. Heren ansiosta voimme koota paikkatietotarjontamme yhteen ja tarjota kuluttajille aikaisempaa paremman tavan tutkia, löytää ja jakaa heidän ympäristöönsä liittyvää tietoa", kertoi Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop yhtiön tiedotteessa.

Armeijan kuohuttava harjoitus käytössä Suomessakin - nukkuvia sikoja ammutaan

Maailmalla kohua herättänyt harjoitus, jossa ammutaan sikoja, on käytössä Suomessa. Britanniassa on kuohuttu elävien sikojen ampumisesta armeijan harjoituksissa. Näin harjoitellaan sotahaavojen hoitamista.

Sama harjoittelumetodi on käytössä Suomessakin. Asiasta kirjoitti muun muassa edesmennyt kirjailija Arto Salminen teoksessaan Lahti (2004).

Nyt Yle on haastatellut aiheesta Puolustusvoimien edustajaa ja eläinsuojelujärjestö Animalian edustajaa.

Puolustusvoimien mielestä sikoja on ammuttava lääkintämiesten paikattavaksi. Nykyaikainen opetussimulaattori ei voi korvata aitoa, elävää kudosta, sanoo Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja Jouko Peltomaa.

Israelia vastaan iskettiin 44 miljoonaa kertaa

Hakkeriryhmä Anonymous ilmoitti iskeneensä lukuisia israelilaisyrityksiä ja ministeriöitä vastaan.
Israelin hallitus on myöntänyt joutuneensa verkkohyökkäyksen kohteeksi.

Valtiovarainministeri Yuval Steinitz kertoi sunnuntaina pidetyssä hallituksen kokouksessa, että israelilaiset verkkosivut ovat joutuneet laajan hakkeroinnin kohteeksi.

Steinitz sanoi, että Israel on kuluneen neljän päivän aikana torjunut 44 miljoonaa hyökkäystä hallituksen verkkosivuille.

Hakkeriryhmä Anonymous ilmoitti lauantaina kaataneensa lukuisten israelilaisyritysten ja ministeriöiden verkkosivut. Ryhmä kertoi vastustavansa Israelin ilmaiskuja Gazaaan.

Medvedev suositteli Suomelle kansanäänestystä Nato kysymyksessä

Venäjän pääministeri otti kantaa suomen sisäpolitiikkaan. Smolnan tiedotustilaisuus aiheutti ankaraa päänvaivaa myös suomalaistoimittajille. Monet heistä eivät nimittäin kerta kaikkiaan osanneet päättää, kumpi oli suurempi uutinen: sekö, että Medvedev antoi Suomelle luvan päättää osallistumisesta Islannin ilmavalvontaan ihan itse, vaiko se, että hän suositteli kansanäänestyksen järjestämistä Suomen Nato-jäsenyydestä.

Meego-osake?

Ensi vuonna pörssiin saattaa hakeutua yhtiö, joka aiheuttaa vipinää yksityissijoittajissa. Ainakin pörssiasiantuntijat pitävät yhtiöstä.

Haemme rahaa mieluummin pörssistä kuin kansainvälisiltä pääomasijoittajilta. Haluamme omistajia, jotka ovat sitoutuneet Jollaan, ja haluamme tehdä Jollasta kasvutarinan yhdessä suomalaisten sijoittajien kanssa.

Listautumispaikka olisi Helsingin pörssin First North -lista, jos suomalaisilta löytyy tarpeeksi mielenkiintoa sijoittaa Jollaan. Jos ei, vaihtoehtoinen suunnitelma on listautuminen Hongkongin kasvupörssiin vuoden 2014 alussa.

Jolla haluaisi mahdollisella pörssilistautumisella kerätä muutama kymmenen miljoonaa euroa. Summa täsmentyy lähempänä mahdollista listautumista ja kun liiketoimintasuunnitelma tarkentuu ja kaupalliset neuvottelut etenevät.

Yhtiön omistaa nyt perustajien lisäksi muutama yksityissijoittaja. Yhteensä omistajia on noin tusina.

Dosentti ja aineistojen avoimuus

Missä ovat Bäckmanin työssään käyttämät haastatteluaineistot. Kukaan ei ole niitä nähnyt, kukaan ei ole ainakaan toistaiseksi ilmoittanut olleensa haastateltujen joukossa. Vastuusta on ehtinyt vetäytyä jo ainakin Bäckmanin vastaväittäjä.

Julkisuudessa on harmiteltu Bäckmanin esiintymistä akateemisilla nimikkeillä. ”Oikeussosiologian dosentti” kuulostaakin sinänsä pätevältä henkilöltä antamaan lausuntoja Suomen ihmisoikeustilanteesta ja vähemmistöjen tasavertaisuudesta viranomaisten edessä.

MTV3:n Bäckman juttu paljastui perättömäksi 29.11. 2012.

Lehmäkö perheenjäsen? - Nyt meni överiksi, Valio

Valion maaseuturomantiikkaa pursuava mainos herättää keskustelua - ja syystä. Kotimaisen meijeriyhtiön mainonta on niin siirappista, että ristiriita todellisuuteen on raju.

Mutta siinä ei ole mitään uutta. Vuosikymmenten aikana Valio on onnistunut luomaan suomalaisesta maidosta "melkein luomua" ja rakentamaan kuvan onnellisena laitumella kirmaavasta lehmästä. Mielikuvakampanjointi on onnistunutta. Eurobarometrissa (2005) suomalaisista 85 prosenttia uskoi, että lehmät voivat vähintään melko hyvin.

Valion mainoksissa lehmät ovat aina ulkona ja aurinko paistaa - kuten tässä Heikki Paasosen tähdittämässä uudessa mainoksessa (katso video jutun lopusta). Samalla unohtuu, että yli puolet suomalaisista lehmistä viettää koko talvikauden, jopa 9 kuukautta, päästään kiinni kytkettynä parteen. Navetoista parsinavettoja on edelleen jopa 70-80 prosenttia.

Passiivinen tupakointi saattaa edistää dementiaa

Pitkäaikainen altistuminen tupakansavulle saattaa edistää dementian kehittymistä, selviää tuoreesta kiinalaisesta tutkimuksesta. Vahvistuttua tulos olisi merkittävä passiivista altistusta vähentävän tupakkalain kannalta.

Tutkimukseen osallistui 5 900 yli 60-vuotiasta kiinalaista. Vaikeaoireinen dementia todettiin joka kymmenennellä osallistujalla.

Pitkäaikaiselle passiiviselle tupakoinnille altistuneilla havaittiin noin kolmanneksen suurempi riski sairastua dementiaan kuin henkilöillä, jotka eivät ole altistuneet savulle.

Dementiariski oli ikänsä savuttomina olleilla sekä tupakoinnin lopettaneilla mutta myös tupakoitsijoilla. Tupakoivien kohdalla tosin on vaikea erottaa sitä, miltä osin riski johtui passiivisesta altistuksesta.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja näyttää Schubakille ovea

Lapsilisä-kirjoituksellaan kohun aiheuttaneen Saul Schubakin asema on käymässä tukalaksi. Kokoomusnuorten puheenjohtaja Antti Häkkänen on tänään ilmoittanut varapuheenjohtajalle, ettei Schubakilla ole edellytyksiä jatkaa järjestön varapuheenjohtajana.

Filosofi Himanen laskeutui katutasolle

Poliisipartio otti kadulta talteen voimakkaasti humalaisen Pekka Himasen.
Huippufilosofi Pekka Himanen on saanut IL:n mukaan sakot haitanteosta virkamiehelle. Sakkojen kirjoittamiseen johtaneet tapahtumat saivat alkunsa viime elokuun lopulla, kun poliisipartio havaitsi voimakkaasti päihtyneen Himasen istuvan kadulla Helsingin keskustassa.

Alushoususillaan ollut Himanen oli riisunut housunsa ja kenkänsä.
Kun poliisi puhutteli Himasta, käyttäytyi tämä sekavasti, eikä suostunut kertomaan kotiosoitettaan. Filosofi myös loukkasi poliisipartiota suusanallisesti.

Filosofi kokeili omia talousteesejään ja totesi markkinatalouden huolehtivan myös kalsari känniläisestä.

Kim Dotcomilla uusi jättihanke - aikoo maksattaa koko lystin amerikkalaisilla

Ilmainen laajakaistayhteys olisi tarkoitus rahoittaa Hollywoodin studioita ja Yhdysvaltain hallitusta vastaan nostettujen oikeusjuttujen avulla, kertoo The Guardian.
Megaupload-sivuston perustaja, saksalais-suomalainen miljonääri Kim Dotcom suunnittelee maksutonta internetiä asuinmaansa Uuden-Seelannin kotitalouksille. Vain yritykset ja valtion toimijat maksaisivat yhteyksistä. Maassa on yli neljä miljoonaa asukasta.

Suunnitelmissa on elvyttää suunnitelmat toisen valokaapelin vetämisestä Tyynenmeren ali Uudesta-Seelannista Yhdysvaltoihin. Kaapelin vetämistä aiemmin suunnitellut yritys ilmoitti elokuussa, että ei ole saanut kasaan tarvittavaa rahoitusta.

Dotcomin suunnitelmien mukaan rahoitus hoituisi haastamalla Hollywood-studiot ja Yhdysvaltain hallitus oikeuteen hänen liiketoimiensa "laittomasta ja poliittisesta tuhoamisesta".

Erikoisesta rahoitusmallista huolimatta suunnitelmat ovat saaneet tukea Uudessa-Seelannissa. Toinen kaapeli tuplaisi laajakaistayhteyksien määrän maassa.

Himasen talousteesit

Valtakunnanfilosofi Pekka Himasen Sininen kirja yllättää. Haihattelun ja pipertämisen sijasta kirja tarjoaa asiaa, jonka pohjalta jokaisen poliitikon ja virkamiehen pitäisi herätä todellisuuteen.

1. Informaatioajan hyvinvointiyhteiskunta
2. Työhyvinvoinnin johtamis- ja työkulttuuri
3. Psyykkisen hyvinvoinnin lupaus eli hyvinvoivien osaajien ohjelma
4. Työn ja hyvinvoinnin sopimus: työllisyysasteen nostaminen lamatason noin 70 prosentista normaalille vähintään 75 prosentin tasolle.
5. Työn ja hyvinvoinnin sopimus: hyvinvointiyhteiskunnan eettisenä perustana olevan “puolet antaa ja puolet saada” -periaatteen palauttaminen eli työurien pidentäminen.
6. Globaali verkostoituminen eli irtikytkeytyminen Euroopan hitaasta kasvusta ja järjestelmällinen kytkeytyminen nousevien talouksien vientimarkkinoihin.
7. Internet-teknologian muille viennin lisäksi sen koko talouden läpikäyvä soveltaminen tuottavuuskasvuun.
8. Kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin sopimus, joka ohjaa tuottavuuskasvuun yhdistäen siihen vahvan turvan.
9. Edelläkävijyys ekologisesti kestävän talouskasvun luomisessa.
10. Kestävää kasvua tukeva verouudistus eli oikeudenmukainen, kannustava ja kestävä verotus.

Näin moni tienaa vähemmän kuin sinä

Komeileeko palkkakuitissasi 2 776 euroa ennen tunnelmaa latistavia veroja ja muita maksuja? Katso rauhassa ympärillesi. Puolet työntekijöistä tienaa sinua vähemmän.

Työkalulla voit vertailla, kuinka moni tienaa sinua vähemmän.

Kellonsiirrolla on karmeita vaikutuksia

Kesä- ja normaaliaikaan siirtymiset voivat aiheuttaa viikon tai jopa pitemmän univajeen.
Unihäiriöistä kärsivillä kellonsiirroista aiheutuva rasitus pahentaa entisestään uniongelmia.

Kelloja siirrettiin taas tunnilla taaksepäin viime yönä, kun kesäaika muuttui normaaliajaksi. Vaikka tunnin muutos aikataulussa saattaa tuntua pieneltä, fysiologiset rytmimme sopeutuvat hitaasti äkillisiin aikataulumuutoksiin.

