DPK.fi

Maailman rikkaimpien oma prosenttiliike

Brittiläinen avustusjärjestö Oxfam julkisti viime viikolla raportin, jossa kerrottiin pöyristyttäviä tilastolukuja maailman varallisuuden keskittymisestä.

Raportin mukaan rikkain prosentti maailman ihmisistä omisti viime vuonna 48 prosenttia eli miltei puolet koko maailman varallisuudesta. Mikäli nykyinen kehitys jatkuu, niin rikkaimman prosentin varallisuus ylittää jo ensi vuonna sen, mitä kaikki muut 99 prosenttia maailman asukkaista omistavat yhteensä.

Rikkain prosentti maailman ihmisistä omistaa ensi vuonna enemmän kuin kaikki muut 99 prosenttia yhteensä.

Oxfamin laskelmien mukaan maailman 80 rikkaimmalla miljardöörillä on jo nyt yhtä paljon omaisuutta kuin maailman väestön köyhemmällä puoliskolla eli 3,5 miljardilla ihmisellä.

Kaikkein rikkaimmat ovat rikastuneet viime vuosina hurjaa vauhtia. Vuonna 2010 maailman köyhimmän 50 prosentin yhteenlaskettu varallisuuden määrä vastasi maailman 388 rikkaimman miljardöörin varallisuutta.

Ydinaseeton utopia

Mo­net muis­ta­vat, mi­ten Yh­dys­val­tain ja Neu­vos­to­lii­ton joh­ta­jien pe­räs­sä kul­ki ai­na avus­ta­ja ydin­asei­den lau­kai­su­sal­kun kans­sa. Mut­ta kuin­ka mo­ni tie­si, et­tä Neu­vos­to­lii­tol­la oli Kuol­lut kä­si -ni­mi­nen au­to­maat­ti, jo­ka pys­tyi lau­kai­se­maan ydi­nis­kun, vaik­ka maan joh­ta­jat oli­si­vat kuol­leet?

Se oli si­tä ai­kaa, kun maail­man älyk­käim­mät ih­mi­set ku­lut­ti­vat ai­kan­sa miet­tien ih­mis­kun­nan tu­hoa­mis­ta. Yk­si heis­tä, pe­li­teo­rian isä John von Neumann, kek­si osu­van ni­men ku­vaa­maan ti­lan­net­ta, jos­sa kum­pi­kaan puo­li ei voi­nut tu­ho­ta tois­ta tu­hou­tu­mat­ta sa­mal­la it­se. Ky­sees­sä oli "mu­tual­ly as­su­red dest­ruc­tion", MAD eli "hul­lu".

"Luo­jan kii­tos, ku­kaan ei ole tie­tääk­se­ni käyn­nis­tä­mäs­sä laa­jaa konf­lik­tia Ve­nä­jän kans­sa. Muis­tu­tan tei­tä, et­tä Ve­nä­jä on yk­si joh­ta­vis­ta ydi­na­se­val­lois­ta", sa­noi pre­si­dent­ti Vladimir Putin pu­hees­saan Krem­liä kan­nat­ta­vil­le nuo­ril­le vii­me elo­kuus­sa.

"A­se­rii­sun­ta on py­säh­ty­nyt pai­kal­leen, ja useim­mat ydin­ase­val­tiot ovat uu­dis­ta­mas­sa ydi­na­sei­taan. Sa­maan ai­kaan neu­vot­te­lu­yh­teys Yh­dys­val­tain ja Ve­nä­jän vä­lil­lä on li­ki­main kat­ken­nut. Luot­ta­mus on vaih­tu­nut mo­lem­min­puo­li­seen epä­luu­loon", ker­too pu­he­lin­haas­tat­te­lus­sa tuo­mio­päi­vän kel­los­ta vas­taa­van Bul­le­tin of Ato­mic Scien­tists -jär­jes­tön toi­min­nan­joh­ta­ja Kennette Benedict.

Jos Ve­nä­jä to­del­la ot­taa käyt­töön uu­det kes­ki­mat­kan ris­tei­lyoh­juk­set, uhat­tui­na ovat kaik­ki muut­kin kol­men vii­me vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na sol­mi­tut aseis­ta­rii­sun­ta­so­pi­muk­set. Se mer­kit­si­si al­kua uu­del­le va­rus­te­lu­kier­teel­le.

Ve­nä­jän ko­ven­tu­nut­ta lin­jaa hei­jas­te­lee eng­lan­nin­kie­li­ses­sä Prav­das­sa mar­ras­kuus­sa jul­kais­tu ar­tik­ke­li, jo­ka oli ot­si­koi­tu "Ve­nä­jä val­mis­te­lee ydin­yl­lä­tys­tä Na­tol­le".

Hulluus on palannut

Putinin tytär esiintyy salanimellä ja johtaa miljardihanketta

Oppositiobloggari Aleksei Navalnyi on kirjoittanut Facebook-sivuillaan väittämiä Venäjän presidentin tyttärestä.

Navalnyin mukaan Vladimir Putinin 28-vuotias Jekaterina-tytär käyttää salanimeä Katerina Vladimirovna Tihonova ja johtaa järjestöä, joka suunnittelee yli miljardin euron arvoista uudistusta Moskovan valtionyliopistolle.

Kesällä 2014 Hollannin lehdistössä kohisi, kun selvisi, että Maria Putin mitä ilmeisimmin asuu Amsterdamin lähistöllä hollantilaispoikaystävänsä, Gazpromin tytäryhtiössä työskentelevän Jorrit Faasenin kanssa.

Malesialaiskoneen alasampuminen ja Venäjän mahdollinen rooli siinä saivat Alankomaat takajaloilleen, ja Maria mitä ilmeisimmin pakeni maasta.

Lisäksi hän on maan vaikutusvaltaisimman yliopiston tiedeneuvostossa. Jekaterina Putinalla ei tiettävästi ole merkittäviä tieteellisiä meriittejä.

Putin on varjellut perheensä yksityisyyttä lähes valtiosalaisuuden tavoin. Kesällä paljastui, että Putinin toinen tytär Maria asui Hollannissa, kunnes joutui poistumaan sieltä Venäjän tukemien Itä-Ukrainan kapinallisten ammuttua alas hollantilaisia kuljettaneen matkustajakoneen.

Putin kaatuu kuin Neuvostoliitto?

Suomalaiselta pankkimieheltä villi ennustus

Paljon ovat markkinavoimien edustajat maailman näkymiä ennustelleet talouden ja politiikankin osalta, mutta nyt on saatu kenties hurjin ennustus pitkään aikaan: presidentti Vladimir Putinin hallinto kaatuu sekasortoon.

Näkemyksen esittäjä on suomalaisen varainhoitotalo Front Capitalin päästrategi Ari Aaltonen. Syy näkemykseen on öljyn hinnan romahdus, jota Venäjä ei kestäisi.

Koska maassa on olemattomat oikeusvaltion perinteet, rikollisuuden ja korruption lisääntyminen on väistämätöntä maan köyhtyessä. Näköalattomuuden vallatessa maan, on selvää, että Putinin hallinto kaatuu tähän sekasortoon kuten Neuvostoliitto 90-luvun alussa tai Tsaarinvalta 1917.

Mereen pudonnut Air Asian kone nousi 1 700 metriä 30 sekunnissa – puikoissa oli perämies

Joulukuun lopussa Jaavanmereen pudonneen Air Asian lennon QZ 8501 Airbus A320 -kone oli hyvässä kunnossa ja lensi kaikkien paino- ja tasapainosäännösten mukaan ennen onnettomuutta, kertoi Indonesian kansallinen liikenneturvallisuuskomitea.

Lentotietojen mukaan kone nousi 30 sekunnissa noin 9 700 metristä 11 400 metriin ennen kuin se tippui nopeasti takaisin 9 700 metriin. Sen jälkeen kone tippui kolmen minuutin ajan ennen kuin mustat laatikot lakkasivat tallentamasta tietoja.

Yhdestäkään koneen henkilökunnan jäsenestä ei komitean mukaan löytynyt mitään epäilyttävää, vaan he olivat kaikki lainmukaisesti koulutettuja ja muodollisesti päteviä.

Eduskunnassa kipinöi: ”Kreikka teki kymmenen miljardia euroa paremman tuloksen kuin Suomi”

Kreikka, maan vaalit ja velat. Siinä eduskunnan täysistunnon suurimmat keskustelunaiheet tiistaina. Demarit olivat äänessä aktiivisesti.

Ensin pääsi kuitenkin irti kokoomuksen Ben Zyskowicz, joka edellytti, että Kreikan on pidettävä velvoitteensa, vaikka valta maassa vaihtui.

Täysin mahdoton ajatus, että velat annetaan anteeksi.

SDP:n Mikael Jungner oli sitä mieltä, että Kreikka on jo nyt oikealla ja hyvällä tiellä.

Viime vuonna luottoluokitus nousi ja valtio teki kaksi miljardia ylijäämäisen tuloksen, kymmenen miljardia paremman kuin Suomi. Talous on lähtemässä nousuun. Tilanne ei ole yhtään niin synkkä kuin on kuviteltu ja siksi puheet lainojen anteeksiannosta ovat ennenaikaisia.

Donetskilaisessa pommisuojassa odotetaan Putinia pelastajaksi

Betoninen oviaukko johtaa maan alle pimeällä Kyivskin alueella Donetskin pohjoislaidalla. Sähköt ovat poissa koko kaupunginosasta. Jatkuvien taisteluiden kohteena olevalle lentokentälle on matkaa vain kolme kilometriä.

Donetskin alueen separatistien tykistöpatteri lähettää terveisiä Ukrainan joukoille parin korttelin päästä.

Nämä korttelit ovat alkujaan vuonna 1958 valmistuneen Kyivskin alueen hiilikaivoksen työntekijöiden asuntoja. Tiistai-iltana pommisuojassa asui vakituisesti 70 kotinsa menettänyttä ihmistä lapsista vanhuksiin.

"Vain Putin voi meidät pelastaa", sanoo Lena Zenjuk, 35-vuotias kondiittori, joka on asunut pommisuojassa kolmen lapsensa kanssa heinäkuusta lähtien.

”Voin kuulla kuoleman enkelin siipien iskut”

Litvinenko syytti murhastaan Putinia

Yhdeksän vuotta sitten Litvinenko taisteli elämästään ja syytti murhaajakseen Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Marraskuussa 2006 Venäjän entinen tiedustelu-upseeri Aleksandr Litvinenko makasi University College -sairaalan pedillä Lontoossa.

Ennen niin tuuhea, maantienvärinen tukka oli karissut viimeistä hiusta myöten pois pois, ja maksan pettäminen teki hänen ihonsa kellertäväksi.

Kolmisen viikkoa aiemmin ex-KGB-agentti oli juonut teetä Millennium-hotellissa kahden venäläisagentin, Andrei Lugovoin ja Dmitri Kovtunin kanssa. Litvinenko oli asunut Britanniassa jo kuusi vuotta, ja huhujen mukaan työskenteli Britannian tiedustelupalvelu M16:lle.

Lontoossa alkaa entisen KGB:n ja FSB:n agentin Aleksandr Litvinenkon murhan julkinen tutkinta.

Syrizan murskavoitto Kreikassa

Vaalit voittanut vasemmistopuolue Syriza julisti loppua talouskurille – "Kreikka on kääntänyt uuden sivun"

Vasemmistopuolue Syriza on saanut murskavoiton Kreikan parlamenttivaaleissa. Puolue jää kuitenkin kahden paikan päähän yksinkertaisesta enemmistöstä, jolla se olisi voinut muodostaa hallituksen yksinään.

Syrizan johtaja Alexis Tsipras on luvannut neuvotella uusiksi Kreikan mittavat lainat ja niiden ehdot.