Ylilääkäri Timo Partosen johtama ryhmä on tutkinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kesäajan aiheuttamia vuorokausirytmin häiriöitä vuodesta 2004 lähtien.

Koska valon ja pimeän vaihtelu on tärkeä meitä tahdittava aikasignaali, äkillinen muutos ympäristön valaistusolosuhteissa vaikuttaa esimerkiksi aineenvaihduntaan. Siitä seurauksena on usein ruokahalun kasvu, makeannälkä ja painon nousu, Partonen toteaa.

Silvio Berlusconi tuomittiin vankeuteen

Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi tuomittiin perjantaina vuodeksi vankeuteen.

Berlusconi tuomittiin vankeuteen veropetoksesta. Asia liittyy Mediaset-yhtiön veroepäselvyyksiin ja oikeuksiin näyttää yhdysvaltalaisia elokuvia televisiossa. Oikeudenkäynti tapauksessa oli alkanut jo kuusi vuotta sitten.

Tuomioistuin langetti Berlusconille alunperin neljän vuoden tuomion, mutta lyhensi sen heti perään vuoden mittaiseksi. Lyhentämisen perusteena on vuoden 2006 armahduslaki, jonka tarkoituksena on vähentää vankien määrää täpötäysissä vankiloissa.

Tuomio myös kielsi Berlusconia toimimasta julkisessa virassa seuraavaan viiteen vuoteen. Berlusconi ja kymmenen muuta vastaajaa määrättiin maksamaan 10 miljoonaa vahingonkorvauksia.

Korkeariskinen sijoitustoiminta eli kusetus

Hel­sin­gin ho­vi­oi­keu­des­sa kuul­tiin tors­tai­na ko­ko päi­vä Win­Ca­pi­tan pe­rus­ta­jaa Han­nu Kai­la­jär­veä.

Kai­la­jär­vi ker­toi esi­tyk­ses­sään myös, et­tä hä­nen ke­hit­tä­män­sä sig­naa­li­jär­jes­tel­mä toi­mii nyt au­to­maat­ti­ses­ti. Hä­nen mu­kaan­sa jär­jes­tel­mää tes­taa 45 hen­gen tes­ti­ryh­mä ja jär­jes­tel­mäl­lä on teh­ty voit­toa oi­keal­la ra­hal­la.

Hän ei ha­lun­nut pal­jas­taa yri­tyk­sen ni­meä, jo­ten tie­to­ja jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­des­ta on mah­do­ton­ta tar­kis­taa.
Kai­la­jär­ven mu­kaan ky­sees­sä ei ole Wish Win­Ca­pi­ta Oy, jon­ka puo­lus­tus­rin­ta­ma pe­rus­ti Win­Ca­pi­tan toi­min­nan lop­pu­mi­sen jäl­keen.
Kai­la­jär­ven mu­kaan jär­jes­tel­mä on vie­lä ke­hi­tys­ver­sio. Lo­pul­li­sen ver­sion on tar­koi­tus val­mis­tua ke­vääl­lä.

Tällä laitteella vältät peltipoliisin sakot

Automaattisen liikennevalvonnan kameralaitteille on kehitteillä vastaisku. Amerikkalainen keksintö estää -ainakin näin väitetään- rekisterikilven kuvaamisen nopeus- ja muun automaattivalvonnan yhteydessä.

Poliisi epäilee vaalilahjontaa!

Perussuomalaisten ehdokkaan vaalimainoksessa on arvonta. Tällaisella ilmoituksella ehdokas yrittää ostaa ääniä.

Vaalilahjontatapaus: "Taas on perussuomalaiset nostettu tikun nokkaan"

Pirkanmaan poliisille tehtiin tänään rikosilmoitus perussuomalaisten ehdokkaan vaali-ilmoituksesta Nokian Uutisissa.

Perussuomalaisten Rauno Hautamäki tarjoaa arpajaisvoittoa kaikille häntä äänestäneille.

Tapaus on todella harvinainen. En muista onko tällaisia tapauksia ollut täällä koskaan, kommentoi rikoskomisario Jari Kinnunen.

Näin rikot journalistin ohjeita Hesarin tapaan

Toimittaja Petri Mäenpään kirjoittama juttu haiskahti kauas.

Jutussa puhuttiin suomalaisista haastatelluista "Annasta", "Timosta" ja "Sannasta". Kuitenkin haastateltujen repliikit vaikuttivat huonoilta käännöksiltä - eivät lainkaan aidon suomalaisen puheelta.

Otin kuvakaappaukset jutusta ja pyysin blogin lukijoita selvittämään, löytyisikö jutun alkuperäisiä lähteitä.

EOT:n lukijat olivat jälleen kerran aktiivisia.

Lue Helsingin Sanomien juttu tästä.

Helsingin Sanomat pahoittelee tapahtunutta.

"Tässä on toimittu vastoin HS:n journalistisia pelisääntöjä. Pyydän HS:n puolesta anteeksi lukijoiltamme", sanoo Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen.

Jari Sarasvuo pääsi taas valokeilaan

Terttu Savola tilittää. Hän laati meilin, jonka hän lähetti isolla jakelulla muille kommentaattoreille sekä Ylen toimittajille ja muulle toimituksen väelle. Meilissään hän kertoo näkemyksensä sekä Katleena Kortesuosta että Reijo Ruokasesta. Jari Sarasvuon kohua aiheuttanut klippi.

Jokien pinnat taas nousussa

Suurtulvia ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Viime päivien sateet ovat kääntäneet Pohjanmaan jokien pinnat uudelleen lievään nousuun. Myös Satakunnassa virtaamat ovat kasvussa.

Lähipäivien sademäärät näyttäisivät kuitenkin jäävän sen verran pieniksi, ettei uusia suurtulvia pitäisi tulla, ennakoidaan Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Kyrönjoen ja Lapuanjoen vedenkorkeudet ovat nousseet runsaalla puolella metrillä. Myös mm. Laihianjoki, Maalahdenjoki ja Närpiönjoki ovat nousseet tällä viikolla noin 30 senttiä. Lokakuun alun huippulukemista ollaan kuitenkin vielä kaukana, kertoo tulvavastaava Tuuli Saari Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Satakunnassakin virtaamat ovat kasvaneet. Sekä Isojärven että Poosjärven pintojen lasku on pysähtynyt, kertoo tekninen tarkastaja Pauli Myllymäki Varsinais-Suomen ely-keskuksesta. Molemmat järvet ovat edelleen tulvakorkeudessa.

Tilanne voi pahentua, jos sateita tulee lähipäivinä ennakoitua enemmän.

Spasiba, Johan Bäckman!

No huh huh! Dosentti Johan Bäckmanin saama mediahuomio uhkaa jo viedä huomiota niiltä aivan oikeastikin tärkeiltä aiheilta, kuten… Niin, miltä?

Jos kyseessä on "vain" Bäckmanin kunnallisvaalikampanja, niin sitä ja sen rakentamista kannattaa varmasti tutkia tarkkaan niin pr-toimistoissa kuin yliopistoissakin. Kaikki saavutettu mediahuomio ei tässä tapauksessa tosin taida sataa ääninä Bäckmanin laariin.

Suoramarkkinointi-
kieltoja myynyt firma huijasi tuhansia

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on alkanut Suomen Verkkoviestintäkeskus Oy:tä (SVVK) koskevan petosjutun käsittely.

Syyttäjän mukaan yritys on myynyt pienyrityksille palvelupaketteja, jotka ovat sisältäneet muun muassa toimimattomia suoramarkkinointikieltoja.

Syyttäjän mukaan toimimattomista palvelupaketeista aiheutui asianomistajille lähes 4,5 miljoonan euron suuruinen taloudellinen vahinko. Syyttäjän mukaan yritys oli myynyt suoramarkkinointikiellon yli 10 000 pienyritykselle. Asianomistajia jutussa on yhteensä 1492.

Tietosuojavaltuutetulle kaavaillaan sakotusoikeutta

Hölmöily tietoturvan kanssa saattaa lähitulevaisuudessa käydä kalliiksi. Euroopan komissio ehdottaa tietosuojaviranomaisille sakotusoikeutta. Seuraamusmaksu liikeyrityksille olisi lainrikkomuksesta riippuen 0,5–2 prosenttia liikevaihdosta. Muiden kuin yritysten, kuten oppilaitosten, sakko olisi korkeintaan miljoona euroa.

Hölmöily tietoturvan kanssa saattaa lähitulevaisuudessa käydä kalliiksi. Euroopan komissio ehdottaa tietosuojaviranomaisille sakotusoikeutta.
Seuraamusmaksu liikeyrityksille olisi lainrikkomuksesta riippuen 0,5–2 prosenttia liikevaihdosta. Muiden kuin yritysten, kuten oppilaitosten, sakko olisi korkeintaan miljoona euroa.
Kyse on todellisesta pelotteesta. Miljardiyritystä sakko voisi kirpaista kymmenillä miljoonilla euroilla. Ajatus sakotusoikeudesta sisältyy EU:n ehdotukseen uudesta tietosuoja-asetuksesta. Päätöstä asiassa odotetaan ennen vuotta 2014. Siirtymäaika olisi kaksi vuotta, mutta esimerkiksi sakotusoikeus voisi tulla voimaan tätä nopeammin.

Venäläisturistit käyttävät yhä enemmän rahaa Suomessa

Suomessa on käynyt venäläismatkailijoita selvästi viime vuotta enemmän. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan matkojen ja yöpymisten määrä lisääntyi alkuvuonna liki viidenneksen.

Venäläisturistit myös kuluttavat Suomessa aiempaa enemmän rahaa. He ovat tehneet taxfree-ostoksia noin neljänneksen viimevuotista enemmän.

Viime vuonna venäläismatkailijat käyttivät taxfree-ostoksiin Suomessa noin miljardi euroa.

Maanteillä aloitetaan tällä viikolla nopeusrajoitusten laskeminen talviaikaan

Rajoituksia alennetaan ensin pohjoisessa. Koko maassa talvirajoitukset ovat voimassa kuun loppuun mennessä.

Moottoriteillä suurin sallittu talvinopeus on 100 kilometriä tunnissa ja maanteillä 80 kilometriä tunnissa. Satasen rajoitus pysyy osalla Pohjois-Suomen vähäliikenteisiä teitä sekä niillä Etelä- ja Keski-Suomen teillä, joilla ajosuunnat on erotettu keskikaiteella.

Kesärajoituksiin palataan aikaisintaan pääsiäisen jälkeisellä viikolla huhtikuun alussa.

"Koodaaminen on minulle kuin ajattelu tai puhe"

Aalto-yliopiston ”leikkitila” näyttää jumppasalilta täynnä nykyteknologiaa. Suuria elokuvanäyttöjä, kameroita, kannettavia ja voimistelupatjoja lojuu kaikkialla. Tuore peliprofessori Perttu Hämäläinen tekee täällä usein töitä. Kesällä hän pomppi iltaisin trampoliinilla ja teki kärrynpyöriä.

Täydellisen jumppaliikkeen olemus on yhä selvittämättä.

Tällä kertaa kärrynpyörän tekee kuitenkin tikkuhahmo, jota Hämäläinen ohjaa sormillaan sylissä olevan kannettavan näytöllä. Vieressä istuu assistentti Leo Holsti, koulutukseltaan sirkustaiteilija. Hän on mukana Hämäläisen vetämässä pelitiimissä.

Kehittäjät tekevät pelejä laji kerrallaan ja etsivät niistä lainalaisuuksia. Pyrkimyksenä on löytää yksinkertaisia reaaliaikaisia mittareita, joiden avulla pelaaja saa palautetta.

”Esimerkiksi liikkeen litteys kertoo paljon kärrynpyörän onnistumisesta”, Hämäläinen kertoo.

Haluatko sote-uudistuksesta tietoa ennen vaaleja?

SDP tiedotti sunnuntaina, ettei se halua kiirehtiä sosiaali- ja terveysuudistuksen päätöstä. Kansalaiset eivät siis saa tietoa sen pääpiirteistä ennen ensi sunnuntain kuntavaaleja. Olisiko sinun mielestäsi linjaukset pitänyt julkaista jo ennen vaaleja? Kuinka tärkeä juuri tämä uudistus on kuntavaalien kannalta?

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta, eli sote-uudistusta, on valmisteltu kuukausien ajan, mutta sitä ei ole saatu vieläkään valmiiksi. Sote ja valmisteilla oleva kuntarakennelaki ovat kuntavaalien kannalta kiinnostavia, koska niiden sisältö määrittää pitkälti, millaisia kuntia Suomeen muodostetaan tulevaisuudessa.

Nimimerkki (Äänestäjiä halvennetaan): Sote uudistus on luvattu kertoa ennen vaaleja ja viime viikon torstaina MGR kertoi tehneensä esityksen hallitukselle. Hallitus ei päässyt yhteisymmärrykseen mallista, joten nyt ollaan asiassa tietämättömyyden tilanteessa. Kuitenkin olen tietoinen, että ennakkoäänestys on käynnistynyt edellistä KV vilkaampana, joten hyvin runsaasti ääniä on jo uurnaan jätetty.

Herää kysymys, miten hallitus ymmärtää "ennen vaaleja", itse ymmärrän sen niin, että asia tuodaan kunnille tiedoksi siten, että kunnanvaltuustot ja -hallitukset pystyvät asiaa käsittelemään ja ottamaan kantaa.

Nyt kunnilla ei ole mitään mahdollisuutta käsitellä asiaa, ja suuri osa äänestäjistä on jo äänestänyt. Todennäköisesti mitään konkreettista ei tule hallitukselta ennen vaalipäivää, eikä ilmeisesti sen jälkeenkään.

Kyllä äänestäjän oikeusturvaa on halvennettu, mutta tämä hallitus ei ole ennenkään kunnioittanut kansan tahtoa.

Suomalaiset käsittämättömien tulvien keskellä - nyt varaudutaan pahimpaan

New Yorkin Chinatownissa asuva Joel Jägerroos kertoi IS:lle viime yönä Suomen aikaa, että tilanne Sandy-myrskyn kourissa olevassa kaupungissa näytti hurjalta.

Ikkunat kolisevat, ihan kuin niitä lyötäisiin, Jägerroos kuvaili tuulen vaikutuksia.

Jägerroos asuu korttelin päässä evakuointialueesta. Hän uskoi sähköjen menevän pian poikki alueella. West Villagessa alueella asuville ystäville oli näin jo käynyt.

Olen varautunut kuivamuonalla ja varastoimalla vettä, kertoo New Yorkissa neljä vuotta asunut Jägerroos.

Hän sanoo viime vuonna kaupunkia koetelleen Irene-hurrikaanin opettaneen valmistautumaan myrskyjen tuloon.

Yhdysvaltain itärannikolle iskenyt supermyrsky Sandy

Itärannikkoa riepotteleva myrsky on nostattanut jopa useita metrejä tulvavesiä New Yorkin kaupungin kaduille, ja eteläisellä Manhattanilla noin 250 000 kotitaloutta on ilman sähköä.

Manhattanin eteläkärjessä Battery Parkissa meri oli noussut yli 4 metriä ja samalla rikkoi aiemman vedenkorkeusennätyksen vuodelta 1960.

Tämä pahinta tuhoa osavaltiossamme, mitä olen koskaan nähnyt, kuvaili senaattori Bob Menendez North Bergenistä New Jerseystä, jossa rajumyrsky on jo murskannut hänen kotinsa ikkunat rikki.

Tilanne on katastrofaalinen. Pahinta, mitä olemme kokeneet koskaan, kuvaili ihmisten evakuointia New Jerseyssä johtanut palopäällikkö John Zebrowski.

Noin puolet Hobokenin kaupungista New Jerseyssä on tulvan vallassa, vahvistaa pormestari Dawn Zimmer.

Palkattoman työn tekeminen kasvussa

Helsinkiläisellä Matti Bohmilla on takana kuukausi maitokahvintekoa, kymmenittäin pyöräkärryllä tehtyjä tukkureissuja ja kosolti tyytyväistä mieltä. Baristaharjoittelija Bohm on muovautunut moitteetta kalliolaisen Kahvila Sävyn perusolemukseen.

Koska mä en halunnut työkkärin kurssille Pitäjänmäelle opetteleen Windowsin alkeita, niin mä valitsin tän pidemmän harjoittelun, Bohm sanoo.

Nyt on selkeästi olemassa sellaista ilmiötä, että työvoimaa hinnoitellaan ihmisen mukaan eli on aina olemassa harjoittelija, joka on halvempi ja on tukityöllistetty, joka on halvempi. Eli tämä on yritysten keino halventaa työtä.

Työvoima jakaantuu entistä enemmän huono-osaisiin ja todella hyväosaisiin, jotka saavat uudenlaisesta työn tekemisen tavasta ja toimintamalleista paremmin kiinni. Sitten tulee sellainen porukka, joka syrjäytyy ja köyhtyy, ja joilla työnsaantiedellytykset on heikot, jos he eivät kasvata osaamistaan, jos he eivät osaa brändätä itseään riittävästi ja osallistua oikeisiin verkostoihin ja tunne oikeita ihmisiä.

EVVK vain 58,2 prosenttia äänesti

Soini: Kutsun tätä 2,5-kertaiseksi vaalivoitoksi!

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinilta kysyttiin Musiikkitalon lehdistötentissä, pitäisikö perussuomalaisten odotettua pienempää vaalivoittoa ”mini-jytkyksi” vai tussahdukseksi. ”Kutsukaa miten haluatte, kutsun sitä kaksi ja puolikertaiseksi vaalivoitoksi”, Soin vastasi.

Myöhemmin Soini kertoi HS:lle yrittäneensä tehdä vaaleista ”enemmän yleispoliittista” vaalia, mutta tässä oli epäonnistuttu. Soinin analyysin mukaan perussuomalaiset pärjäsivät hyvin siellä, missä puolueen ehdokkaina oli näkyviä henkilöitä.

Hyvästi Windows-aikakausi - se loppuu nyt, uskoo it-jätin toimitusjohtaja

Microsoftin Windows 8:n ilmestyminen merkitsee sitä, että yhden markkinoita dominoivan käyttöjärjestelmän aika on loppunut, ennustaa pilvijätti Salesforce.comin toimitusjohtaja Marc Benioff.

Perjantaina Salesforcen tapahtumassa puhunut Benioff uskoo, että Windows 8 antaa tietohallintojohtajille kaksi vaihtoehtoa. Joko se otetaan käyttöjärjestelmäksi tai sitten valitaan tilalle jotain aivan muuta.

”Vuosia sitten yleinen puheenaihe oli Windows 7:n päivityssykli”, Benioff sanoo.

”Et tule kuulemaan Windows 8:n päivityssyklistä. En tarkoita, että tämä olisi iso, hyökkäävä Windowsin vastainen väittämä, vaan ainoastaan nykyisten käyttöympäristöjen todellisuutta”, Benioff kuvailee.

Yksi peruste Windows-aikakauden päättymiselle on nopeiden 4g-verkkojen yleistyminen. Ne tekevät wan- ja lan-verkot tarpeettomiksi, ja samalla mahdollistavat pilvipalveluiden hyödyntämisen entistä paremmin.

Väitteitään Benioff perusteli myös keskustelulla erään globaalisti toimivan yrityksen tietohallintojohtajan kanssa. Tämän CIO:n tavoitteena on päästä kokonaan eroon pc-tietokoneista.

Esko Ahon paikan historiassa jää määrittämään se, että hän oli se pääministeri Suomessa, jonka aikana hyvinvointivaltion alasajo aloitettiin

Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) kommentoi tuoreimmassa blogikirjoituksessaan entisen pääministerin Esko Ahon julkaistua kannanottoa.

Ahon mukaan talouskriisin syinä ovat kilpailukyvyn heikkeneminen ja rakenteelliset heikkoudet – eivät suhdanteet, pankit tai valtioiden kehno taloudenpito. Tuomiojan mielestä Aho ei tarjoa konkreettisia keinoja, vaan pelkkiä ”otsikkotason mainintoja”.

Kannattaa panna merkille, mitä Ahon visiossa ei edes mainita: kestävää kehitystä, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Ahon suosittama tie onkin suora reitti globaaliin helvettiin toistuvien finanssikriisien, yhteisöllisyyden hajoamisen ja kärjistyvien ympäristökatastrofien kautta, Tuomioja laukoo.

Laatuelokuvien Oscar-sesonki käynnistymässä elokuvateattereissa

27.12. 2012

Seuraavien kymmenen viikon aikana nähdään teattereissa uusia elokuvia sellaisilta tunnustetuilta ohjaajilta kuten Paul Thomas Anderson, Michael Haneke, Steven Spielberg sekä Quentin Tarantino.

Vanhan tavan mukaan amerikkalaiset elokuvastudiot tuovat kärkielokuvansa ohjelmistoon juuri vuodenvaihteen tietämillä. Näin on siksi, että äänestys Oscar-ehdokkaista on parhaillaan käynnissä ja ehdokkaat julkistetaan loppiaisen jälkeen 10. tammikuuta. Palkinnot jaetaan helmikuun lopulla.

Yhdysvalloissa Oscar-kausi on kuumimmillaan. Amerikkalaiset elokuvalehdet ja Hollywoodia seuraavat uutissivustot ovat kaikki povanneet Oscar-ehdokkuuksia jo viikkoja etukäteen.

Suomessa Oscar-kausi on oikeastaan vasta nyt alkamassa. Veikkailuissa kärkipaikoilla keikkuneista elokuvista ensi-iltansa ovat meillä saaneet lähinnä vain Ben Affleckin ohjaama agenttihuiputus Argo, Jacques Audiardin Luihin ja ytimiin sekä Ang Leen ohjaama kirjafilmatisointi Piin elämä.

Kotitietokone on hankala perintökalleus

Kuolleen ihmisen jäämistöstä löytyvä tietokone on tikittävä tietoturvapommi. Tietokone kertoo vainajan raha-asioista ja ihmissuhteista paljon - joskus jopa järkyttävän paljon.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas sanoo, että myös monet juristit ovat putoamassa digitaalisen yhteiskunnan kelkasta. Pelisäännöt sähköisen perinnön jakamisesta ovat toistaiseksi hyvin sekavat.

Olemme siirtyneet maailmaan, jossa paperiset tulosteet ja mapitetut asiakirjat alkavat olla historiaa.

Uusi, digitaaliseen maailmaan syntynyt sukupolvi tekee merkittävätkin sopimuksensa sähköisesti. Ihmisillä on erilaisia sähköisiä tilejä. Kunkin yksilön omaisuuden tosiasiallinen laajuus määräytyy siitä sähköisestä ympäristöstä, jota hän on eläessään käyttänyt, Kangas kuvailee.

Instagramin mainoskuvafarssille nolo loppu – yhtiö perääntyi vähin äänin

Instagram on perääntynyt aikeissaan alkaa käyttää käyttäjien palveluun lataamia kuvia mainoksissa. Facebookin keväällä ostama kuvanjakopalvelu muutti käyttäjäehtojaan toissapäivänä siten, että se otti itselleen oikeuden käyttää käyttäjien palveluun lataamia kuvia osana mainoksia Facebookissa.

Instagramin aikeet nostattivat vastalauseiden myrskyn. Vaikutusvaltainen Wired-lehti muun muassa tarjosi ohjeita käyttäjätilin sulkemiseen.

Aikeemme ei ole myydä kuviasi, Instagramin toimitusjohtaja Kevin Systron sanoi blogikirjoituksessaan.