"Troikka on historiaa!" Tsipras julisti kannattajilleen myöhään sunnuntaina Ateenan yliopistolla vaalivoiton selvittyä. Troikka muodostuu Kreikan velkojista eli Euroopan komissiosta, Kansainvälisestä valuuttarahastosta ja Euroopan keskuspankista.

Järinä alkaa Euroopassa?

Kreikan laitavasemmistolaisen Syriza-puoleen eilisellä vaalivoitolla voi olla laajempia seurauksia Euroopassa, arvioivat useat kansainväliset lähteet.

Kansainvälisen rahoitusyhtiö Allianzin pääneuvonantaja Mohamed El-Erian kirjoittaa uutistoimisto Bloombergin analyysissaan, että Kreikan vaalitulos on merkki ”laajemmasta poliittisesta ilmiöstä Euroopassa” liittyen perinteistä politiikkaa haastavien puolueiden suosion kasvuun. El-Erian myös vihjaa, että ilmiö koskee muitakin kuin EU:n reunavaltioita.

”Troikka on mennyttä” - vasemmistolainen Syriza juhlii vaalivoittoa

Kreikkalainen sanomalehti Kathimereni kuitenkin nostaa esiin pienen epäilyksen siitä, onnistuuko Syriza muodostamaan hallituksen ongelmitta. Puolue kuitenkin jäi kahta paikkaa vaille enemmistöstä. Tämän viikon ensimmäinen tehtävä Syrizalla on muodostaa hallitus ja jos se epäonnistuu siinä, vastuu siirtyy toiseksi suurimmalle puolueelle eli Uudelle demokratialle.

Oli miten oli, Syriza on silti vaalien kirkas voittaja. Se kuitenkin sai peräti 36,3 prosenttia äänistä.

Tällaisilla aseilla Venäjä tukee separatisteja Itä-Ukrainassa

Sotilasliitto Naton mukaan Venäjä on tukenut Itä-Ukrainan separatistien hyökkäystä muun muassa kehittyneillä ohjuksilla, raketeilla ja lennokeilla.

Esimerkiksi Mariupolissa lauantaina tehdyssä raketti-iskussa kuoli noin 30 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä. Lisäksi satakunta ihmistä haavoittui. Siviilejä on kuollut myös muun muassa tällä ja viime viikolla tehdyissä bussi-iskuissa.

Venäjä on järjestelmällisesti kiistänyt tukeneensa aseellisesti separatisteja. Useilla verkkosivuilla on julkaistu nyt kuitenkin uusia kuvia, joiden väitetään todistavan sen, että Venäjä tukee aseellisesti separatisteja.

Uudet satelliittikuvat todistavat: Näin Venäjä varustautuu rajan takana

Satelliittikuvat osoittavat Venäjän lisänneen merkittävästi asevoimiensa kalustoa Petroskoin lähistöllä.

VENÄJÄN ASEVOIMIEN varustelu Suomen itärajan tuntumassa nousi hiljattain uutisotsikoihin, kun Venäjä toi ensimmäisiä joukkojaan Alakurtin uudestaan avattavaan sotilastukikohtaan, joka sijaitsee noin 60 kilometriä Suomen rajasta Rovaniemen korkeudella.

Vaikuttaa, että Venäjä on lisännyt voimiaan myös noin 200 kilometrin päässä Suomen rajasta sijaitsevalla Petroskoin seudulla. Petroskoin pohjoispuolella sijaitsevan suuren varikon kaluston määrä on kasvanut Google Earth -palvelun satelliittikuvien perusteella.

Ukrainan sodan laajenemisella pahat ja kauaskantoiset seuraukset

Separatistit uhoavat laajentavansa sotaa, ulkoministeri Erkki Tuomioja kirjoittaa Facebookissa. Tällä olisi hänen mukaansa kauaskantoisia seurauksia eikä Venäjä voisi välttyä vastuustaan separatistien tukijana ja aseistajana.

Ukrainan Mariupolissa eilen lauantaina tehty raketti-isku on kuin toisinto Sarajevon torin kranaatti-iskusta, joka tehtiin 21 vuotta sitten, ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) katsoo. Hän kirjoittaa asiasta yhteisöpalvelu Facebookissa.

Tuomioja toteaa, että Itä-Ukrainan separatistit ovat uhonneet laajentavansa sotaa ja että tällä olisi "pahoja ja kauaskantoisia seurauksia", jos näin todella tapahtuisi. Sodan laajentaminen vaikuttaisi paitsi ukrainalaisiin myös kansainväliseen tilanteeseen, hän arvioi.

Tämäkö hyvä työttömyysraha?

Kuuden tonnin palkalla 2300 miinus verot

Sitran kirjoittajat eivät tunnu ymmärtävän, että pienestä palkasta sen paremmin kuin suurestakaan ei seuraa korkeaa ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahan suuruus on karkeasti 60 prosenttia palkasta. Lapseton 2000 euroa tienannut saa päivärahaa himpun verran yli 1200.

Kahden lapsen huoltajan 2 600 euroa tienaavan ansiopäiväraha puolestaan jää alle 1 700 euron kuussa. Verot vielä pois päältä. 4 000 euroa tienaavan lapsettoman päiväraha puolestaan on alle 2 000 euroa miinus verot.

Sekin tuntuu kirjoittajilta unohtuvan, että ansiosidonnaisessa on leikkuri. Mitä suurempi palkka, sitä suhteessa pienempi päiväraha. 6 000 eurolla saa 2 300 euroa.

SAK:n työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen huomauttaa, että Sitran julkistaman keskusteluasiakirjan pohdinnat työttömyysturvan puolittamisesta eivät ole realistisia, kun jo nyt pienellä turvalla elävillä on vaikeuksia selvitä arjesta.

Asiantuntijaryhmä: Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille palkansaajille

Ryhmä tutkijoita, poliitikkoja ja virkamiehiä ehdottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille palkansaajille yhtäläisin ehdoin.

Ehdotuksen mukaan työttömyyskassan jäsenyys ei ole jatkossa kriteeri ansiosidonnaisen saamiselle eikä yrittäjyys palkkasuhteen rinnalla tai työttömänä heikennä palkkasuhteen työttömyysturvaa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on selitysten mestari

Ulkoministeri Sergei Lavrov käyttää paljon aikaa selittääkseen Venäjän toimet parhain päin

Yksitoista vuotta Venäjän ulkoministerinä toiminut veteraanidiplomaatti Sergei Lavrov, 64, on selitysten mestari. Hän antoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa Moskovassa vakuuttavan näytön kyvyistään vastatessaan espanjalaisen El País -lehden Krimiä koskevaan kysymykseen.

Lavrov oli ehtinyt pariin otteeseen korostaa suvereenin Ukrainan yhtenäisyyttä, kun espanjalaistoimittaja tiedusteli häneltä, kuinka tämä "yhtenäisyys" huomioitiin maaliskuussa, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan.

.seli, seli

"Mitä tulee aseiden ja joukkojen virtaan [rajan yli Venäjältä Ukrainaan], niin olemme kuulleet nämä väitteet monta kertaa", Lavrov sanoi. "Ja joka kerta sanon, että jos sellaista varmana tietona esitätte, niin näyttäkää faktat.

Venäjän ystävien rivit sen kuin harvenevat. Ei käy Lavrovia kateeksi.

USA yrittää hillitä porua

Suomi saa virallisen kutsun Viron ilmaharjoitukseen

Yhdysvallat aikoo lähettää Suomelle kirjallisen ja virallisen kutsun Virossa pidettävään ilmavoimien harjoitukseen, josta on noussut Suomessa julkinen poru, kertoo Yhdysvaltain suurlähetystön tiedottaja Jeffrey Reneau Helsingin Sanomille.

Reneaun mukaan Yhdysvallat pyrkii virallisella kutsulla lieventämään harjoituksesta syntyneitä väärinkäsityksiä. Aiemmin tiistaina Reneau kertoi, että Suomi oli jo saanut suullisen kutsun Virossa keväällä pidettävään harjoitukseen.

Suullisen kutsun esitti Helsingissä 25. marraskuuta vieraillut Yhdysvaltain ilmavoimien komentaja Euroopassa, kenraali Frank Gorenc. Neljän tähden kenraali Gorenc oli esittänyt kutsun suomalaisille sotilastahoille, joiden nimiä Reneau ei halunnut kertoa.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessaan tiistaina, ettei Suomea olisi kutsuttu kyseiseen harjoitukseen. Hän kertoi varmistaneensa asian puolustusministeriöstä tiistaiaamuna.

HornatMcDonnell Douglas F/A-18 Hornet on yhdysvaltalaisen McDonnell Douglasin (nykyään Boeing) valmistama kaksimoottorinen jokasään laivastohävittäjä ja rynnäkkökone.

Tuomioja Venäjä-propagandasta

”Vapaa tiedonvälitys on paras vastalääke”

EU-maissa on hyvin eriäviä näkemyksiä siitä, miten Venäjän käymään informaatiosotaan pitäisi reagoida. Baltian maiden esittämä ajatus EU:n yhteisestä venäjänkielisestä televisiokanavasta nostaa monissa jäsenmaissa niskakarvoja pystyyn.

Propagandan vastaisia toimia kaavaillaan aktiivisesti Latviassa, joka aloitti EU-puheenjohtajamaana vuodenvaihteessa. Latvian hallituksen mukaan Suomi kuuluu niiden maiden joukkoon, jotka tukevat yhteistyötä venäjänkielisen tiedonvälityksen lisäämiseksi.

Tuomiojan mielestä Suomessa venäjänkielinen uutisointi on toteutettu mallikkaasti ilman minkäänlaisen ”vastapropagandalaitoksen” perustamista.

Niinistö ja Tuomioja puuttuivat Ilmavoimien harjoitukseen USA:n kanssa

Yhdysvaltain hävittäjälaivue tulee yhteisharjoitukseen Viron Ämariin

Ilmavoimien kaavailema harjoittelu yhdessä Viroon tulevan Yhdysvaltain lento-osaston kanssa on nostattanut eripuraa Suomen ulkopolitiikan johdossa.

Erimielisyys harjoituksista virisi samaan aikaan, kun Suomessa korostettiin ulkopoliittista yksimielisyyttä sekä Venäjän-suhteista että Suomesta osana länttä.

Harjoitukseen osallistumista kannattavat HS:n tietojen mukaan pääministeri Alexander Stubb (kok) ja puolustusministeri Carl Haglund (r).

Erkki Tuomiojan venäläis-
kommentti suututti virolaiset

Suo­men ul­ko­mi­nis­te­ri Erkki Tuomioja (sd) on suu­tut­ta­nut vi­ro­lai­set, joi­den mie­les­tä hän moit­tii tur­haan maan me­diaa ve­nä­jän­kie­lis­ten uu­tis­ten puut­tu­mi­ses­ta.

Tuo­mi­oja ker­toi kes­ki­viik­ko­na Huf­vuds­tadsb­la­de­tis­sa, et­tei hän kan­na­ta EU:n yh­tei­sen ve­nä­jän­kie­li­sen vas­ta­me­dian pe­rus­ta­mis­ta. Vi­ron, Liet­tuan, Tans­kan ja Bri­tan­nian ul­ko­mi­nis­te­rit ovat esit­tä­neet uut­ta EU-myön­teis­tä uu­tis­toi­min­taa vas­ta­pai­nok­si Ve­nä­jän val­tiol­li­sen me­dian voi­mak­kaal­le laa­je­ne­mi­sel­le.

"Tä­mä kuu­los­taa sil­tä na­tio­na­lis­ti­sel­ta po­li­tii­kal­ta, jo­ta Bal­tian maat ovat aja­neet ja jon­ka ta­kia ve­nä­jän­kie­li­siä uu­ti­sia ei ole siel­lä lä­he­tet­ty. Me olem­me Suo­mes­sa kul­ke­neet toi­sen­lais­ta tie­tä", Tuo­mi­oja sa­noi Huf­vuds­tadsb­la­de­tis­sa ja viit­ta­si Ylen ve­nä­jän­kie­li­siin uu­ti­siin.

Syyriasta palaavat uhkaavat Eurooppaa

Euroopassa olevien ääri-islamistien ajojahti tiivistyi perjantaina, kun turvallisuusviranomaiset pääsivät jihadistien jäljille Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa.

Yksin Ranskassa terrorismin vastaiseen operaatioon on mobilisoitu jo kaikkiaan 120 000 poliisia ja sotilasta.

Mahdollisten terrori-iskujen vuoksi EU:n komissio kiristi turvatoimia. Belgia puolestaan suunnitteli pyytävänsä armeijalta apua, kun paljastui, että terroristit olivat mahdollisesti suunnitelleet iskua maan poliisilaitosta vastaan.

Belgiassa annettiin toiseksi korkein terrorihälytys, ja monet juutalaiskoulut olivat perjantaina kiinni Brysselissä ja Antwerpenissä.

Al-Qaida vapautti panttivangit

Maksoiko Italia panttivangeista miljoonien lunnasrahat?

Kaksi italialaista avustustyöntekijää joutui viime kesänä al-Qaidaan liittyvän al-Nusran rintaman panttivangeiksi Syyriassa. Perjantaina 16.1.2015 Greta Ramelli, 20, ja Vanessa Marzullo, 21, pääsivät viimein takaisin kotimaahansa.

Riemu naisten kotiinpaluusta kuitenkin hieman vesittyi sen jälkeen, kun Guardianin turvallisuusalan lähteeksi nimittämä taho kertoi Italian todennäköisesti maksaneen naisista al-Nusran rintamalle mehevät lunnaat.

Dubaissa vaikuttavan Al Aanin mukaan lunnassumma oli peräti 16 miljoonan euron luokkaa. Guardian ei kuitenkaan saanut omaa vahvistusta tiedolle.

Timo Soini ottaisi passin pois Syyrian taisteluihin aikovilta

Nyt Timo puhuu asiaa

Suomen on otettava vakavasti se, että Suomesta lähtee ja Suomeen palaa Syyriaan äärijärjestö Isisiin liittyneitä taistelijoita, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoo Studio Kulmapöydän haastattelussa.

"Ongelma on vakava, mutta hysteriaan ei ole syytä, ja missään nimessä kaikki muslimit eivät ole vaaraksi."

Pariisin terrori-isku ja Belgian terrori-iskun estäminen Belgiassa ovat Soinin mukaan osoitus siitä, että islamilainen ääriterrorismi on uhka Euroopassa. Soini harkitsisi sitä, että Syyriaan taistelemaan aikovilta voitaisiin ottaa pois passi tai asettaa palaavat taistelijat maahantulokieltoon.

Sotavoima lisääntyy Suomen lähialueilla

Mikä on Venäjän seuraava siirto?

Uusien joukkojen tulo itärajan tuntumaan puhutti kansanedustajia vain vähän. Pääministeri Stubbin mukaan Euroopan jännitteet vaikuttavat myös Suomen turvallisuusympäristöön.

Ajankohtaiskeskustelun alla Venäjän sotilasjohto ilmoitti uusista toimista joukkojensa taisteluvalmiuksien lisäämiseksi tänä vuonna.

Pääministeri Alexander Stubb (kok) sanoi eduskunnan keskustelussa, että Euroopan kasvaneet sotilaalliset jännitteet vaikuttavat myös Suomen turvallisuusympäristöön eikä ole Suomenkaan kannalta yhdentekevää, miten Venäjä tähän kriisiin reagoi.

"Venäjä ei silti muodosta meille perinteistä turvallisuuspoliittista uhkaa", hän painotti.

Venäjä ilmoitti tiistaina ensimmäisten uuden jalkaväkiprikaatin joukkojen saapumisesta tukikohtaan Alakurtissa eli vanhassa Sallassa, runsaan 50 kilometrin päässä Suomen rajasta. Venäjä kertoi Alakurtin tukikohdan avaamisesta uudelleen jo vajaa vuosi sitten.

Jemenin Al-Qaida otti vastuun Charlie Hebdo -iskusta

Al-Qaida -äärijärjestön Jemenissä toimiva osa väittää olevansa vastuussa ranskalaiseen Charlie Hebdo -lehteen tehdystä terrori-iskusta.

Järjestön edustaja sanoo videolla, että hyökkääjät oli määrätty tekemään isku. Videon mukaan isku oli kosto profeetta Muhammadin loukkaamisesta.

Uudet Charlie Hebdo -kuvat lietsovat vihaa

Al-Azhar varoittaa

Satiirilehti Charlie Hebdon ensimmäinen numero verisen iskun jälkeen ilmestyy tänään keskiviikkona. Arvovaltainen sunnimuslimien instituutti katsoo, etteivät uudet piirrokset edesauta ihmisten rauhanomaista rinnakkaiseloa.

Sunnimuslimien arvostettu oppimisen keskus al-Azhar varoittaa, että satiirilehti Charlie Hebdon uudet piirrokset lietsovat vihaa.

Kairossa toimiva al-Azhar katsoo, että ne eivät palvele ihmisten rauhanomaista yhteiseloa ja vaikeuttavat muslimien sopeutumista Eurooppaan ja länsimaisiin yhteiskuntiin.

Vakava varoitus pääministeriltä

Käänne Ranskan tutkinnassa

Ranskan pääministeri Manuel Valls on varoittanut maataan terrorismin uhan jatkumisesta.

Vakava ja korkea riski on yhä olemassa sekä niiden osalta, jotka liittyvät Pariisin iskujen tekijöihin että niiden osalta, jotka kuuluvat terroristiverkostoihin, Valls sanoi

Charlie Hebdo loppui nopeasti monista myyntipisteistä

Uutistoimisto Reutersin ja mukaan numero on myyty monin paikoin loppuun Ranskassa jo heti aamusta.

Myös ranskalaislehtien mukaan Charlie Hebdo -lehden numerot on myyty nopeasti loppuun erityisesti metroasemien lähellä sijaitsevissa lehtikioskeissa. Useilla lehtikioskeilla myös jonotettiin lehden tuoreinta numeroa pian aamukuuden jälkeen

Esimerkiksi Le Figaron haastattelema nainen kertoo, että kaikki lehtikioskiin myyntiin tilatut Charlie Hebdot myytiin loppuun kymmenessä minuutissa.

Normaalin noin 60 000:n sijasta lehdestä on otettu kolmen miljoonan kappaleen painos.

Lehti julkaistaan myös digitaalisena versiona englanniksi, espanjaksi ja arabiaksi.

Tulossa kohtalokas isku Venäjälle?

”Paine Vladimir Putinia kohtaan kasvaa”

Jos Venäjä ei pian laske ohjauskorkoaan, maan yrityksiä uhkaa konkurssien aalto. Näin sanoo Venäjän duuman rahamarkkinakomitean ja maan pankkiyhdistyksen puheenjohtaja, ekonomisti Anatoli Aksakov CNN Moneyn mukaan.

Aksakovin ulostulos on merkki Venäjän finanssisektorin pahenevasta ahdingosta. Tilannetta ei auta se, että luottoluokittaja Fitch pudotti perjantaina Venäjän luottoluokituksen vain pykälän päähän roskalainaluokasta.

Konkurssiaalto voisi olla jopa kohtalokas isku joillekin Venäjän pankeille. Ranskalainen BNP Paribas -pankki arvioi eilen, että Venäjän pankit tulevat tarvitsemaan jopa 38 miljardia euroa uutta pääomaa tänä vuonna.

Eurooppa elää apeita vuosia

Voisiko Euroopan vuosi surullisemmin alkaa

Eurooppa elää Starhembergin hetkeä. Väkevät nuoruusvuodet ovat ohi, epävarmuus kalvaa, tornissa kyhjötetään, horisontissa ei kajasta valo. Muurien ulkopuolella levittäytyy ongelmien kenttä, ja tykinkuulat ovat rysähdelleet kaupunkiin yksi toisensa perään.

Vuodesta 2008 alkaen finanssikriisi, talouskriisi, velkakriisit. Vuonna 2011 arabikevät, joka herätti ensin toivoa mutta syöksi sitten Euroopan lähialueita väkivaltaiseen sekasortoon. Syyrian ja Libyan seurauksista ei kärsitä pelkästään julmuuksien tantereilla vaan lohduttomilla pakolaisleireillä ja Välimeren huterilla pakolaispaateilla, joka päivä.

Marraskuussa 2004 jututin Bellevillen moskeijan imaamia Ahmed Mokhtaria, joka vastaili kysymyksiini varsin vastahakoisesti.

"On tullut kylmä", imaami Mokhtar vastasi. "Ei sitä voi muuksi muuttaa. Se on totuus."

Luettelin tuolloisessa kirjoituksessani terrori-iskujen kohteita: New York, Bali, Moskova, Mombasa, Casablanca, Istanbul, Madrid, Beslan. Perään totesin: "Pariisi ei onnekseen kuulu listaan, ainakaan vielä."

Vuonna 2011 Norjassa Anders Behring Breivikin terroriteko, joka näytti, mihin perverssistä maailmankuvasta ammentava sairas mieli pystyy.

Vuodesta 2013 alkaen Ukraina, jossa nyt voi melkeinpä kuulla, kuinka jää pakkautuu kirskahtaen tiiviimmäksi. Vaikka ei konflikti ole vielä jäätynyt kokonaan umpeen. Viimeksi perjantaina kerrottiin neljän sotilaan ja kahden siviilin kuolleen kranaattitulessa tai raketti-iskuissa. Valitettavan tavanomainen päivä. Eivät nämä enää nouse uutisiin.

Euroopan terrori-iskuissa on toistunut tekijästä riippumatta sama terrorismin logiikka. Terroristit iskevät arkeen, he iskevät viattomuuteen, he iskevät turvallisuuden tunteeseen. Niin teki Breivik demarinuorten kesäleirillä, niin tekivät Beslanin murhaajat syyskuussa 2004 koulun jumppasalissa, niin tekivät Madridin pommittajat maaliskuussa 2004 aamun ruuhkajunissa, niin tekivät Lontoon reppuräjäyttäjät heinäkuussa 2005 maanalaisessa sekä pirteän lontoonpunaisessa bussissa.

Euroopalla on ilmiselvä ongelma islam-suhteensa kanssa. Ja sen myötä Euroopalla on ongelma itsensä kanssa, koska islam on nykyään yksi osa eurooppalaisuutta.

Vuosi 2015 taas, niin, voisiko Euroopan vuosi surullisemmin alkaa. Kaksi sanaa: Charlie Hebdo.

Ranskan kaksi panttivankikriisiä ratkesivat

Perjantaina 9.1.2015 Kello 18.20 AFP kertoi, että Charlie Hebdo -terrori-iskusta epäillyt Saïd ja Chérif Kouachi on tapettu ja heidän ottamansa panttivanki pelastettu. Le Monde -lehti kertoi myös, että epäillyt on tapettu turvallisuusjoukkojen rynnäkössä. Poliisi vahvisti asian vähän myöhemmin.

AFP:n lähteen mukaan terrori-iskusta epäillyt tulivat piiritetystä rakennuksesta ulos ja ampuivat erikoisjoukkoja kohti. Yksi turvallisuusjoukkojen jäsen loukkaantui tulituksessa.