Monet tahot eivät kuitenkaan olleet vakuuttuneita Instagramin ilmoituksen jälkeenkään. Muun muassa amerikkalainen internetin ja sosiaalisen median kuluttajansuojaoikeuksia valvova Electronic Frontier Foundation oli epäileväinen.

Viiden tähden toimittajat

Päätoimittaja nukkui Liz Taylorin lempivalmistajan lakanoissa, ruoat tarjoili oma hovimestari ja kirjoituspöydällä odotti henkilökohtaisesti nimikoitu kirjepaperipinkka. Vastapaistetut vohvelit kannettiin päätoimittajan hyttiin hopeakuvun alla, ravintoloissa tarjoiltiin hummeria, kaviaaria ja samppanjaa.

Loputtoman mässäilyn jälkeen päätoimittajan keho huusi hemmottelua. Mutta ei hätää! Onneksi laivalla oli myös silmiä hivelevän tyylikäs hyvänolon osasto, poreallas ja ylellinen spa lukuisine luksushoitoineen.

Laivanvarustamon nimi mainittiin jo jutun toisessa kappaleessa. Toisella sivulla oli varmuuden vuoksi vielä varustamon nettiosoite.

Hoikka nelikymppinen voi saada äkillisen sydänkohtauksen

Moni tekee nykyisin stressaavaa työtä paikallaan istuen ja ruokatauot unohtaen. Se tekee huonoa koko kropalle eikä sydänkään siitä pidä.

Hoikka nelikymppinen voi saada äkillisen sydänkohtauksen, vaikkei dramaattisia oireita olisi ollut.

Se ei kardiologian erikoislääkäriä, ylilääkäri Mikko Syvännettä yllätä.

Rasitukseen liittyvä rintakipu tai epämiellyttävä tunne ylävartalossa ovat oireita, jotka pitää selvittää. Pienet verisuonten pinnan repeämät voivat aiheuttaa myös närästyksen tunnetta.

Romu taidetta

Amerikassa kaikki on suurta. Kun suuruuteen lisätään ripaus pohjalaista hulluutta, syntyy jotain vieläkin suurempaa, kuten Antti Rahkon rakentama yhdeksänmetrinen limusiini, Finnjet. Yhtä pitkiä limusiineja on nähty, muttei samanlaista määrää osia, jotka on kerätty Ilmajoelta Floridaan muuttaneen Rahkon autoon. Palm Beachillä asuva Rahko, 73, on voittanut autollaan kahdesti Houstonissa järjestettävän suuren Art Car Parade -kilpailun.

Amerikkalainen talk-show vitsaili Suomen kustannuksella - katso!

Suomi sai oman erityisjakson koomikko Craig Fergusonin ohjelmassa torstaina, Suomen itsenäisyyspäivänä.
Tunnetulla koomikolla ja talk show-juontajalla on oma suosittu ohjelmansa The Late Night Show with Craig Ferguson arki-iltaisin yhdysvaltalaisella CBS -kanavalla.

Itsenäisyyspäivänä Suomi sai oman erityisjakson.

Perusteena Suomen nostamiselle ohjelmaan oli se, että Transparency Internationalin vertailun mukaan maa on maailman vähiten korruptoitunut.

Ferguson aloitti Suomi-juttunsa onnittelemalla ensin Afganistania, Pohjois-Koreaa ja Somaliaa listan jumbosijoista. Sen jälkeen hän siirtyi listan yläpäähän eli Suomeen.

Hilpeyttä herätti erityisesti ohjelmassa näytetty Suomen ja muun Pohjois-Euroopan kartta. Kartassa Suomi-neito oli saanut kaksi käsivartta, ja läheiset maat oli nimetty luovasti uudelleen.

Tanskaa kutsuttiin Legoiksi, Venäjää juopoiksi ja Ruotsia Ikea-staniksi. Norjalaiset olivat saaneet nimen Jerks eli mäntit. Latvian eteläpuolista maanosaa kutsuttiin örkeiksi ja Pohjanmerta nimellä Sea of Borat, viittauksena koomikko Sacha Baron Cohenin kuvitteelliseen itäeurooppalaiseen hahmoon.

Fergusonin skotlantilaiset sukujuuret muistettiin siten, että Skotlanti oli ansainnut nimen Clever Handsomeland, eli jotakuinkin Fiksukomea-maa.

Muutama vinkki kuinka päästä twiittaamisen alkuun

Jotta palvelusta saa yhtään mitään irti, kannattaa seurata isoa määrää kontakteja. Joskus törmää tyyppeihin, joilla on kyllä paljon seuraajia, mutta jotka eivät itse seuraa melkein ketään. Jos et ole viihdemaailman superstara JustinBieber tai Yhdysvaltain presidentti Barak Obama, niin älä sorru tähän.

Keitä seurata? Voit hyvin aloittaa omista mielenkiinnon kohteistasi ja kavereistasi. Harrastusten, työn tai viihdemaailman kautta löytyy varmasti kiinnostavia seurattavia.

Ole aktiivinen. Aluksi kannattaa seurata muita hetken aikaa, jotta pääsee hieman jyvälle jutusta. Kannattaa ehkä myös miettiä miltä pohjalta aikoo itse Twitterissä olla. Osa nimittäin avautuu hyvinkin henkilökohtaisista asioista ja käyttää Twitteriä enimmäkseen yksityishenkilöiden kanssa keskusteluun. Toiset taas ovat läsnä puhtaasti ammatillisessa mielessä ja jakavat kiinnostavaa tietoa, blogilinkkejä ja artikkeleita omasta aihepiiristään.

Implantteja vai ei?

Amerikkalaisten viihdelehtien vakiokansikasvo Kim Kardashian sai jälleen paparazzit peräänsä Miamissa.
Miamiin asettunut Kim Kardashian, 32, lähti tapaamaan ystäväänsä Jonathan Chebania miehen asunnolle.

Harmaaseen tiukkaan mekkoon pukeutunut Kardashian toi jälleen kurvinsa koko maailmalle esille.

Voyager lähettää viestejä 80 kilotavun muistilla 18 miljardin kilometrin päässä Auringosta

Vuonna 1977 avaruuteen laukaistut Voyager 1 ja 2 saivat alun perin tehtäväkseen tutkia Jupiterin ja Saturnuksen ympäristöä. Koska ne ovat suorittaneet tehtävänsä ja ovat edelleen toimintakuntoisia, päätettiin tiedonkeruuta jatkaa sitä mukaa, mitä kauemmas luotaimet etenevät.

Voyager 1:n pitkästä iästä kertoo se, että luotaimen tietokoneen muisti vastaa sadastuhannesosaa kahdeksan gigatavun iPod Nanon muistista.

Voyager-luotainten odotetaan lopettavan toimintansa viimeistään vuonna 2025.

Pitäisikö Nasan laajentaa puhelimiin, koska osaavat tehoakkujen valmistuksen.

Natsien metsästäjät hermostuivat Pertti Salolaisen puheista

Natsirikollisia jäljittävä Simon Wiesenthal -keskus syyttää kansanedustajaa antisemitismistä ja vaatii tämän erottamista.
Vaikutusvaltainen juutalaisten kansalaisjärjestö Simon Wiesenthal -keskus tuomitsee kansanedustaja Pertti Salolaisen (kok) puheet Yhdysvaltain juutalaisväestön vaikutuksesta maan Lähi-idän politiikkaan.

Suomen ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Salolainen oli perjantaina vieraana Ylen Aamu-tv:ssä. Keskustelun aiheena oli YK:n yleiskokouksen äänestys Palestiinan asemasta YK:n tarkkailijavaltiona.

Salolainen kertoi ohjelmassa uskovansa, että jos Yhdysvallat ottaisi näkyvämmän roolin Lähi-idän rauhanneuvotteluissa, voisi niissä myös syntyä tuloksia.

Salolaisen mukaan Yhdysvallat ei kuitenkaan kykene tähän omien sisäpoliittisten syidensä vuoksi.

Yhdysvaltojen on vaikea ottaa neutraalimpaa kantaa tässä Israel-Palestiina-asiassa, koska heillä on niin vaikutusvaltainen juutalaisväestö, jolla on sekä rahat että media käsissä. Yhdysvaltain hallinto ei ole oikein uskaltanut lähteä sisäpoliittisista syistä tekemään riittävästi tämän asian kanssa. Tämä on surkea totuus Yhdysvaltojen politiikasta, Salolainen sanoi ohjelmassa.

Jerusalem Post uutisoi myös aiheesta.

Valokuvaaja Kari Kuukka sai Finnfoto-palkinnon

Vuotuisen tunnustuksen myöntää Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto.

Etenkin urheilukuvaajana tunnettu Kuukka (s. 1962) on freelancevalokuvaaja sekä multimedia-alan tuottaja ja kouluttaja. Hän on lisäksi puolustanut aktiivisesti luovan alan tekijänoikeuksia.

Kuukka on opettanut valokuvausta ja multimediaa muun muassa Tampereen yliopistossa ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa.

Ikuinen kääretorttu?

Vilppulalaisen Kaarina Parviaisen mies haki valmiskääretortun kaupasta varmuusvaraksi joulukuussa 2007. Parasta ennen päivämääräksi oli merkitty 17. tammikuuta 2008.

Alkuun jo katsottiin, että siinä on noita E-aineita 13, että ei varmaankaan tule syötyä ja niinhän siinä kävi, kertoo Parviainen.

Habbo hotellin kävijämäärät pudonneet yli 50 prosenttia ja lasku jatkuu

Habbo Hotellin kuukausikäyttäjien määrä on laskenut yhdeksästä miljoonasta neljään miljoonaan.
Peliyhtiö Sulakkeen Habbo Hotel -sivusto menetti ympärillä velloneen pedofiliakohun myötä enemmän käyttäjiä, kuin aikaisemmin on arvioitu.

Oletko aina haaveillut omasta nakkikioskista

Jokainen itsenäinen ihminen unelmoi jossain elämänsä vaiheessa omistavansa nakkikioskin. Nyt on tarjolla tilaisuus toteuttaa haave mitä tyylikkäimmin.

Huutokaupattavana on näet kioskimaailman klassikko, Karhupuiston kulmassa uskollisesti palvellut Harrin Nakki, Tarja Halosenkin vakiosnägäriksi väitetty.

Kunniakkaan historian lisäksi kioskin tarunhohtoista auraa lisää sen pelkistetty muotokieli, josta vastasi aikanaan arkkitehtikilpailun voittanut suunnittelutoimisto A-men. Yksi suunnittelijoista oli kotimaisen kokeellisen elektronisen musiikin julkaisuun erikoistuneen Sähkö-levymerkin perustaja Tommi Grönlund.

Helsingin Sanomat nimesikin rakennusmallin vuonna 1998 ”Uuden vuosituhannen kioskiksi”.

Kartta paljastaa vihaisen Twitter-kansan olinpaikan

Illinoisin yliopiston tutkijat ja tietotekniikkayhtiö SGI ovat yhteisvoimin luomassa palvelua, joka analysoi mielialoja Twitter-viestien perusteella ja sijoittaa kiukun ja onnen sitten kartalle. Esimerkiksi Yhdysvaltain koillisrannikko roihahti Sandy-myrskyn myötä punaiseksi kiukusta.

Ikimuistoinen tapahtuma: Helsinkiläismies juhli "J.R:n" 80-vuotispäivillä

Dallasin J.R. on ollut Kim Kolehmaisen suuri ihailun kohde pikkupojasta lähtien, ja hän pääsi tutustumaan J.R:n roolihahmon takana olevaan Larry Hagmaniin pikku hiljaa.
Helsinkiläinen Kim Kolehmainen pääsi vuosi sitten viettämään Dallas-tähti Larry Hagmanin 80-vuotissyntymäpäiviä tämän kotona Kaliforniassa.

200 vieraasta koostunut kutsuvieraslista kuhisi supertähtiä. Listalta löytyivät muun muassa Priscilla Presley ja Linda Gray eli Dallasista tuttu Sue Ellen, joiden kanssa myös Kim jutteli.