Toisessa piiritystilanteessa košer-ruokakaupassa Itä-Pariisin Porte de Vincennesissä kuultiin myös räjähdyksiä ja tulitusta vähän kello 18:n jälkeen Suomen aikaa. AFP kertoi useiden ihmisten juoksevan pois piiritetystä ruokakaupasta.

Kello 18.25 Suomen aikaa Le Monde kertoi panttivankisieppaajan kuolleen myös Porte de Vincennesissä. Poliisi vahvisti sieppaajan kuolleen noin kello 18.50, sanoo AFP. Le Monden mukaan turvallisuusjoukkojen rynnäkkö kesti korkeintaan muutaman minuutin.

Ruokakaupan panttivangit surmattiin todennäköisesti heti

Asemiehen naisystävä yhä kateissa.

Syyttäjän mukaan tähän viittaavat muun muassa ruumiiden kunto ja asemies Amedy Coulibalyn kommentit haastattelussa, jonka hän antoi kesken panttivankidraaman.

Coulibalyn epäillään lisäksi surmanneen panttivankidraamaa edeltävänä päivänä Pariisissa naispoliisin. Viranomaiset epäilevät, että miehen 26-vuotias naisystävä avusti surmassa. Naista ei ole vielä tavoitettu.

Miten olisi käynyt satiiriselle ranskalaislehdelle Charlie Hebdolle Suomessa?

Todennäköisesti lehdelle olisi käynyt huonosti, joko kaupallisesti tai tuomioistuimissa – tai molemmissa.

Suomessa ei ole sellaista räävittömän yhteiskunnallisen satiirin ja parodian perinnettä, jota Charlie Hebdo on edustanut. Ranskassakin se on ottanut koville.

Suomessa ei ole sellaista räävittömän yhteiskunnallisen satiirin ja parodian perinnettä, jota Charlie Hebdo on edustanut. Ranskassakin se on ottanut koville.

Charlie Hebdo muistetaan tästä eteenpäin nimenomaan islamin ilmiöiden pilkkaamisesta, koska se maksoi keskiviikkona 12 ihmisen hengen terrorihyökkäyksessä lehden toimitukseen Pariisissa.

Islam on ollut Charlie Hebdon hampaissa toistuvasti, mutta lehti pilkkaa kaikkia uskontoja sekä suurta määrää jalustalle nostettuja arvoja. Lehti on juuri sitä, mitä tarkoitetaan kreikkalaisperäisellä sanalla ikonoklasmi, kuvien raastaminen.

Charlie Hedbon piirtäjät ottivat tietoisen riskin mitä räävittömyydestä voisi seurata

Georges Wolinski

Pa­rii­sis­sa Char­lie Heb­do -leh­den toi­mi­tuk­sen ter­ro­ri-is­kus­sa kuol­leis­ta tai­tei­li­jois­ta tun­ne­tuin oli Georges Wolinski, 80. Vuon­na 1960 uran­sa aloit­ta­nut Wo­lins­ki oli rans­ka­lai­sen rää­vit­tö­män piir­ros­huu­mo­rin suu­ria ve­te­raa­ne­ja.

Wo­lins­ki syn­tyi 28. ke­sä­kuu­ta 1934 Tu­ni­sian pää­kau­pun­gis­sa Tu­ni­sis­sa juu­ta­lai­seen per­hee­seen. Tyy­ty­mä­tön työn­te­ki­jä mur­ha­si puo­la­lais­syn­tyi­sen yrit­tä­jäi­sän, kun Wo­lins­ki oli vain kak­si­vuo­tias.

PIIR­TÄ­JÄN­URAN­SA Wo­lins­ki aloit­ti ku­vit­ta­mal­la kou­lu­leh­teä. Hän aloit­ti 1952 ark­ki­teh­tuu­rio­pin­not, mut­ta kes­keyt­ti ne ja kes­kit­tyi piir­tä­mi­seen. Wo­lins­ki al­koi 1960 piir­tää vas­ta­pe­rus­tet­tuun Ha­ra-Ki­ri -leh­teen po­liit­tis­eroot­ti­sia pi­la- ja sar­ja­ku­via.

Ha­ra-Ki­ri pilk­ka­si ala­tyy­li­ses­ti yh­teis­kun­nan ins­ti­tuu­tioi­ta po­li­tii­kas­ta kirk­koon. Hal­li­tus kiel­si sen jul­kai­se­mi­sen vä­li­ai­kai­ses­ti vuo­si­na 1961 ja 1966.

Vuon­na 1970 Ha­ra-Ki­ri ir­vai­li edel­li­se­nä vuon­na eron­neen pre­si­dent­ti Char­les de Gaul­len kuo­le­mal­la. Seu­rauk­se­na si­sä­mi­nis­te­riö kiel­si leh­den py­sy­väs­ti.

WO­LINS­KI ja kump­pa­nit pe­rus­ti­vat he­ti pe­rään Char­lie Heb­don, jo­ka jat­koi sa­mal­la lin­jal­la. Vuo­si­na 1970–81 Wo­lins­ki työs­ken­te­li Char­lie Heb­don pää­toi­mit­ta­ja­na. Vuon­na 1981 leh­ti lak­ka­si il­mes­ty­mäs­tä ta­lous­vai­keuk­sien vuok­si, mut­ta he­rä­si taas hen­kiin 1992.

Poliisi eteni talosta taloon ja poisti videot nuoren kännykästä

Tähtikirkkaan yön edetessä Longpontin suljetulta tieosuudelta ajoi useita poliisinpakettiautoja täynnä etsinnöistä palaavia poliiseja.

Lisäksi torstaina alueen kylissä toteutettiin hyvin poikkeuksellinen poliisioperaatio, jossa tuhatkunta erikoisjoukkojen miestä kävi läpi lähikyliä talosta taloon.

Poliisilla oli ilmeisesti syytä olettaa, että kaksi yhä vapaana kulkevaa ampujaa olisivat piileskelleet jossakussa seudun taloista.

"Avasin ikkunaluukut, ja ensimmäinen asia, jonka näin, oli sotilas singon kanssa."

Nassim Bentaoui, 22, seurasi talojen ratsioita ja erikoisjoukkojen liikkeitä pienessä Corcyn kylässä ja kuvasi sitä älypuhelimellaan videollekin. Ne videot jäivät kuitenkin lyhytikäisiksi.

"Erikoisjoukkojen mies pysäytti minut ja pani minut seinää vasten. Hän käski poistamaan kaikki videot."

Pelon kylväminen on ase vapautta vastaan

Sanan terrorismi juurena on "terror" eli kauhu tai pelko. Se kertoo, mihin myös Pariisissa keskiviikkona nähdyn verilöylyn tekijät pyrkivät. He haluavat, että pelko saa ihmiset vaikenemaan ja luopumaan vapauksistaan. Iskun onnistumista ei mittaa uhrien määrä vaan se, mitä ihmisten mielissä tapahtuu.

Tällä kertaa raa'an iskun kohteena olivat ne, jotka ammatikseen käyttävät kynää. Maalitauluna oli sananvapaus.

Satiirisen ranskalaislehden Charlie Hebdon pilkan kohteita ovat viime viikkoina olleet Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un, Jeesuksen syntymätarina ja terroristijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Bagdadi. Se oli lehden pitkässä historiassa aika tavanomainen aihevalikoima.

On syytä osoittaa tukea niihin maihin, joissa sananvapauden rajoittaminen ja pelottelu ovat arkea. Erityisen tärkeää on, että vapauksien puolustajien joukossa ovat Charlie Hebdon toistuvasti riepottelemat poliitikot ja uskonnolliset johtajat.

Sarjakuvapiirtäjät iskivät takaisin

Lukuisat sarjakuvapiirtäjät ympäri maailman ovat nousseet vastustamaan terrorismia ja puolustamaan ilmaisunvapautta.

Verilöyly Charlie Hebdon toimitukseen ei hiljentänyt piirtäjiä. Keskiviikon ja torstaina aikana niin perinteinen kuin sosiaalinenkin media täyttyivät sarjakuvapiirtäjien kannanotoista.

Tähän juttuun on poimittu niistä 35.

Pariisin iskuista epäiltyjä ei ole löydetty

Ranskan pääministerin Manuel Vallsin mukaan Pariisin iskun jälkeen on otettu kiinni useita ihmisiä.

Iskusta epäiltyjä kahta miestä ei ole kuitenkaan löydetty. Nuorin kolmesta epäillystä antautui yöllä poliisille.

Useita outoja välikohtauksia eri puolilla Ranskaa

Ranskassa on raportoitu useita väkivaltaisia välikohtauksia eilisen terrori-iskun jälkeen. Ei ole tiedossa, liittyvätkö ne Charlie Hebdo -lehteen tehtyyn iskuun.

Ranskassa on raportoitu Pariisin ampumisen lisäksi muitakin välikohtauksia eilisen terrori-iskun jälkeen. Esimerkiksi lähellä Lyonia tapahtui aamupäivällä räjähdys moskeijan lähistöllä. Toulousen lähistöllä ammuttiin eilen illalla muslimien rukoushuonetta.

Terroristiepäilty teki uskomattoman mokan: Näin poliisi pääsi jäljille

Keskiviikkona Pariisissa tehdystä terrori-iskusta epäiltyjen miesten henkilöllisyys paljastui poliisille lopulta yllättävän helposti. Lehtitietojen mukaan kolmen epäillyn henkilöllisyys alkoi selvitä, koska yksi heistä oli jättänyt pakoautoon henkilöllisyyspaperinsa.

Terroristien pakoautona käyttämä Citroen C3 löytyi keskiviikkona hylättynä läheltä Belgian rajaa, Reimsin kaupungista. Kun poliisit tutkivat autoa, sieltä löytyivät henkilöllisyyspaperit, jotka kuuluivat vanhimmalle epäillylle.

Tällaisia epäillyt terroristit ovat

Cherif Kouachi on Charlie Hebdo -lehden iskusta epäillyistä miehistä tunnetuin. Hän on Ranskan kansalainen ja käyttänyt nimeä Abu Issen. Hän on työskennellyt muun muassa pizzakuskina, kertoivat lehdet.

Cherif on 32-vuotias: hän on syntynyt 29. marraskuuta 1982. Hänen vanhempi veljensä Said Kouachi puolestaan 34-vuotias: syntymäaika on 7. syyskuuta 1980.

Erään tiedon mukaan kumpikin veljeksistä olisi taistellut Syyriassa ja tullut sota-alueelta kotiin viime kesänä.

Cherif Kouachi sai toukokuussa 2008 kolmen vuoden vankeustuomion osallisuudesta jihadistitaistelijoiden värväämiseen ja lähettämiseen Irakiin. Sitä ennen hän istui Fleury-Merogisin vankilassa vuosina 2005-2006.

Osuiko luoti poliisiin, siitä on esitetty erilaisia tulkintoja.

Verilöyly lehden toimituksessa Ranskassa

Pariisin poliisin mukaan Charlie Hebdo -satiirilehden toimituksen ammuskelussa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja kymmenkunta on haavoittunut. Neljän kerrotaan olevan kriittisessä tilassa.

Kuolleiden joukossa on kaksi poliisia. Paikalla olevasta poliisiautosta on julkaistu kuvia, joissa auton ikkunassa on noin 15 luodinreikää.

Isku on terroriteko, joka suunnattiin muslimeja suututtanutta lehteä vastaan. Epävirallisten lähteiden mukaan hyökkääjät – kaksi miestä – huusivat ”kostavansa profeetan puolesta”. Iskusta julkaistulla videolla on kuultu myös muslimien ”Jumala on suurin” -iskulause.

Hollande: Pariisin isku ”barbaarinen terroriteko”

Presidentti Francois Hollanden mukaan isku Charlie Hebdo -lehden toimitukseen on epäilyksettä terroriteko, jossa on osoitettu ”poikkeuksellista barbaarisuutta”.

Hollanden mukaan Ranskassa on estetty useita terroritekoja viime viikkoina. Ranska on nostanut valmiuttaan korkeimmalle tasolla uusien iskujen varalta.

Charlie Hebdo on pilkannut kaikkea ääriajattelua

Charlie Hebdo -lehti on osa ranskalaisten poliittisten pilalehtien pitkää perinnettä. Vasemmistolaisen lehden pilkan ovat saaneet tuta niin katolinen kirkko kuin ääri-islamistit.

Ranskassa pilakuvilla, sarjakuvilla ja karikatyyreilla on pitkä perinne. Vasemmistolaisen lehden linja on pilkata kaikenlaista ääriajattelua ja muun muassa uskonnollista fundamentalismia.

Pilkka on kohdistunut yhtä lailla islamiin kuin katoliseen kirkkoon ja paaviin. Charlie Hebdo sai alkunsa toisen lehden kuolemasta. Uutisia hallitsi marraskuussa 1970 kaksi tapahtumaa, diskopalo, jossa kuoli yli sata ihmistä ja presidentti Charles de Gaullen kuolema. Hara-Kiri-lehti pilkkasi de Gaullen kuolemaa otsikoimalla: "Traagiset juhlat Colombeyssa, yksi kuollut". Colombey viittasi de Gaullen kotiin.

Poliitikot ympäri maailman tuomitsevat Pariisin hyökkäyksen

"Tuomitsemme voimakkaasti järkyttävän ammuskelun #CharlieHebdo. Meidän kaikkien täytyy nousta puolustamaan sanan- ja ilmaisun vapautta", pääministeri Alexander Stubb kirjoitti Twitterissä.

"Sananvapaus ja vapaa lehdistö ovat erottamaton osa eurooppalaisia arvoja", Stubb sanoi.

Lue lisää FOX NEWSin Twitter -tililtä.

Jättääkö Kreikka euron?

Todennäköisyys sille, että Kreikka eroaa eurosta, on runsaan kolmasosan luokkaa, arvioi Nordean analyytikko Jan von Gerich.

"Sanoisin, että se on selvästi todennäköisempää kuin monet ovat uskoneet", hän toteaa.

Liekkejä nostatti viikonloppuna saksalainen Der Spiegel -lehti, jonka mukaan Saksan hallitus pitää Kreikan eroa "hallittavissa olevana".

Maanantaina Saksan valtiovarainministeriön tiedottaja vakuutti uutistoimisto Reutersin mukaan, että euroalueella on nykyisin käytössä välineitä, joiden ansiosta yhden valtion eron aiheuttama kriisi ei yhtä helposti leviäisi muihin euromaihin.

Olisiko EU siis nyt valmiimpi sulattamaan Kreikan irtautumisen kuin edellisen kriisin aikaan 2010–2012?

Periaatteessa kyllä, arvioivat asiantuntijat. Silti eron seuraukset olisivat arvaamattomat.

Pitäisi olla mahdollisuus helposti irrottautua euroalueesta

Kansanedustaja ja valtionvarainvaliokunnan SDP vastaava Kari Rajamäki sanoo korostaneensa keväällä 2010, että Suomen pitää vahvasti vaatia Wolfgang Schäublen lailla euroalueen pelisääntöjen korjaamista.

Ehdotin jo tuolloin, että Kreikan taloudellisen ja sosiaalisen selviytymisen näkökulmasta pitäisi olla mahdollisuus helposti irrottautua euroalueesta. Muilla pitää olla myös euroalueen suojelemiseksi mahdollisuus erottaa valuuttaunionista maa, joka ei täytä kriteereitä.

Schäublen esittämät näkökulmat konkretisoituvat kun ottaa huomioon Kreikan poliittisen ja yhteiskunnallisen kärjistymisen ja siihen liittyvät riskit. Kreikasta Suomelle aiheutuvat taloudelliset vastuut luovat painetta Suomen valtiontalouden kestävyydelle ja hyvinvointipalveluiden rahoitukselle.

Kreikka pystyy pysymään sovitussa

Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) sanoo Ylen uutisille, että Kreikka pystyy maksamaan lainansa sovitussa aikataulussa, jos poliittista tahtoa vain löytyy.

Rinne sanoo, että euroryhmässä ei ole keskusteltu viime kuukausien aikana Kreikan lainataakan keventämisestä. Hänen mukaansa Kreikka on ohjelmamaista tällä hetkellä parhaassa tilanteessa omien menojensa ja tulojensa tasapainottamisessa.

Pandoran lipas aukeaa Euroopassa? – ”Tilanne on äärimmäisen räjähdysherkkä”

Ekonomistit ennustavat, että jos Kreikka lähtisi, markkinat alkaisivat heti punnita seuraavaa uhria.

Olisi ikävä ennakkotapaus, jos Kreikka lähtisi, sillä se voisi yllyttää muita tekemään saman. Tosiasia on edelleen se, että yhden perheenjäsenen menettäminen avaisi viime kädessä Pandoran lippaan, sanoo ING-DiBan pääekonomisti Carsten Brzeski.

Berkeleyn yliopiston taloushistorioitsija Barry Eichengreen puolestaan varoittaa Marketwatchin mukaan, että Kreikan ero eurosta aiheuttaisi pahemman finanssimarkkinoiden myllerryksen kuin Lehman Brothersin luhistuminen vuonna 2008.

Kreikan tragedian avaimet Ateenassa

Surullisinta on, että juuri kun euroalueen tila oli vakautumassa , tilanne Kreikassa kärjistyy. Kreikan kriisi on pahenemaan päin. Onneksi muut kriisimaat kuten Irlanti, Portugali ja Espanja ovat jo päässeet irti apuohjelmista, joten Kreikka tuskin heilauttaa koko euroalueen taloutta.

Mahdollisen kriisin varalta on jo rakenneltu turvatyynyjä ja muita välineitä, joilla Kreikan pensaspalo voidaan sammuttaa. Poliittisesti tilanne on kuitenkin äärimmäisen räjähdysherkkä. Myös kreikkalaisten kärsimyksille on aika saada loppu. Kirjoittaa Liisa Jaakonsaari (sdp) blogissaan.

Syriza vastustaa EU:n vaatimia budjettileikkauksia

Kreikassa järjestetään 25. tammikuuta parlamenttivaalit, joissa hallitusvastuu saattaa vaihtua. Jos vasemmistojohtoinen Syriza-puolue nousee päähallituspuolueeksi, Kreikan on Der Spiegelin mukaan lähes pakko jättää euro.

Saksan hallitus sanoo, että se haluaa Kreikan pysyvän osana euroaluetta ja että Saksalla ei ole muunlaisia suunnitelmia.

"EU:ta ei voi kiristää", sanoo Saksan varaliittokansleri.

Suomessa on enemmän isovanhempia kuin koskaan

Mikä on mummin ja vaarin paikka?

Lastenhoito-orjat vastaan itsekkäiden isovanhempien sukupolvi.

Isovanhemmuus kuvataan usein auvoisana idyllinä: mummot ja vaarit ovat lastenlapsille tärkeitä, he rakastavat ja hoivaavat. Usein se onkin idylli.

"Kun ensimmäinen lapsenlapsi katsoi minua silmiin, olin täynnä rakkautta", kertoo yksi isoäiti tuntemuksistaan HS:lle. "Osallistun lastenlasteni hoitoon kerran viikossa. Silloin lapset saavat lyhyemmän päiväkotipäivän ja vanhemmat voivat käväistä vaikka kahvilla. Luemme, laulamme, laitamme ruokaa ja ulkoilemme. Lapsen riemu antaa voimia pitkäksi aikaa."

Suomessa on enemmän isovanhempia kuin koskaan, noin miljoona.

"70-luvulla syntyneet ovat ensimmäinen sukupolvi, joka ei kykene vanhemmiksi, vaan isovanhemmat joutuvat paikkaamaan vajetta", syyttää keskustelija Vauva.fi:ssä.

Tämä johtuu siitä, että ihmiset elävät yhä pitempään. Isovanhemmat ovat terveempiä ja vauraampia kuin ennen. Monet heistä haluavat käyttää aikaansa ja rahaansa lastenlapsiin.

Samalla isovanhemmuus on kuitenkin arka aihe. Elämän jälkiruoka muuttuu helposti happamaksi. Siitä, minkä piti olla elon illan ilo, voi tulla sukupolvien välinen taistelukenttä. Isovanhemmuuteen liittyy paljon odotuksia, jotka voivat johtaa pettymyksiin.

Onko lapsenlapsen hoito velvollisuus?

Ei, jos uskotaan Sukupolvien ketju -tutkimusta. Suuria ikäluokkia edustavista vastaajista vain 37 prosenttia piti lastenlasten hoitoa velvollisuutenaan. Suurten ikäluokkien aikuisista lapsista tätä mieltä oli vielä harvempi, 31 prosenttia.

Pankkipalvelujen hyytyminen herättää hankalia kysymyksiä

Kai­vin­ko­ne kat­kai­see kaa­pe­lin ja sa­mal­la sa­to­jen­tu­han­sien asiak­kai­den verk­koyh­tey­det. Oh­jel­mis­to­vi­ka ju­miut­taa pu­he­lut. Suo­ma­lai­set ovat vii­me ai­koi­na jou­tu­neet huo­maa­maan, et­tä tek­no­lo­gian ke­hit­ty­mi­nen tuo myös uu­den­lai­sia har­me­ja.

Vaik­ka on­gel­miin py­ri­tään va­rau­tu­maan jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa mää­rit­te­le­mäl­lä va­ra­jär­jes­tel­mät ja -yh­tey­det, ko­ke­mus osoit­taa, et­tei tu­los ole au­ko­ton.

Säh­köi­siin pank­ki­pal­ve­lui­hin tot­tu­neet suo­ma­lai­set sai­vat asias­ta muis­tu­tuk­sen vuo­den­vaih­teen ai­koi­hin, kun OP-pan­kin pal­ve­luis­sa oli laa­jo­ja häi­riöi­tä. Pank­ki­kor­tit ei­vät toi­mi­neet, ra­haa ei voi­nut nos­taa au­to­maa­teis­ta ei­kä verk­ko­pal­ve­lu­jen käyt­tö on­nis­tu­nut.

Vieras valtio pankkihyökkäysten takana?

Verkkohyökkäyksillä voidaan testata suomalaisen yhteiskunnan valmiustasoa – kuten ilmatilaloukkauksilla, kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll sanoo.

Yhtenä vaihtoehtona voi nostaa esille sen, että voisiko tässä olla kenties valtiollinen taho, joka haluaisi testata, millä tavalla suomalainen pankkijärjestelmä ja yhteiskunta kykenevät toimimaan, Limnéll sanoo Ilta-Sanomille.

Verkkopalveluiden ylläpitoa ja hajautusta pitää tehostaa palvelunestohyökkäysten varalta

Pal­ve­lun­tar­joa­jien tu­li­si suo­jau­tua tar­kem­min pal­ve­lun­es­to­hyök­käys­ten va­ral­ta, asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat. Kan­sa­lais­ten taas tu­li­si pa­ran­taa kaik­kien verk­koon kyt­ket­ty­jen lait­tei­den tie­to­tur­vaa, jot­ta nii­tä oli­si vai­keam­pi käyt­tää hyök­käyk­siin. Pal­ve­lun­tar­joa­jien tu­li­si suo­jau­tua tar­kem­min pal­ve­lun­es­to­hyök­käys­ten va­ral­ta, asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat. Kan­sa­lais­ten taas tu­li­si pa­ran­taa kaik­kien verk­koon kyt­ket­ty­jen lait­tei­den tie­to­tur­vaa, jot­ta nii­tä oli­si vai­keam­pi käyt­tää hyök­käyk­siin.