Uskomaton tarina suomalaisfanin päätymisestä "J.R:n" syntymäpäiville alkoi siitä, kun Kim alkoi lähetellä legendaariselle näyttelijälle nimikirjoituspyyntöjä vuosikausia sitten.

Hagman sairasti syöpää ja hänen perheensä ilmoitti poismenosta tiedottajansa välityksellä varhain lauantaina 24.11.2012 Suomen aikaa.

Oletko ihmetellyt dvd-tekstitysten laatua – tässä syy

Moni on varmasti joskus ihmetellyt dvd-tekstitysten laatua. Suurin syy epätasaiseen laatuun on se, että ne teetetään kaikista av-käännöksistä halvimmalla ja nopeimmilla aikatauluilla. Kuluttajat ovat tavallaan asian hyväksyneet, vaikka palautetta antamalla voisi kenties saada julkaisijat panostamaan käännöksiin enemmän. Reagoinnilla voi olla myös vaikutusta. Tämä nähtiin The Pacific -sarjan dvd-julkaisun yhteydessä, kun ala-arvoiset käännökset teetettiin uudestaan.

Yksi iso ongelma dvd-käännöksissä on, että ne teetetään ns. kakkoskäännöksinä. Se tarkoittaa, että ajastus on tehty esimerkiksi Ruotsissa, Hollannissa tai Tanskassa. Näissä kielissä on hyvin erilainen rakenne kuin suomessa, eivätkä repliikkijaot toimi täällä.

Piratismikohu: Poliisi tutkii nyt, kuka tietokonetta käytti

Poliisi yrittää selvittää, kuka käytti tietokonetta, joka takavarikoitiin piratismiepäilyn takia helsinkiläisasunnosta.

Poliisi takavarikoi tällä viikolla kotietsinnässä tietokoneen, jonka kerrotaan olleen perheen tuolloin yhdeksänvuotiaan tytön käytössä.

Tietokone oli yksi niistä 28 suomalaiskoneesta, jotka jäivät kiinni viime syksynä TTVK:n eli Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen piraattisivustoille tekemässä valvontaiskussa. TTVK on rekisteröity yhdistys, joka edustaa muun muassa useita musiikkialan järjestöjä.

Poliisi tutkii tapausta tekijänoikeusrikoksena.

Tytön isän mukaan tyttö oli yrittänyt koekuunnella internetissä muusikko Chisun uutta albumia viime syksynä. Yritykset johtivat palvelimelle, joka päätyi lataamaan ja jakamaan musiikkia.

Tytön tietokoneen takavarikointi nosti kiivaan keskustelun sosiaalisessa mediassa. Torstaina tapahtuneesta kohistiin ulkomaillakin, kun muun muassa tunnetut yhdysvaltalaiset teknologiasivustot uutisoivat tapauksesta.

Näin kohuttu TTVK toimii - miljoonien oikeustaistelu vireillä

Kiinalaispari ei myynyt taloaan – moottoritie rakennettiin ympärille

Kiinalainen aviopari ei suostunut myymään asuntoaan Wenlingissä, Kiinassa, joten he päätyivät asumaan keskelle moottoritietä.
Luo Baogen vaimoineen oli sitä mieltä, että hallituksen tarjoama korvaus muutosta olisi ollut liian pieni.

Vielä virallisesti avaamaton tie kiertää nyt Baogenin puoliksi puretun talon ympäriltä. Pariskunnan turvallisuuden säilyttämiseksi myös seinänaapurien asunnot on jätetty purkamatta.

Kiinassa talonomistajia kuunnellaan, vai oliko kyseessä kylän suurin kunkku. Jos olisi ollut riisinpolkijan olkimaja, olisiko siivouspartio käyttänyt lehtipuhallinta.

Ei kyllä uskoisi jos ei olisi kuvaa todisteeksi, vai onko manipuloitu?

Elintarviketeol-lisuusliitto vaatii sokeriverosta on luovuttava

Perustelu on, että Tanskan hallitus äskettäin päätti luopua elintarvikkeiden vuoden voimassa olleesta rasvaverosta ja suunnitellusta sokeriverosta.

ETL:n johtaja MarleenaTanhuanpää sanoo tiedotteessa, että huomion kohteeksi joutuneet yksittäiset elintarvikkeet eivät ole epäterveellisiä, kun ruokailu- ja liikuntatottumukset ovat tasapainossa.

Uusi tekniikka kasvattaa kovalevyn kapasiteetin viisinkertaiseksi

Austinissa kehitetyllä tekniikalla on mahdollista viisinkertaistaa kovalevyjen tallennuskapasiteetti. Tekniikka perustuu itsestään järjestyvien lohkokopolymeerien käyttöön.

Austinilaistutkijoiden kehittämää tekniikkaa esiteltiin Science-lehdessä viime viikolla. Käytännön testeihin osallistuu kovalevyjen kehittelyyn erikoistunut HGST.

Viime vuosikymmeninä tallennusvälineiden kapasiteetti on kasvanut tasaisen eksponentiaalisesti, mutta nyt alamme lähestyä niiden fyysisiä rajoja, Cockrellin teknillisen korkeakoulun kemian ja biokemian professori C. Grant Willson sanoo.

Ruikutus ammattina

Poliitikkojen liturgiaan kuuluvat eläkeläiset, lapsiperheet, yksinhuoltajat, opiskelijat, vammaiset ja ja heidän ongelmansa. Minne ovat kadonneet sotiemme veteraanit, joista vielä jokin aika sitten kannettiin suurta huolta?
Veteraanit ovat siirtyneet mullan alle, ja loppujakin on niin vähän, ettei heidän äänistään ole enää iloa poliittisille pyrkyreille.
Silloin kun veteraaneja oli paljon, harvoin kuuli heidänkään ruikuttavan vaikeuksistaan. Sen sijaan poliitikot tai veteraanien lapset valittivat isiensä puolesta, kun nämä joutuivat taistelemaan rintamalla viisi vuotta. Siinäkin he osoittivat laskutaidottomuutta, sillä talvisota ja jatkosota kestivät yhteensä kolme ja puoli vuotta, ja Lapin sodasta nämä veteraanit vapautettiin.

Miksei hyökätä Venäjälle

Tämän päivän poliitikkojen kannattaa perehtyä siihen, millaista oli maan asioiden hoito sodan jälkeen. Piti asuttaa yli 400 000 Karjalan pakolaista, hoitaa lähes 100 000 kaatuneen sotalesket ja -orvot, korjata pommitusrauniot, rakentaa asuntoja, kouluja ja teitä, majoittaa rintamaveteraanit vaikka pommisuojiin ja kirkkojen kryptoihin, tuomita ”sotasyylliset” sekä maksaa 600 miljoonan dollarin sotakorvaukset Neuvostoliitolle.

Näitä jättiläismäisiä ongelmia joutuivat hoitamaan kolmekymppiset miehet, joiden koulutus oli varsin puutteellinen, sillä he olivat lähinnä tappamisen ammattilaisia.

Tämänviikkoisen sotakorvausseminaarin puhujat korostivat sitä, kuinka paljon hyvää sotakorvaukset tuottivat Suomen teollisuudelle. Lisäksi sotakorvaukset kerättiin tulevassa neuvostokaupassa takaisin – korkojen kera.

Kun kuunteli asiantuntijoiden ylistystä sotakorvauksista, tuli melkein mieleen, että kannattaisi taas hyökätä Venäjälle, sillä uudet sotakorvaukset voisivat helpottaa taloudellista ahdinkoamme.

Nokia esittelee Lumiaa pullonavaajana

Treenauksen yllättävät hyödyt! Näistä ei puhuta

Verenpaine laskee, veriarvot paranevat, kilot karisevat. Se on kuultu jo moneen kertaa. Treenillä on myös monia yllättäviä hyötyjä, joista ei paljon puhuta. Tässä SuomiMiehelle lisää syitä suunnata lenkkipolulle:

Liikunta bodaa aivoja!

Tutkijat ovat havainneet, että hyvät kuntotestitulokset ovat yhteydessä parempiin arvosanoihin ja kovakuntoisilla matemaattiset testit ja lukeminen sujuvat helpommin. Erityisesti hyvä kestävyyskunto näyttää edistävän lantun leikkaamista.

Jos happi liikkuu kropassa, onnistuvat hyvää keskittymiskykyä ja nopeata ärsykkeiden käsittelemistä vaativat tehtävät paremmin. Treeni myös kirjaimellisesti bodaa aivoja – hyvä kunto on yhteydessä suurempaan aivojen tärkeän aineosan, harmaan aineen, määrään.

Aivojen palautuminen ja suorituskyky tehostuvat, koska hermosoluja muodostuu tehokkaammin hippokampuksessa, aivojen osassa, joka on yhteydessä muistitoimintoihin ja oppimiseen.

Suomalainen huippupyöräilijä kärähtänyt dopingista

Ammattipyöräilijä Matti Helminen on kärynnyt dopingista ja asetettu kahden vuoden kilpailukieltoon.
Suomen toiseksi kovin ammattipyöräilijä Matti Helminen on jäänyt kiinni dopingista.

Belgialaisessa Landbouwkrediet-tallissa polkeva Helminen jäi dopingtestissä kiinni jo reilut kolme kuukautta sitten. IS Urheilun tietojen mukaan kielletyt aineet Helmisen näytteessä olivat epo ja kortikosteroidi. Helmistä ei tavoitettu eilen kommentoimaan käryään.

Koska Helminen on ajanut viime vuoden belgialaisessa tallissa, belgialaisella lisenssillä, ei kärystä tiedottaminen ole ollut Suomen liiton asia. Kansainvälisen pyöräilyliiton sääntöjen mukaan jupakka käsiteltiin kokonaisuudessaan Belgiassa.


Nyt meni överiksi, Valio.

The first iPhone 5 in Amsterdam

Hollolalainen Kimmo Ahonen matkusti kymmenien tuhansien muiden ihmisten tavoin New Yorkiin varta vasten täksi viikonlopuksi - ja joutui pettymään

Ahosen tarkoitus oli osallistua New Yorkin maratonille sunnuntaina. Saavuttuaan New Yorkiin Ahonen sai tiedon, että maraton on peruttu. Syynä on New Yorkia aiemmin tällä viikolla riepotellut Sandy-myrsky.

Torstaina vaimonsa kanssa New Yorkiin lentänyt Ahonen luuli vielä perjantaina päivällä, että maraton juostaisiin sunnuntaina.

Perjantain aikana New Yorkin pormestari Michael Bloomberg kuitenkin peruutti viikonloppuna juostavaksi aiotun maratonin.

Television ja elokuvien käännökset ovat iso kulttuurikysymys: uhrina suomen kieli

Yksi syy suomalaisten eurooppalaisittain erinomaiseen englannin kielen taitoon on tämä: meillä ei dubata aikuisten televisio-ohjelmia ja elokuvia. Moni oppii globaalin viihteen valtakielen, englannin, ainakin auttavasti kuin vahingossa. Hyvä! Toisaalta Suomen tekstityskulttuuri on maailman kärkeä. Vaikka puhuttua vierasta kieltä osaakin, hyvää tekstitystä on aina rennompaa lukea. Julkisuudessa käyty keskustelu MTV3:n ja Netflixin kääntäjistä ja käännöksistä ei siis ole pieni asia.

Kääntäjien joukkopako uhkaa MTV3:n ohjelmien tekstitystä, kertoi HS eilen.

Aiemmin on kerrottu Netflix-palvelun käännösten kyseenalaisista lähteistä ja joskus arveluttavasta laadusta.

AV-kääntäjät-blogissa oli viime viikolla mielenkiintoinen teksti Netflixiin liittyen:

”Sain tilaisuuden keskustella torstaina Netflixin käännösten tilaamisesta vastaavan Chief Product Officer Neil Huntin kanssa. Vaikka keskustelu käytiin hyvässä hengessä, Huntin kommentit ja käsitykset av-kääntämisestä osoittivat valitettavan selvästi, ettei Netflixillä ymmärretä, mitä av-käännösten luominen vaatii ja miten olennaiset tekstitykset ovat ei-englanninkieliselle yleisölle.”