Hyök­käys­ten voi­ma on Suo­mes­sa ja maail­mal­la kas­va­nut.

Aiem­min niis­sä kaa­pat­tiin pää­asias­sa tu­kuit­tain yk­sit­täi­siä ko­ti­ko­nei­ta. Nyt ote­taan en­tis­tä useam­min hal­tuun ko­ti­käy­tös­sä ole­via mo­dee­me­ja se­kä net­ti­si­vu­jen yl­lä­pi­toon tar­koi­tet­tu­ja www-pal­ve­li­mia.

"Jos ta­val­li­nen ko­ti­mo­dee­mi vä­lit­tää 10 me­ga­bit­tiä se­kun­nis­sa, niin yh­den www-pal­ve­li­men ka­pa­si­teet­ti voi ol­la gi­ga­bit­ti, eli sa­ta­ker­tai­nen. Nii­tä ei tar­vit­se saa­da hal­tuun ko­vin mo­nia, jot­ta hyök­käys­voi­ma on jo tun­tu­va", sa­noo Vies­tin­tä­vi­ras­ton joh­ta­va asian­tun­ti­ja Kauto Huopio.

Seis kriisi, pysähdy tutkittavaksi

Mo­net po­lii­ti­kot ovat Uk­rai­nan so­dan ajan kiuk­kui­ses­ti vaa­ti­neet Suo­meen pa­rem­paa ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan tut­ki­mus­ta. Ny­kyi­set tut­ki­jat ovat jo­ko liian nuo­ria, hy­vä­ham­pai­sia tai muu­ten är­syt­tä­vän län­si­mie­li­siä ja te­ke­vät krii­si­ha­vain­nois­taan liian no­pei­ta joh­to­pää­tök­siä.

Ylei­sin va­li­tuk­sen ai­he on, et­tä "hut­ki­muk­set" esi­mer­kik­si Ve­nä­jän seu­raa­vis­ta siir­rois­ta ei­vät pe­rus­tu pe­rin­tei­siin aka­tee­mi­sen tie­teen­teon me­ne­tel­miin: pit­kiin ai­ka­sar­joi­hin, ver­tail­ta­vuu­teen, ti­las­toi­hin ja vi­ral­lis­ten toi­mi­joi­den jul­ki­lau­su­miin.

Skenaario Ahvenanmaan valtauksesta "merkitsisi yleis-
eurooppalaista sotaa"

Charly Salonius-Pasternak on tunnetusti kova Naton kannattaja, ja hänellä olkoon kaikki oikeus siihen, professori Raimo Väyrynen sanoo.

Salonius-Pasternak sotkee asioiden todennäköisyyden ja uhkakuvien suuruuden keskenään. Tuollainen Venäjän suorittama parin Ahvenanmaan saaren valloitus on täydellistä science fictionia (tieteiskuvitelmaa).

En minä näe mitään perustetta, että Venäjä sellaista suunnittelisi. Sehän merkitsisi yleiseurooppalaista sotaa.

Suomalaiset eivät pidä Venäjää turvallisuusuhkana

Suomalaiset eivät pidä Venäjää uhkana Suomen turvallisuudelle. Yle Uutisten kyselyn mukaan vain kolmannes suomalaisista pitää melko tai erittäin todennäköisenä sitä, että Venäjä aiheuttaisi Suomelle turvallisuusuhan lähitulevaisuudessa.

Yli 60 prosenttia suomalaisista pitää Venäjän Suomelle aiheuttamaa turvallisuusuhkaa epätodennäköisenä.

Suomalaiset osaavat oman historiansa nojalla jo aika realistisesti suhtautua kärjistyneeseen tilanteeseen eivätkä vedä siitä kärjistyneitä johtopäätöksiä. Näkisin, että kansalaismielipide heijastelee aika pitkälti todellista tilannetta, sanoo kyselyn tuloksiin tutustunut Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro.

Jos niistä nyt jotain haluaa kaivaa, niin kokoomuslaisten Venäjä-kriittisyys yhdistettynä puoluejohdon avoimeen natohakuisuuteen tietysti jonkin verran ruokkivat toisiaan, Kangaspuro sanoo.

Monimutkainen aika sallii suoran puheen

Vuosi 2014 oli suomalaisessa politiikassa monella tavalla paluuta menneeseen. Perinteinen ulkopolitiikka palasi asemaan, joka sillä on ollut viimeksi yli 20 vuotta sitten. Samoin kävi myös presidentin asemalle ulkopolitiikan keskeisenä toimijana.

Syyt löytyvät maailmalta, Suomesta ja myös henkilöistä.

Merkittävin muutos oli Venäjän halu pelata omilla säännöillään. Maa liitti itseensä Krimin, piti yllä sotaa Itä-Ukrainassa eikä osoittanut halua selvittää kunnolla malesialaisen matkustajakoneen ampumista alas. Ei siis ole ihme, että Suomessakin palattiin maantieteen sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan pohtimiseen

Silakkaa ja selfieitä

Suo­ma­lai­sil­le – ei­kä me­dial­le – ei kel­paa ol­la liian jäyk­kä kuin Hol­ke­ri ei­kä liian ren­to ku­ten is­tu­va pää­mi­nis­te­ri Ale­xan­der Stubb. Hol­ke­ri joi kah­via yl­häi­ses­sä yk­si­näi­syy­des­sään, Stubb ke­rää kaik­ki ryh­mä­ku­vaan. Kum­pi­kin är­syt­tää.

Joh­ta­mi­nen­kaan ei su­ju. Hol­ke­rin hal­li­tus yrit­ti hal­lit­tua ra­ken­ne­muu­tos­ta, Stub­bin jouk­kue yrit­tää kur­sia ka­saan ra­ken­ne­po­liit­tis­ta uu­dis­tus­ta. Kum­pi­kin urak­ka oli­si vaa­ti­nut ko­vem­pia pää­tök­siä kuin mi­hin hal­li­tus lo­pul­ta pys­tyi.

Voi ol­la, et­tä ko­koo­muk­sen pää­mi­nis­te­ri­vuo­ro jää jäl­leen yh­teen kau­teen.

"Kekkosmaista kansaan vetoamista"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhetta pidettiin pääosin selkeänä

Jos Paasikivi ja Kekkonen asettivat aikoinaan Suomen tukevasti idän ja lännen väliin, tasavallan presidentti Sauli Niinistö paalutti Suomen nyt tiiviisti länteen.

Niinistö korosti uudenvuodenpuheessaan useammallakin eri tavalla Suomen läntisyyttä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.

Läntinen kumppanuus on yksi Suomen turvallisuuden pilareista, Niinistö sanoi. Hän totesi Venäjän hyvin tietävän, että "Suomi on ja pysyy osana länttä". Suomen linjan Niinistö nimesi aktiiviseksi vakauspolitiikaksi.

"Näillä painotuksilla Niinistö sinetöi sen, että Suomi on sitoutunut EU:n yhteiseen politiikkaan", Tiilikainen sanoo.

Presidentin #uvp2015 sai spekuloijat liikkeelle

Sauli Niinistö tuomitsi Venäjän: ”Kiväärin piipusta kasvaa vain kaaos”

Näimme, että Eurooppa ei ollutkaan rauhan tyyssija. Ukrainan katastrofi on tuonut meidät ajassa takaisin – sodan ja rauhan kysymykseen. Sota ei olekaan vain uutisia kaukomailta, nyt se on todellisuutta Euroopassa, Niinistö aloitti turvallisuuspoliittisen osuutensa.

Tasavallan presidentti tuomitsi suorasanaisesti Venäjän viime vuonna kiihtyneen sotilaallisen voiman näytön. Erityisesti Ukrainan kriisi ja siihen liittyvä Krimin niemimaan miehitys sekä liittäminen Venäjän liittovaltioon käsiteltiin tarkkaan.

Me tuomitsemme laittomat aluevaltaukset, laittomat voimankäytöt ja yritykset rajoittaa valtioiden itsemääräämisoikeutta. Sellainen toiminta tuo mukanaan vain vaaraa ja jännitteitä kaikkialle. Jos valta onkin joskus kasvanut kiväärin piipusta, niin enää sieltä kasvaa vain kaaos.

”Pahoissa paikoissa presidenttiä edelleen tarvitaan”

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe on nostattanut tavallista kovemman jälkipyykin. Niinistö muun muassa paalutti Suomen ulkopolitiikkaa ja patisi hallitusta toimiin taloustilanteen korjaamiseksi.

Tasavallan presidentin puhe muistuttaa, että pahoissa paikoissa presidentin kaltaista puoluepolitiikan yläpuolista instituutiota edelleen tarvitaan, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo kommentoi puhetta Twitterissä.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston jäsen Petteri Hiienkoski arvioi puolestaan Puheenvuoron blogissaan, että Niinistö linjasi Suomen ulkopolitiikan takaisin J.K Paasikiven linjalle.

Niinistö nosti puheessaan esiin myös SDP:n Liisa Jaakonsaaren vuonna 1994 laatiman ”Liisan listan”. Listalla Jaakonsaari luetteli vuoden 1995 eduskuntavaalien jälkeiselle ajalle tehdyn suunnitelman, joka sisälsi selviä leikkauksia sosiaaliturvaan.

Venäläinen professori: Olemme ainutlaatuisia omassa tyhmyydessämme

Venäjän netissä pohditaan, uskaltaako kukaan sanoa Putinille sellaista, mitä hän ei halua kuulla.

Olemme ainutlaatuisia omassa tyhmyydessämme, sanoo professori Andrei Zubov pietarilaisen Fontanka.run sivustolla.

Hän perustelee rajun näkemyksen sillä, ettei koskaan aikaisemmin ole tapahtunut mitään vastaavaa kuin 2014 Venäjällä. Maa oli alkuvuonna tasaveroinen suurvaltojen kumppani G8:n ryhmässä, nyt se on eristyksissä ja talousromahduksen partaalla.

Zubov menetti keväällä työnsä Venäjän diplomaattiakatemiassa, MGIMO:ssa, kun hän vertasi presidentti Vladimir Putinin politiikkaa Krimillä Adolf Hitlerin toimiin. Zubov on kuitenkin säilyttänyt virkansa juutalaisessa yliopistossa.

Venäläisiä tyhmyydestä syyttävän professori Zubovin mukaan vain noin 20 prosenttia vastaajista on pitänyt mielipidemittauksissa maan nykyisiä rajoja laillisina ja hyväksyttyinä.

Sen sijaan enemmistö on katsonut, että koko Neuvostoliitto tai ainakin Ukraina ja Valko-Venäjä ovat osa Venäjää. Zubovin mukaan juuri nämä näkemykset selittävät Krimin synnyttämän voimakkaan reaktion.

Ehkä oudoin vuoden lopun näytelmä on esitetty Pietarin metrossa, jossa on jonotettu maksupoletteja. Matkan hinta nousee tammikuun alussa 28 ruplasta 31 ruplaan.

Korotus on johtanut tolkuttomaan hamstraukseen. Poletteja on ostettu Fontanka.run mukaan jopa 80 000 päivässä, kun normaalimäärä on 10 000–15 000 kappaletta. Aikovatko eläkeläiset tienata poletteja myymällä vai mistä on kysymys? Ainakaan työmatkoja tekevät eivät ole asialla, siellä he ajavat kuukausikortilla.

Suomi voisi olla sotilaallisen iskun ensimmäinen kohde

Tähän asti Suomen on uskottu voivan joutua sotilaallisen konfliktin osapuoleksi vain osana laajempaa sotaa. Nykyoloissa Suomi voi joutua uhatuksi herkemmin kuin olemme ajatelleet.

Kirjoittaa Charly Salonius-Pasternak vanhempi tutkija Ulkopoliittisesta instituutista

Suomessa ajatellaan yleisesti, että maahamme voitaisiin kohdistaa sotilaallista voimaa vain, jos lähialueilla käytäisiin laajamittaista sotaa. Viimeisimmässä Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevässä valtioneuvoston selonteossa asia muotoiltiin näin: "Suomi voi joutua painostuksen tai voimankäytön kohteeksi yleiseurooppalaisessa tai alueellisessa kriisissä."

Venäjän viimeaikaisten toimien vuoksi tätä olettamaa on arvioitava uudelleen. Ennakoitavissa on skenaarioita, joissa Suomi olisi ensimmäinen ja siinä vaiheessa ainoa Itämeren alueen maa, johon sotilaallinen isku kohdistettaisiin.

Venäjällä on kyky vallata käyttöönsä naapurien alueita avoimesti, peitetysti tai välikäsien kautta. Ottamalla käyttöön vain vaikkapa pari Ahvenanmaan saarta Venäjä voisi nykyisillä asejärjestelmillä kontrolloida Itämeren ilmatilaa. Näin se pystyisi rajoittamaan tehokkaasti esimerkiksi Helsingin ja Tukholman välistä ilmaliikennettä.

Ulkoministerin mielestä tutkija teki Venäjä-kirjoituksen "Nato-häntä kainalossa"

Tuomioja: Ahvenanmaa voisi kiinnostaa Natoakin

"Pidän tätä Salonius-Pasternakin kirjoitusta varsin tarkoituksellisena provokaationa, jonka vuoksi ei kannata provosoitua", Tuomioja kommentoi.

Puolustussuunitelmat eivät kuitenkaan Tuomiojan mielestä kuulu julkisuuteen. "Kaikki sotilasesikunnat tekevät kaikenlaisia varautumissunnitelmia myös hyvin epätodennäköisiäkin tilanteita ja uhkia varten".

"Enkä usko Suomen puolutusvoimien olevan tässä yhtään muita heikommin eväin liikkellä. Niitä ei kuitenkaan julkisesti käsitellä siksi, että puolutussuunnittelussa on aina paljon salassa pidettävää asiaa ja siksi, että ei ole myöskään syytä rakentaa valmiita viholliskuvia mihinkään suuntaan", Tuomioja kirjoittaa.

Itämeren ilmatilan turvallisuus taattava

Tuomioja kirjoitti blogissaan Itämeren ilmatilan turvaamisesta lauantaina 27.12.2014.

Miksi Suomessa lietsotaan sotaa Venäjän kanssa?

Suomen ulkopolitiikkaa on yritetty tietyillä tahoilla muovata kokonaan uuteen uskoon Ukrainan kriisin varjolla. Venäjästä, joka on ollut Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita ja jonka kanssa Suomi on pyrkinyt pitämään yllä hyviä suhteita, maalataankin kuvaa Suomen suurimpana vihollisena.

Joulukuun alkupuolella ilmestyi monissa lehdissä tieto, että puolustusvoimat tulee lähettämään kaikille reserviläisille kirjeen joukko-osastosta, johon he kuuluvat sodan aikana. Kun reserviläisiä on ensi vuonna 230 000, varsin suuri osa suomalaista kodeista säpsähtää kirjeestä, koska sellaista kirjettä ei ole koskaan lähetetty kaikille reserviläisille sodan jälkeen.

Lisää vettä kiukaalle löi puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Mika Peltonen, kun hän Helsingin Sanomissa (20.12.2014) ehdotti, että Suomen kärkipoliitikot ja sotilaat aloittaisivat yhteisen harjoittelun sodan varalta. Peltonen perusteli ehdotustaan Ukrainan kriisillä. "Nyt poliittinen johto ei harjoittele sotilaallista päätöksentekoa sotilaiden kanssa millään tavalla", sanoi Peltonen.

Yle ja Hesari pahimmat sodan lietsojat

Jo pitkän aikaa on ollut nähtävissä Ylen ja Hesarin määrätietoinen Venäjän kritisointi, johon on sisältynyt myös selvä viesti Venäjän uhasta Suomelle. Ylen uutisissa on ainakin pari Venäjälle kielteistä uutista joka päivä, ja sama koskee Helsingin Sanomia.

"Kaikkien alojen asiantuntija" Charley Sanius-Pasternak kirjoittaa jossittelevan artikkelin

Mihin tuollainen hölynpöly perustuu? Suomen veronmaksajien rahoilla kirjoitellaan artikkeleita, joissa ei ole päätä eikä häntää, kirjoittaa Mikko Elo SDP.

AirAsian lento Indonesiasta Singaporeen on kadonnut – koneessa 162 ihmistä

Indonesian Surabayasta Singaporeen matkannut AirAsian Indonesian reittilentokone on kadonnut Jaavanmeren yllä.

Lento QZ8501:n kyydissä oli 162 ihmistä. Lentokone menetti yhteyden lennonjohtoon hieman puoli kahden jälkeen yöllä Suomen aikaa.

AirAsia Indonesia on malesialaisen halpalentoyhtiö AirAsian tytäryhtiö.

Matkustajakoneen henkilökunta oli juuri pyytänyt lupaa nousta 11 600 metrin korkeuteen pilvisen sään takia ennen yhteyden katkeamista. Koneen henkilökunta ei tehnyt hätäkutsua.

Ennen malesialaisen AirAsia -yhtiön lentokoneen katoamista Malesian kansallinen lentoyhtiö Malaysia Airlines on kokenut kaksi lentokatastrofia tänä vuonna.

Yhtiön 239:n matkustajan lento MH370 Jakartasta Pekingiin katosi maaliskuussa ja lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainan yllä heinäkuussa. Turmassa kuoli 298 ihmistä.

Lidl sopeutui Suomeen

Kassapöytävirheen korjaamiseen paloi viisi miljoonaa

Ne lyhyet, keskieurooppalaiset kassapöydät olivat vikatikki. Ja virheen myöntämiseen meni Lidliltä ihan liian kauan – kuusi vuotta.

Toimitusjohtaja Lauri Sipposta naurattaa, kun hän muistelee, miten suomalaiset yritettiin puoliväkisin saada käyttäytymään marketissa keskieurooppalaisten tavoin.

Kun muutama vuosi sitten Lidl oli otsikoissa työntekijöiden oikeuksien polkemisesta, se kohtelee Queckin mukaan nyt monissa maissa työntekijöitään keskimääräistä paremmin.

Samaa sanoo kaupan alan neuvottelupäällikkö Juha Ojala Pamista.

"Mehän jopa piirrettiin jalankuvia lattiaan, että seiso tässä!" hän sanoo.

"Olisi pitänyt tajuta jo siinä vaiheessa, kun ei saatu edes omaa henkilökuntaa ymmärtämään, miten ne toimivat."

Vuonna 2008 Lidl lopulta antoi periksi. Viisi miljoonaa euroa siinä paloi, kun Lidl lopulta muutti lyhyet kassapöytänsä suomalaiseen malliin, jossa kaksi tai kolmekin asiakasta voi pakata ostoksensa samanaikaisesti.

Maailmantähti saapuu Suomeen

Pori Jazz nappasi Kylie Minoguen

Pop-ikoni Kylie Minogueta ei ole aiemmin juuri nähty festivaalilavoilla. Porin Kirjurinluodon lavalle laulajatar nousee torstaina 16. heinäkuuta.

Yli 25 vuotta kestäneen uransa aikana Minogue on julkaissut kaksitoista pitkäsoittoa ja myynyt noin 70 miljoonaa albumia. Hänen suurimpia hittejään ovat muun muassa Can’t Get You Out of My Head, I Should Be So Lucky, In Your Eyes, Slow ja Spinning Around.

Maailman lihavimpien herkku on amerikkalaisten jämäruoka

70 miljoonaa ihmistä on liikalihavia koko maailmassa. Liikalihavia tai ylipainoisia ihmisiä on yhteensä 2,1 miljardia, kertoo Independent-lehti.

Lihavin kansa löytyy Amerikan Samoalta, missä jopa 74,6 prosenttia väestöstä on liikalihavia. Nauru-saarilla luku on 71 prosenttia ja Cookinsaarilla 63,7 prosenttia.

Vuonna 2007 Samoan saarivaltioon tuotiin amerikkalaista kalkkunan pyrstöä yhteensä 4 000 tonnia, kertoo Global Mail. Tämä tarkoittaa jokaista samoalaista kohti 20 kiloa rasvasta ja rustosta koostuvaa ruokaa.

Euroopasta lihavin kansa asuu Tšekissä. Suomessa liikalihavuus on hieman yleisempää kuin Ruotsissa.

Kuntosali pani maksamattomien asiakkaiden kuvat esille

Helsinkiläiskuntosali kyllästyi maksamattomiin asiakkaisiin – "vapaamatkustajien" kuvat ulko-oveen

Maksamatta kuntosalille luikkivia vastaan taistellaan uusin keinoin Helsingin Tapanilassa. Urheilukeskuksen ulko-oveen on teipattu lappu, jossa on valvontakamerakuvia aidan yli kiipeilevistä henkilöistä.

"Vapaamatkustajia", niin alaikäisiä kuin aikuisiakin, on Linnavirran mukaan ollut vain murto-osa kuntosalin asiakkaista. Pummilla kuntoilusta halutaan kuitenkin päästä eroon kokonaan.

Tietosuoja­valtuutettu: "Ei kuulu meille"

"Niin kauan kuin henkilöt eivät ole tunnistettavia, asia ei kuulu meidän leiviskään”, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo.

Aarnio ei lähde spekuloimaan sillä, milloin henkilöstä tulee kuvassa varmasti tunnistamaton. Kuntosalin julistetta ei ole otettu tietosuojavaltuutetun toimiston käsittelyyn.

Presidentin puhe rakentaa amerikkalaista saagaa

Kulmakarvojen kohotus, hymynkare, silmänisku. "Ihmiset, nämä ovat hyviä uutisia."

Yhdysvaltain presidentin vuosittaisessa State of the Union -puheessa mikään ei tapahdu sattumalta. Keskiviikon vastaisena yönä 20.1.2015 Suomen aikaa presidentti Barack Obama asteli jälleen näyttämölle, jolle presidentit ovat nousseet yli sata kertaa Yhdysvaltain historiassa.

Vuosittain kuultava puhe on poliittinen rituaali, jota odotetaan ja jonka sisältöä arvuutellaan lehdissä viikkokausia etukäteen.

Tänä vuonna Obama julisti kongressille ennen kaikkea Yhdysvaltain vahvuutta ja edessä siintävää uutta valoisampaa aikakautta. "Kriisin varjo on väistynyt, ja kansakunnan tila on vahva", Obama lausui puheensa alkusäkeissä.

Tunnettu tosiseikka on se, etteivät presidentit kirjoita puheitaan itse, vaan taustalla toimii ammattimainen kirjoittajajoukko. Obaman haamukirjoittajista tärkeimpänä pidetään Cody Keenan -nimistä miestä.

Cody Keenan sulkeutui 15 päiväksi hotellihuoneeseen

Cody Keenan, 34, on kirjoittanut Yhdysvaltain presidentin puheita vuodesta 2012. Tiistain puheen pohja oli toinen peräkkäinen kansakunnan tilaa käsittelevä puhe, jota Obama ei nähnyt tarpeen kirjoittaa itse uudelleen.

Presidentti Barack Obaman puheenkirjoittaja Cody Keenan sulkeutui 15 päiväksi hotellihuoneeseen Havaijilla valmistellessaan kansakunnan tila -puhetta, jonka Obama piti keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Presidentti vietti joululomansa Havaijilla, mutta hänen haamunsa ei ehtinyt paistatella päivää rannalla.

Kritiikittä presidentti ei kuitenkaan toisen tekstiin suhtaudu. The New York Times -lehden mukaan Obama pitää Keenanin puhetta hyvänä, jos hän tekee vain pieniä merkintöjä marginaaleihin. Huonommassa tapauksessa presidentti ottaa oman keltaisen muistivihkonsa esille ja kirjoittaa puheen uusiksi.

USA:n salaisten ufo-projektien aineistot julki

Yhdysvaltojen ilmavoimat saivat vuosina 1947–1969 yli 12 000 ufo-havaintoa. Näistä 701 on jäänyt tunnistamattomaksi.

Yhdysvaltojen ilmavoimat tutkivat ufo-havaintoja Blue Book -projektissa ja sitä edeltäneissä Sign- ja Grudge-projekteissa. Vuosien 1947 ja 1969 välillä ilmavoimat saivat 12 618 ufo-havaintoa, joista 701 on yhä tunnistamatta. Greenewaldin verkkoon julkaisema materiaali kattaa lähes 130 000 sivua aiemmin salaiseksi luokiteltua aineistoa.

Aiemmin on jo julkaistu Yhdysvaltojen ilmavoimien ufo-selvityksiä, mutta Greenewaldin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaikki Blue Book -projektista saatavilla oleva aineisto on julkaistu verkossa.

How to open oysters

AirAsian mysteeriin tuli yksi uusi kysymys

Merenpohjasta löydetyn Airbus A320-200 -lentokoneen mustien laatikoiden odotetaan antavan vastauksen yhä mysteerinä olevan, 162 henkeä vaatineen turman syyhyn.

Indonesian liikenneministeri Ignasius Jonan lisäsi tiistaina yhden kysymyksen lisää mysteeriin, paljastaessaan parlamentin kuulemisessa, että turmakone oli juuri ennen mereen syöksyä noussut epätavallisen rajua vauhtia. Ministerin mukaan koneen nousunopeus oli jopa yli 1 800 metriä minuutissa.

Mikään matkustaja- tai hävittäjälentokone ei voi yrittää näin jyrkkää nousua, huomautti Jonan Indonesian median mukaan.

Miksi ihmiset ovat likinäköisiä - pilaako länsimainen elämäntapa näön?

Suuri osa länsimaalaisista on nykyään likinäköisiä. Syyksi on aiemmin luultu geenivirheitä, mutta ongelman nopea yleistyminen on tuonut tukea muille teorioille, kertoo BBC.

Myopia eli likinäköisyys on yleistynyt nopeasti länsimaissa. Erityisen räjähdysmäisesti se on lisääntynyt inuiittien keskuudessa Kanadassa. Noin 50 vuotta sitten inuiiteista yksikään ei kärsinyt likinäköisyydestä. Nykyään 10–25 prosenttia inuiittilapsista tarvitsee silmälaseja.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa laseja tarvitsee 30–40 prosenttia väestöstä. Paikoin Aasiaa laseja tarvitsee jopa 90 prosenttia väestöstä. Syynä näin nopeaan yleistymiseen ei voi olla geenivirheiden leviäminen.

Hieman uudempi teoria syyttää näön heikkenemisestä sisätiloissa vietettyä aikaa. Nykyään ihmiset viettävät suurimman osan elämästään sisätiloissa, toisin kuin edelliset sukupolvet.

Ulkona olemisen hyöty saattaa liittyä aurinkoon, joka saattaa ravita ihmisen silmiä. Aurinko lisää d-vitamiinin tuotantoa, ja vitamiini saattaa myös parantaa näkökykyä.

Ruokakaupan hintakisa otettiin positiivisesti vastaan – myös Lidl ilmoitti laskevansa hintojaan

S-ryhmän sunnuntainen ilmoitus satojen tuotteiden hintojen laskusta käynnisti kiivaan keskustelun ruoan hinnasta. S-ryhmä alensi maanantaina Prismoissa 400 elintarvikkeen hintaa, ja S-marketeissa sadan tuotteen hintaa.

Kesko tiedotti pian S-ryhmän tiedotteen jälkeen rakentavansa Helsingin Itäkeskukseen uuden kauppakeskuksen. Keskon osakekurssi oli maanantaina kovassa laskussa, mutta konsernin pääjohtaja Mikko Helander sanoi, että konserni keskittyy omaan työhönsä eikä kommentoi osakekurssia.

"Jos tästä haluaa rakentaa draamaa, niin kilpailija itse asiassa reagoi meidän hinnanalennuksiin, jotka teimme jo aiemmin. Meillä ei ole tarvetta lähteä nokittelemaan", Helander sanoi viitaten S-ryhmän ilmoitukseen.

Lidlin Suomen Toimitusjohtaja Lauri Sipponen sanoi maanantai-iltana, että Lidl alentaa tiistaista alkaen kymmenien tuotteidensa hintoja. Ale on vastaus S-ryhmän ilmoitukseen laskea satojen elintarvikkeiden hintoja Prismoissa ja S-marketeissa. Alennuksia tullaan Sipposen mukaan myös jatkamaan.

Ilveksen metsästys on Itä-Suomessa arkipäivää, mutta etelässä lajiin vasta totutellaan

Ilmassa ei ole suurta dramatiikkaa, vaikka Matti Räisänen on juuri kaatanut elämänsä toisen ilveksen. Oiva Ruottisen suomenajokoira Onni ajoi takaa pilkullista kissaa, joka asteli rauhallisesti yksityistielle. Matti nosti haulikkonsa ja ampui. Ilves kuoli.

Urheilukysymys: miltä nyt tuntuu?

"Eihän tässä mitään. Silti ensimmäinen oli ensimmäinen", Räisänen vähättelee saalistaan suomalaisen metsästysperinteen mukaisesti.

Jahtiporukan yhteiskuvien jälkeen hän nostaa jäykäksi kangistuneen ilveksen auton takakonttiin. Kotiin on jo kiire.

"Vaimo ilmoitti kalakeiton jäähtyvän."

 

Sisäsiittoisuus toi Suomeen harvinaisen sairauden

Maamme eristyneet olot ovat olleet hedelmällinen maaperä harvinaisten geenimutaatioiden syntymiselle.

Kaiken takana on väestöhistoria: vielä 1600-luvulle asti suomalaiset elelivät onnellisina rannikkoseuduilla ja Savossa, kunnes Ruotsin kuningas määräsi maanviljelyssä taitavia savolaisia muuttamaan pohjoisemmas suojelemaan itärajaa.

Näin Suomeen syntyivät niin sanotut sisäiset isolaatit, jotka ovat pieniä yhdyskuntia, joissa ihmiset elivät vuosisatoja hyvin pienissä porukoissa. Suurin näistä on Kuusamo, jonne muutti 1600-luvun lopulla 40 perhettä. Suurin osa kuusamolaisista on näiden perheiden jälkeläisiä, professori Aarno Palotie kertoo.

Tutkimukset ovat näyttäneet toteen, että osa kuusamolaisista kantaa geeniä, joka lisää poikkeuksellisen voimakkaasti skitsofreniariskiä.

Suomalaisia vaivaa myös harvinainen humalaväkivallalle altistava geenimutaatio. Sitä kantaa noin 3–4 prosenttia väestöstä. Tutkimusprofessori Hannu Lauerma sanoi IS:lle toissa vuonna, että humalaväkivaltaan altistavaa geeniperimää esiintyy erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Wahlroosin lista kurjistaisi entisestään

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäen mielestä miljonääri Björn Wahlroosin talouslista kasvattaisi kansalaisten eriarvoisuutta.

Wahlroos ehdottaa valtion menojen kasvattamista ja veronkevennyksiä yhteensä 4 miljardin edestä ja toisaalta säästöjä, veronkorotuksia ja muita tulonlisäyksiä 6-7 miljardin edestä.

Poliittisesti vasemmistolaisessa leirissä vaikuttava professori Patomäki ei katso Wahlroosin listaa hyvällä. Hänen mielestään se lisäisi eriarvoisuutta ja syventäisi kuilua huono- ja hyväosaisten välillä.

Kreikkalaiset äänestäjät Euroopan toivo

Kansalaisjärjestö Attacin mukaan Kreikan tammikuun 25. päivä pidettävät vaalit avaavat mahdollisuuden lopettaa epäinhimillinen talouskuripolitiikka Euroopan unionissa.

Attacin mukaan EU:n hallitusten talouskuripolitiikka uhkaa miljoonien ihmisten elämää, tuhoaa talouden ja on demokratian vastaista.

Siksi sellainen Kreikan hallitus, joka sanoo ei troikan diktatuurille toimii kaikkien eurooppalaisten intressien mukaisesti esittäessään Kreikan velkojen uudelleenneuvottelua sekä kehittäessään vaihtoehtoja sosiaali- ja kulttuuripolitiikan leikkauksille.

Kannanotossaan se toteaa, että ”valtavirtamedian lietsoma hysteria Kreikan kansan mahdollista demokraattista päätöstä vastaan on täydellisesti vastoin Euroopan unionin väestön selvän enemmistön vaatimuksia”.

Al-Qaidalla oma "nettikokki"

Länsimaisten tiedustelupalvelujen kiihtynyt terroristijahti on pakottanut äärijärjestöjä muuttamaan toimintaansa. Kiinnijäämisen pelossa terroristijärjestöt ovat keskittäneet toimintaansa internetiin. Syynä on myös ääriryhmien kiristynyt keskinäinen kilpailu.

Jemenin al-Qaida julkaisee internetissä Inspire-aikakauslehteä, jonka joulukuussa julkaistussa numerossa nimellä "AQ-kokki" esiintyvä kirjoittaja neuvoo tekemään räjähteitä kotikeittiössä tavallisten ruuanlaittovälineiden avulla.

Samalla kirjoittaja rohkaisee lukijoita itsenäiseen toimintaan ilman terroristiverkostojen suoraa tukea.

Älypuhelimia voi korjata itsekin

Hup­sis, pu­he­lin lip­sah­ti kou­ras­ta ja näyt­tö loh­ke­si.

No­peal­la net­ti­se­lai­lul­la sel­viää, et­tä sen kor­jaut­ta­mi­nen mak­sai­si pa­ri­sa­taa eu­roa. Huol­to­liik­kei­tä on jo­kai­ses­sa kau­pun­gis­sa ja ope­raa­tio on no­pea – eh­jän pu­he­li­men saa mu­kaan tun­nis­sa.

Mut­ta jos ky­sees­sä ker­ran on noin pik­ku hom­ma, pi­täi­si­kö se teh­dä it­se? Eten­kin kun kor­jaa­mi­seen ku­lui­si puo­let sum­mas­ta, jol­la sai­si uu­den pu­he­li­men.

Vart­ti­tun­tia myö­hem­min verk­ko­kau­pas­ta on löy­ty­nyt so­pi­va va­ra­osa ja ne­tis­tä kor­jau­soh­jeet, jois­sa käy­dään ku­va ku­val­ta lä­pi ope­raa­tion vai­heet.

SE EI OLE NIIN vai­keaa kuin voi­si luul­la, va­kuut­taa Albert Laine. Hän jär­jes­tää Hel­sin­gis­sä kuu­kau­sit­tain Trash­lab-ta­paa­mi­sia, jois­sa ope­tel­laan kor­jaa­maan kai­ken­lai­sia esi­nei­tä: pu­he­li­mia, ra­dioi­ta ja om­pe­lu­ko­nei­ta.

"Jos osaa re­sep­tit kat­soa ne­tis­tä, niin kyl­lä var­maan voi kat­soa kor­jau­soh­jei­ta­kin", Lai­ne sa­noo.

Kuuluuko ryssäviha vielä Suomeen?

"Itänaapuri kannattaa tuntea paremmin, oltiin siitä mitä mieltä tahansa´", muistuttaa TV1 Suomi on venäläinen -sarjan juontaja