Hunt määritteli kääntämisnopeuden tasolle, joka oli ammattilaisesta mahdoton.

Hunt sanoikin suoraan, että laatu ei häntä kiinnosta. Huomautustani tv-tekstitysten vaikutuksesta suomalaislasten luku- ja kielitaitoon Hunt piti vitsinä, tai ainakin se sai hänet nauramaan ääneen.”

Niinpä: Hunt on vastuussa Netflixin osakkeenomistajille, ei Suomen kulttuurille.

Kommentti: Zogg kirjoitti:
Amatöörin tekemän tekstityksen tunnistaa helposti, kun on tottunut television laadukkaisiin tekstityksiin. Viime vuosina tosin en ole suomalaista televisiota juuri katsellut, joten tekstityksen laadusta ei ole enää hajua. Se on ilmeisesti laskenut, mitä netin perusteella ole vähän tekstityksiin suhtautumista olen seurannut.

Olen vuosien saatossa joutunut muutaman kerrran turvautumaan netin tekstitys”palveluihin” ja niistä paistaa amatööriys usein läpi. Tärkein vaikuttaa olevan, että käännetään kaikki mitä sanotaan ja täsmälleen miten se on sanottu, lainkaan tiivistämättä. Kuin robotti.

Se tuottaa paljon luettavaa, jota ei ole erityisen notkeaa lukea, eikä se aina edes taivu ajatuksellisesti suomeksi. Silti nämä tekstityksen keräävät kehuja juuri tuon ”tarkan” kääntämisen vuoksi. Vastaava lienee tulevaisuutta televisiossakin, kun ihmiset tottuvat halvalla tehtyyn heikkenevään laatuun.

Mikä on Aamulehden lähde?

Kysyy Katleena Kortesuo blogissaan.

Sain lukijapostia Joel Rouviselta, joka oli ollut tarkkana Aamulehden uutisoinnin kanssa.

Aamulehti ei nähtävästi ole oppinut Hesarin tapauksesta mitään. Lähteet mainitaan Tampereella yhtä huonosti kuin Helsingissäkin.

Joelin lähettämässä Aamulehden artikkelissa Köyhät käyvät yksityiskoulua viitataan löyhästi professori James Tooleyn ajatuksiin, mutta tekstistä ei käy ilmi, mistä nämä ajatukset ovat peräisin. Onko toimittaja kuullut luennon, lukenut kirjan, tehnyt haastattelun - vai lukenut toisten artikkeleita?

Ikävä kyllä viimeinen vaihtoehto taitaa pitää paikkansa. Joel nimittäin linkkasi Andrew J. Coulsonin artikkeliin vuodelta 2007, jossa myös puhutaan Tooleyn tutkimuksista.

Aamulehden toimittaja on poiminut jopa Indiana Jones -vertauksensa Coulsonilta. Lue lisää Katleenan blogista.

Tapani Kansa tilittää: "Meitä syrjitään"

Suosikkilaulaja Tapani Kansa, 63, tunnustaa Iltalehdelle, että hänellä on ikävä televisioon.

Yleisö utelee vieläkin Tapsalta tavan takaa, miksi häntä ei näy enemmän ruudussa. Vähälle näkyvyydelle laulaja itse ei voi mitään.

Laulaja käsittelee asiaa tuoreessa blogikirjoituksessaan. Hän kertoo siinä, ettei ongelmana ole ainakaan vapaiden iltojen puute. Niitä laulajan kalenterissa riittää.

Ja Suomen tv-viihteessä elävän musiikin ohjelmat rupeavat olemaan enää "Mikkiin tarttumisen" varassa. Mitä te rakkaat lukijani voitte tehdä, on toivoa järjestäjiltä ja tanssipaikoilta suosikkejanne ja pistää musiikkiviihteen puolesta toiveitten postiaallon tv-yhtiöihin ja tuotantofirmoihin. Näinkin voi näyttää, että siitä puhe mistä puute, laulaja lataa blogissaan.

 

Sandy riehui isossa omenassa

Supermyrskyksi nimetty Sandy, sekoitti ison omenan.

Vesi tulvi kaduille ja metro tunneleihin.

Surffaaja nauttii Sandy myrskyn voimasta.

Nyt on aika aloittaa lintujen talviruokinta

Suomen runsaasta 240 pesimälajista noin 70 jää sinnittelemään meille talveksi. Kylmyys, lyhyt valoisa aika, lumi ja jää heikentävät lintujen ravinnonsaantimahdollisuuksia. Talvehtiminen pesimäseuduilla voi kuitenkin olla linnuille turvallisempaa kuin raskaalle ja vaaralliselle muuttomatkalle lähteminen.

Ihmisen tarjoama talviruokinta auttaa monen talvehtivan linnun selviytymisessä kevääseen. Paljon energiaa sisältävä ruoka auttaa lintuja kestämään koviakin pakkasia. Esimerkiksi sinitiainen joutuu tankkaamaan moninkertaisesti oman painonsa verran ruokaa selvitäkseen hengissä pakkasyön yli. Lisäksi talven aikana hyvin ruokaa saaneet linnut ovat paremmassa kunnossa keväällä pesimäajan kynnyksellä.

Talviruokinnan vaikutukset näkyvät linnustossamme: talitiainen, sinitiainen ja viherpeippo ovat runsastuneet moninkertaisesti viime vuosikymmenten aikana ilmeisesti paljolti talviruokinnan vuoksi. Ruokintojen ansiosta myös yhä useampi mustarastas pystyy talvehtimaan Suomessa. Talviruokinta lienee vaikuttanut myös pikkuvarpusen runsastumiseen.

Skyfall: 007-elokuvasarjan kunnianhimoisin osa on myös yksi parhaista

Skyfall on eräänlainen kaikkien aikojen James Bond -seikkailu. En tarkoita, että se olisi paras. Mutta se on kunnianhimoisimmin kirjoitettu elokuva 007-leffojen 50-vuotisessa historiassa.

Elokuvan rohkein hetki sijoittuu Lontoon metroon. Se on - oma tulkintani - ensimmäinen kerta koko elokuvasarjassa, kun Bond-hahmo on todellisten ihmisten keskuudessa ja tasolla. Daniel Craigin Bond on myös sankarin ainoa tulkinta, joka ylipäänsä voisi laskeutua brittiläisten julkisen liikenteen käyttäjien joukkoon. Toki kyseessä on takaa-ajo ja ilmassa on väkivaltaa, mutta kuvien ilme on tovin arkinen. Osuvasti jakson kanssa on leikattu ristiin keskustelu siitä, ovatko Bond ja M (Judi Dench) jo ammatissaan ajastaan jäljessä.

Siltä todella tuntui ennen Casino Royalea. Pierce Brosnanin aikana Bond hiljakseen löystyi teflon-kikkailijaksi, jonka tärkein tehtävä oli mainostaa tiettyä shampanjaa ja kalliita automerkkejä.

Craig taas tekee vaurioituneen, terapian tarpeessa olevan mutta kivikovaa esittävän Bondista virheettömästi jo kolmatta kertaa.

Jatkuva veden lipittäminen on täysin turhaa

Asiantuntijan mukaan jatkuva juomapullon mukana kantaminen tai työpaikkapullon täyttäminen on useimmiten turhaa. Terveen ihmisen janonsäätely varmistaa, että nestettä tulee nautittua riittävästi. Liiasta litkimisestä ei ole elimistölle mitään hyötyä.

Kuka jatkossa ottaa valokuvat?

Sanomalehdetkään eivät ole enää kovin tarkkoja käyttämiensä valokuvien suhteen. Oheinen kuva muistuttaa salamalla päin naamaa otettujen digipokkarien tuotoksia, mutta tässä salama on ilmeisesti ollut kuvaajan kädessä. Joka tapauksessa suora salama on latistanut valon ja vieraan henkilön selkä peittää kolmasosan kuvasta, mutta mitäpä niistä. Myönteistä on, ettei salama heijastu taustalla olevasta ikkunasta.

Huonoja kuvia on lehdissä nähty aina, mutta ne liittyvät äkillisiin uutistapahtumiin. Tässä on kyse toimituksen tekemästä jutusta, jossa kuvilla ei ole ollut kiire (toisen henkilön kuvan tämän vieressä onkin laadukkaampi, HS:n oman kuvaajan ottama).

Luulen, että valtaosa lukijoista ei huomaa kuvassa mitään outoa. Digikuvaus on totuttanut meidät huonoihin valokuviin ja yleiseen laaduttomuuteen.

Printtimedian kuolema, osa MMXVI

Newsweek, amerikkalaisten uutisiin keskittyneiden aikakauslehtien kruununprinssi, lopettaa ilmestymisensä printtimuodossa.

Viime vuodet Newsweek on selvästikin kiinnittänyt enemmän huomiota nettiversioonsa (http://www.thedailybeast.com/) kuin kituvaan printtilehteen. Newsweek on läpi historiansa ollut kilpailijansa Timen varjossa, ja nettiaikakaudella edes Yhdysvaltain suurilta markkinoilta ei löytynyt tilaa kahdelle samoin profiloituneelle printtilehdelle.

Tina Brown, Newsweekin nykyinen päätoimittaja, on viisaasti satsannut lehden digitaaliseen versioon. Lehden nettisivuilla bloggaa pari Yhdysvaltain parhaimpiin kuuluvaa poliittista kommentaattoria, eli maltilliset konservatiivit Andrew Sullivan ja David Frum. Nettisivujen artikkelit ja kommentointi ovat poikkeuksellisen tasokkaita.

Armstrongin ammattilaisura ensimmäisestä voitosta elinikäiseen kilpailukieltoon

Lance Armstrong ehti 20 vuotta kestäneen pyöräilyn ammattilaisurallaan voittaa lukuisia titteleitä, ennen kuin dopingsilmukka kiristyi liikaa hänen ympärillään.

Annemari Sandell-Hyvärinen ylläpitää juoksukuntoaan koiria ulkoiluttamalla

Aina kun Annemari Sandell-Hyvärinen sattuu kilpailemaan jossain päin Suomea, heräävät kysymykset ja toiveet hänen paluustaan kilparadoille. Hevoskuuri otti selvää hänen nykyisistä harjoittelumenetelmistään.

Sandell-Hyvärinen on maastojuoksun Euroopan mestari sekä junioreiden maailmanmestari. Hän näytti aikanaan kyntensä myös radalla. Kukapa voisi unohtaa esimerkiksi 13-vuotiaan Annukan juoksemaa 3000 metrin aikaa 9.27,22 tai 19-vuotiaan nuoren naisen Atlantan olympialaisten 10 000 metrillä juoksemaa junioreitten Euroopan ennätys- ja aikuisten SE-tulosta 31.40,42. Kuten hänen kivenkovat ennätyksensä ja loisteliaat saavutuksensa kertovat, on Sandell-Hyvärinen lahjakkuudeltaan ja suorituskyvyltään aivan omaa luokkaansa suomalaisessa kestävyysjuoksuperheessä.

James Bond -elokuvat 50 vuotta: mikä on paras?

Sarjan ensimmäisen elokuvan Salainen agentti 007 ja tohtori No maailmanensi-illasta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Uusin Bond Skyfall saa ensi-iltansa 26.10. ja siltä odotetaan aika paljon. Ohjaaja on 007-historian arvostetuin, American Beautyn ja Revolutionary Roadin tekijä Sam Mendes. Mutta mikä Bond-seikkailu on onnistunein?

Itse en osaa päättää. Kaksi on ylitse muiden.

Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa (1968) muistetaan usein George Lazenbyn ainoana 007-esiintymisenä. Koska vain kerran Bondia näytellyt Lazenby ei ole Sean Connery eikä Roger Moore, elokuvaa on pidetty jotenkin alempiarvoisena.

HMSP on kuitenkin todella vetävä ja sen toimintajaksot ovat varhaisten Bondien selkeästi parhaat. Laajakangaskuvaus ei päässyt oikeuksiinsa aikanaan nähdyissä televisioversioissa. Elokuva kannattaa tarkastaa uudelleen dvd:ltä tai vastikään ilmestyneeltä bluraylta.

Emmanuelle-tähti Sylvia Kristel on kuollut

Hollantilainen näyttelijä Sylvia Kristel on kuollut, kertoi hänen edustajansa torstaina. 60-vuotias Kristel kuoli nukkuessaan sairaalassa.

Sylvia Kristel näytteli yli 50 elokuvassa, mutta kuuluisuuteen hän nousi nimiosastaan 1970-luvulla tehdyissä eroottisissa ranskalaisissa Emmanuelle-elokuvissa.

Myöhemmin urallaan Kristel esiintyi samankaltaisissa rooleissa muun muassa elokuvissa Lady Chatterleyn rakastaja (1981) ja Mata Hari (1985).

Vuonna 2001 Kristelillä diagnosoitiin kurkkusyöpä, joka levisi myöhemmin keuhkoihin. Rankkojen hoitojen jälkeen hän esiintyi vielä 2010 elokuvassa Two Sunny Days ja tv-sarjassa The Swing Girls.

Sylvia Kristel syntyi vuonna 1952, Utrechtissa.

Mitä kuuluu, Pentti Fagerholm?

Radion pitkäaikainen pääkuuluttaja Pentti Fagerholm vannoo edelleen radion nimiin. "Minulla on tapana sanoa, että radiossa ovat paremmat kuvat kuin televisiossa."

Fagerholm aloitti radiokuuluttajana vuonna 1955 ja jäi eläkkeelle pääkuuluttajan tehtävistä vuonna 1998.

Miltä radio-ohjelmat ovat kuulostaneet kotisohvalta käsin?

Sen olen huomannut, että ohjelmat pysyvät nykyään paremmin aikatauluissaan, hän toteaa nuoremmille kollegoilleen.

Jos kaipaat elämääsi jännitystä, nosta itsesi ilmapallolla stratosfääriin

Felix Baumgartner

Nouse 40 kilometrin korkeuteen. Hyppää vapaalla pudotuksella viisi minuuttia ja riko äänivalli, jos se ei tuo elämääsi jännitystä, hanki elämä.

Katso Felix Baumgartnerin hyppy YouTubessa.

Barack Obama voitti

Obaman twiitti

Superisä neuvoo blogissaan kiireisiä perheenpäitä

Imatralainen Timo Kiander herää aamuviideltä kirjoittamaan Productive Superdad -blogiaan. Nettipäiväkirja tähtää kansainvälisille markkinoille.

Englanninkielinen Productive Superdad -blogi jakaa ajanhallintavinkkejä kotona työskenteleville isille. Kirjoitukset käsittelevät esimerkiksi sitä, miten lapsen tuloon voi isän näkökulmasta varautua.

Blogi syntyi kaksi vuotta sitten uutena vuotena. Ajatus siitä oli tosin kytenyt jo kauemmin, bloggaaja Timo Kiander kertoo.

Kun nyt yksivuotias lapsi ilmoitti tulostaan, Kiander päätti keskittyä blogissaan koti-isiin. Heille tarkoitettuja ajanhallintablogeja ei juuri ole, vaikka moni selvästi kaipasi neuvoja arkeen.

Ajatuksena on jatkuvasti kasvattaa seuraajien määrää. Kun pääsen 5000 tilaajaan, on järkevä alkaa suunnitella tuotteita, Kiander pohtii.

Palaamme asiaan viiden vuoden kuluttua, onnea tuotteelle. Kianderin blogiin.

Kolmi–nelikymp-pisten terveys polkee paikoillaan

Kolmi–nelikymppisten terveys polkee paikoillaan, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajasta Terveys 2011 -tutkimuksesta. Sen sijaan yli 45-vuotiaiden ja etenkin eläkeläisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi ovat 11 viime vuoden aikana kehittyneet myönteiseen suuntaan.

Erikoistutkija Tomi Mäkisen mukaan tutkimus antoi viitteitä siitä, että 30–44-vuotiden elintavoissa saattaisi olla korjattavaa. Ravitsemus- ja liikuntatottumukset näyttäisivät kehittyneen huonoon suuntaan.

Terveyden jämähtäminen paikoilleen saattaa liittyä myös eroihin elinoloissa ja palveluiden saatavuudessa.

Ministeri Kyllönen syyttää miehiä liikennekohusta

Kohun keskelle joutunut liikenneministeri antoi keskiviikkona radiossa uuden selityksen tilanteelleen.
Liikenneministeri Merja Kyllönen (vas) on ollut viikon ajan tiukassa paikassa.

Viikko sitten IS kertoi Liikenneviraston muistiosta, joka käsitteli tienrakennuksen säästöistä. Kyllönen on kiistänyt hyväksyneensä muistioon sisältyvät miljardin euron leikkaukset.

Uusin kohu syntyi tiistaina, kun kävi ilmi, että eduskunnan kesällä hyväksymä hallituksen liikennepoliittinen selonteko on menossa uusiksi. Rahaa tarvitaankin kymmeniä miljoonia enemmän, kuin oli laskettu.

Kohuihin liittyy myös hiljattain erotettu Liikenneviraston entinen pääjohtaja Juhani Tervala, jonka Kyllönen väittää olleen virheellisten tietojen takana.

Hesarin verkkomarkkina jaetaan uudelleen

Helsingin Sanomat tekee sivuista maksullisen eli HS.fi verkkomarkkinat jaetaan uudelleen. Hesarin päätös on odotettu mutta yllättävä. Vaihtoehtoista tarjontaa kuitenkin on aika paljon eli Hesarin jättämä aukko varmasti täyttyy nopeasti uusilla toimijoilla.

Moni pitää Hesarin toiminnan pienenemistä tervetulleena, koska silloin muut saavat lisää mainosrahaa ja tilaa toimia.

Professori Valtaoja puolustaa Talvivaaraa

Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojan mielestä Talvivaarasta noussut kohu on osaksi median nostattamaa ja joukkohysteriaa on lisätty sosiaalisessa mediassa.

Se kohu, jota on aikaisemmin nähty ydinvoimaloiden ja ydinenergian yhteydessä on nyt siirtynyt Talvivaaraan. Tapahtuipa mitä tahansa niin se on Talvivaaran vika ja median kautta myös paikallisten mielestä. Jos kalamies ei saa enää saalista, niin se on Talvivaaran syy, sanoo Valtaoja.

Jos kalamies ei saa enää saalista, niin se on Talvivaaran syy sanoo Esko Valtaoja.

Esko Valtaoja on sitä mieltä, että sellaiset ihmiset ovat ääliöitä, jotka kuvittelevat totuuden löytyvän sosiaalisesta mediasta tai Internetissä julkaistusta blokista.

500 metrin jono ja yli tunnin odotus - ennennäkemätön liha-ale kiinnostaa

Helsingin narinkkatorilla on ainakin 500-metrinen jono, joka kiertää koko torialueen - eikä loppua näy.

Jonon kärkipäässä odottava helsinkiläinen Lissu Anttonen kertoo jonottaneensa yli tunnin, kun varsinaisen ruokamyynnin alkuun oli vielä noin 15 minuuttia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK sekä ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC aloittavat ruokamyynnin kello 11. Maanviljelijät myyvät kotimaista ruokaa tuottajan saamalla hinnalla.

Kutakin tuotetta on varattu Narinkkatorilla enintään tuhannelle henkilölle rajoituksella 1/talous. Ruokaa ei silti todennäköisesti riitä kaikille.

Porsaan palapaisti lavasta 500 g, 80 snt/ kpl (tuottajahinta 1,58 eur/kg, keskihinta vähittäiskaupoissa 8,23 eur/kg)

Kananmunat 6 kpl rasia: 35 snt/ kpl (tuottajahinta 1,06 eur/kg, keskihinta vähittäiskaupoissa 3,71 eur/kg)

Ruisleipä 450 g: 10 snt/ kpl (tuottajahinta 0,20 eur/kg, keskihinta vähittäiskaupoissa 4,57 eur/kg)

Vuoden ajattelijat on valittu

Yksi heistä on performance taiteilijanakin tunnetuksi tullut filosofi Pekka Himanen. Linkki: "Aatteleppa ite".

Maailman hirvein hotelli

Amsterdamissa sijaitseva Hans Brinker Budget Hostel kilpailee tosissaan maailman kamalimman hotellin tittelistä.
Mikään paikan huoneista ei maksa 25 euroa enempää, mutta hinta on syystä halpa.
Kyseinen hostelli on kuitenkin sen verran ylpeä huonoudestaan, että on jopa julkaissut itsestään kirjan "The Worst Hotel in the World" (Maailman huonoin hotelli).
Kirjassa saapuvia asiakkaita varoitetaan etukäteen, jotta nämä eivät voisi valittaa myöhemmin. Paikan mainoslauseet kuuluvat mm. ”Huonommaksi ei voi enää mennä. Mutta teemme parhaamme” sekä ”Paranna immuniteettiäsi, yövy Hans Brinkerissä!”

Kännykkäkuva pääsi laatulehden kanteen

Kän­nyk­kä­ku­va on ol­lut sy­no­nyy­mi hä­täi­ses­ti ote­tul­le ama­töö­ri­ku­val­le. Sil­ti vii­me vii­kol­la pe­rin­teik­kään Ti­me-leh­den kan­nes­sa oli kän­nyk­kä­ku­va. Ei­kä ku­vas­sa ole mi­tään hä­täis­tä. Pait­si eh­kä tun­ne sii­tä, et­tä aal­to tu­lee koh­ti ja on pa­ras­ta men­nä al­ta pois. Leh­ti­ku­vaa­ja Ben­ja­min Lo­wy ku­va­si kan­teen hur­ri­kaa­ni San­dyn nos­tat­ta­man aal­lon iP­ho­nel­laan.
Lo­wy, 33, on pal­kit­tu yh­dys­val­ta­lais­ku­vaa­ja, jo­ka on kier­tä­nyt maail­man konf­lik­ti­aluei­ta li­ki kym­me­nen vuot­ta. Hän on ku­van­nut ar­vos­te­tuil­le leh­dil­le The New York Ti­me­sis­ta News­wee­kiin.

Mik­si huip­pu­am­mat­ti­lai­nen ot­taa ku­via kän­ny­käl­lä?

Suomen kovin veronmaksaja on tässä

Yritys voi sijoittaa paljon aikaa, vaivaa ja rahaa siihen, että selviäsi mahdollisimman vähin veroin. Tai se voi tehdä kuten Helsingin Herttoniemessä hammaslääkäreiden tuoleja ja muita laitteita tekevä Planmeca.

"Me keskitymme bisneksen tekoon. Tiedämme, että veroja olisi mahdollista järjestellä pienemmiksi esimerkiksi Hollannissa toimivien yhtiöiden kautta. Sellaiset järjestelyt kuitenkin maksavat. Mieluummin maksamme veroa tänne sen, mikä kuuluukin", sanoo Planmecan talousjohtaja Ari Pitkänen.

"Yhtiön valmistustoiminta on Suomessa, joten Suomi on se maa, jonne verot kuuluu maksaa."

Tämä olisi "kaikkein kauhein skenaario" Talvivaarasta

Jos kaivos suljettaisiin, ongelmat eivät katoaisi, päinvastoin. Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun mekaanisen prosessi- ja kierrätystekniikan professori

Kari Heiskanen kertoo, että Talvivaaran sulkemista seuraisi mittava ympäristökatastrofi.

Kaikkein kauhein skenaario on se, että Talvivaara menee konkurssiin. Sitten ei ole enää ketään vastuunkantajaa. Sitten veronmaksajilta otetaan jokaiselta lompakko esiin ja ruvetaan hoitamaan hommaa, hän sanoo.

IIDA MARIA, 17-YEAR-OLD GIRL, TURKU, FINLAND

Tylsiä juttuja näin sunnuntaiaamusta, kun mulla on ollut suht kiireetön herääminen. Oon kuunnellu leevejä koko aamun, syöny tosi fiksusti nuudeleita aamupalaksi teen kanssa Turun Sanomia selaillessa sekä tehny muutamia suunnitelmia ensi torstaille kavereiden kanssa ennen leffaan menoa. Meillä oli edellispäivänä Twilight -leffailtamaraton, valmistauduttiin vähän tähän uusimpaan näin etukäteen...

Nyt nopeaan meikit nassuun ja siistimpää päälle, vikan kuvan kirja kainaloon sekä reppu selkään ja pieni spurtti bussipysäkille, meikä lähtee vetämään mahan täyteen herkkuja ja viettämään isin kanssa isänpäivää. Pitäkää tekin mukava pyhä!

Näin kirjoittaa Iida Maria blogissaan.

Suomalaiset ovat innokkaista blogeihin kirjoittajia. Katleena Kortesuo on arvioinut kirjoituksessaan "Korkeasti koulutetut lukevat enemmän blogeja", että 150 000 bloggaajaa voisi olla aikalailla kohdallaan.

Iida Marian blogi on hyvä esimerkki kuinka voi tallentaa arjen tapahtumia.

"Bäckmanin väitöstilaisuus oli kuin koomisesta näytelmästä"

Bäckman kertoi todistaneensa haastattelututkimuksillaan, ettei Perheentupaa ollut ammuttu.

"Väitöstilaisuudessaan Johan Bäckman luotti tutkimushaastatteluihinsa enemmän kuin sairaalan röntgenkuviin", paikalla ollut Arja Paananen kirjoittaa.

Perheentupa haavoittui Europa-hotellin edustalla vuonna 2006 sattuneessa ammuskelussa lievästi,häneltä jouduttiin poistamaan useita hauleja sekä käsistä että päästä. Yksi hauli on edelleen muistona hänen käsivarressaan koteloituneena. Venäjän miliisien antaman raportin mukaan ampuma-ase oli katkaistu haulikko. Tämänkin tapauksen Bäckman osoitti väitöstutkimuksessaan virheelliseksi uutisoinniksi.

Bäckmanin mukaan Perheentupaa ei kuitenkaan ammuttu, vaan tähän lensi ehkä roskia.

Minä olen asunut Pietarissa vuosikausia, ja siellä lentelee koko ajan kaikkea roskaa ilmassa. Se on voinut olla vaikka kukkaruukun palanen, Bäckman ilmoitti.

Vastaväittäjä Kivinen kysyi tuolloin Bäckmanilta, miten väittelijä suhtautuu siihen, että on olemassa sairaalan röntgenkuvia, joissa Perheentuvan kehoon tulleet haulit näkyvät selvästi.

Perheentupa valehtelee, Bäckman vastasi epäröimättä.

Tämänkö takia Putin perui Niinistön tapaamisen?

"Vanha urheiluvamma" saattoi olla syynä sille, miksi Venäjän presidentti Vladimir Putin perui lokakuussa myös Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaamisen.
Putinin piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan osallistua lokakuun 22.-23. päivinä arktiseen konferenssiin Salehardissa, ja tapahtumaan oli kutsuttu myös Niinistö. Paria viikkoa ennen konferenssia Suomeen saapui kuitenkin tieto, että koko kokous on peruutettu, mutta tiettävästi muita tarkempia selityksiä ei tuolloin annettu.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov on kuitenkin nyt kiertelyiden ja kaarteluiden jälkeen myöntänyt venäläislehdille, että Putinilla on ongelmia terveytensä kanssa.

Operaattorit: TVkaista ja verkkotallennus eri asioita

Verkkotallennus ei riko tekijänoikeuksia, katsovat operaattorit. Ne olisivat valmiita maksamaan digiboksien tapaista hyvitysmaksua pilvitallennuksesta.

Tekijänoikeuksien tiedotus- ja valvontakeskus TTVK samaistaa virheellisesti operaattoreiden verkkotallennuksen TVkaistan palveluun, katsoo operaattoreita edustava Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom.

TTVK ilmoitti torstaina harkitsevansa oikeustoimia verkkotallennuspalvelun tarjoajia vastaan. TTVK:n mukaan esimerkiksi Elisan ja Soneran tv-palvelussa on kyse tekijänoikeuksia loukkaavasta palvelusta.

Operaattorit ovat asiasta täysin eri mieltä. Niiden mukaan kyse on kuluttajalle tekijänoikeuslaissa annetusta oikeudesta. Kuluttaja voi tehdä laillisesti saatavilla olevista tv-ohjelmista kopion omaan käyttöönsä.

Lenin-setä rakastaa meitä

Monen olisi hyvä tietää, miten Venäjä hoitaa lapsensa. Leninin aloittamassa vallankumouksen jälkeisessä terrorissa tapettiin paljon ihmisiä, joilta jäi huikeat määrät orpolapsia. Suurin osa heistä vaelteli pitkin maata varastellen, ja vähitellen lapsirikollisista kasvoivat Neuvostoliiton ja Venäjän valtavat rikollisliigat.

Terroria johtanut Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi Tseka perusti orpokoteja, joissa lapsille yritettiin opettaa ammatti. He kokosivat saksalaisen Leican kopioita. Ostin kerran itsekin tällaisen kameran Ismailovskin torilta Moskovassa. Sen merkki on Tshekan perustajan Feliks Edmundovitsh Dzerzhinskin mukaan FED. Kamera muistuttaa kirjahyllyssäni Venäjän lapsipolitiikasta.

Moskovan monilla rautatieasemilla voi tänäänkin sääliä likaisia, nälkäisiä ja resuisia lapsia, joita miliisi jahtaa, kun he ovat varastaneet matkatavaroita tai ruokaa. Pieni osa heistä voi päästä laitoshoitoon, joka on niin kurjaa, että lapset karkaavat kaduille.

Orpoja on otettu myös lapsisotilaiksi, joista on helppo kouluttaa raakalaisia Kaukasuksen sotiin.

MTV Median ulkoistamat av-kääntäjät joukkoirtisano-utuivat

Yhteensä 98 av-kääntäjää on irtisanoutunut Broadcast Text Internationalin palveluksesta. MTV Media ulkoisti 114 työsuhteista freelance-kääntäjää liikkeenluovutuksessa Broadcast Text Internationalin palvelukseen lokakuun alussa.

Siirretyillä oli lain takaama mahdollisuus irtisanoutua ensimmäisen kuukauden aikana liikkeenluovutuksesta. Kuukauden aikaraja umpeutui viime perjantaina.

Ennen irtisanoutumistaan kääntäjät ilmaisivat huolensa käännöstoiminnan siirtämisestä yhtiölle, joka on maksanut freelancereille murto-osan MTV:n maksamista palkkioista, painostanut kääntäjät ryhtymään yrittäjiksi, vaatinut käännösten tekijänoikeudet ja kieltäytynyt työehtosopimusneuvotteluista.

Työntekijät yrittivät avata neuvotteluyhteyttä uuteen työnantajaansa heti liikkeenluovutuksen jälkeen, mutta kutsuun ei vastattu.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallituksen jäsenen, av-kääntäjä Lauri Mäkelän mukaan kääntäjien palkka olisi pudonnut noin kolmasosaan nykyisestä.

Monikanavainen audio muokkaus
Esimerkki tulevista käännöksistä, joita jo on käyttöohjeissa.

Äly ei asu älypuhelimissa, sitä on oltava myös käyttäjän päässä

Tämän sai englantilainen murtoveikko katkerasti huomata.
Britannialainen murtovaras on saanut 10 kuukauden vankilatuomion murroista Englannin Bradfordissa. Poikkeukselliseksi tilanteen tekee se, että mies hankki itse vahingossa todisteet itseään vastaan.

Asuntomurtoa tehdessään 23-vuotias varas käytti iPhone-puhelintaan taskulamppuna, mutta tuli vahingossa videoineeksi koko murtokeikan.
Poliisi löysi videon miehen puhelimesta, kun tämä jäi kiinni rysän päältä myöhemmin toisen asuntomurron yhteydessä.

Suomalais-professori suitsuttaa Nokian Lumiaa: Puhelimesta tulee hitti Suomessa

Matkapuhelinvalmistaja Nokian Lumia-puhelimet saavat ylistystä Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professorilta Jukka Mannerilta.

Hänen mukaansa Nokian Lumia-puhelimet ovat teknisesti reippaasti kilpailijoitaan edellä. Hän kehuu erityisesti Nokian lippulaivamallia Lumia 920:ntä, joka tulee myyntiin Euroopassa tällä viikolla.

Siinä taas yksi pehmeitä puhuva proffa, Nokia varmaankin maksanut hyvin. Eipä iPhonen käyttäjiltä ole negatiivista palautetta juurikaan tullut, Nokian puhelimien käyttöhäiriöistä on sen sijaan kokemuksia lähes jokaisella. Nokia menetti juuri käyttöhäiriöiden vuoksi uskottavuutensa luotettavana puhelimena, nähtäväksi jää pystyykö Lumia sen palauttamaan.

Maailmanlopun maisemat - lohduttomat kuvat New Yorkista

Pahiten hurrikaani Sandyn kourissa kärsineet New Yorkin kaupunginosat ovat lohdutonta katseltavaa.
Suurimmasta tuhosta näyttää kärsineen Queensin kaupunginosa, jossa riehuneet tulipalot nielaisivat yön aikana jopa 80 kotia. Liki 200 palomiestä taisteli yön pimeinä tunteina palon taltuttamiseksi. He myös pelastivat ainakin 25 ihmistä palojen keskeltä.

Palot saivat alkunsa myrskyn rikki repimistä sähkölinjoista.

Queensin lisäksi myrsky aiheutti vahinkoja myös Brooklynissä ja jopa New Yorkin keskus, Manhattanin saari kärsi myrskyvahingoista. Saaren eteläkärki on suurimmalta osin edelleen vailla sähköä.

Presidentti Obama on nimittänyt Sandya suurkatastrofiksi. Hurrikaani on vaatinut tähän mennessä 17 henkeä Yhdysvalloissa ja yhteensä 85 henkeä Karibialla, Yhdysvalloissa sekä Kanadassa.

Suomalaisten raportti Nykistä

Tulvat ovat käsittämättömät! Myrsky tuntuu täälla todella voimakkaina tuulenpuuskina ja ikkunat helisevät jatkuvasti. Kotikatuni on puoliksi pimeä, mutta onneksi en ole kämppikseni kanssa menettänyt vielä sähköjä. Luulen, että menetämme pian, välkkyvat siihen malliin, kertoo neljä vuotta New Yorkissa asunut opiskelija Salla Ahokainen.

Suomi ja Ruotsi halukkaita Islannin ilmavalvontaan

Suomi ja Ruotsi ovat halukkaita osallistumaan Nato-maa Islannin ilmavalvontaan, mutta lopullista osallistumispäätöstä vielä hiotaan, ilmoitettiin pohjoismaiden pääministerien kokouksessa Helsingissä torstaina.

Osallistuminen ”olisi luonnollista”, sanoi pääministeri Jyrki Katainen(kok). Hallitus aikoo ilmoittaa osallistumishalukkuudestaan yhdessä Ruotsin kanssa.

Yksityiskohtien selvittäminen kuitenkin jatkuu Kataisen mukaan edelleen.

Ruotsin pääministerin Fredrik Reinfeldtin mukaan päätös osallistumisaikeesta on tehty hyvässä yhteistyössä Suomen kanssa. Ruotsissa hankkeelle on laaja poliittinen tuki. Suomessa oppositio on vastustanut ilmavalvontahanketta.

Pääministerikokouksessa kaikkien maiden edustajat painottivat ilmavalvontahanketta tärkeänä lisänä pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön.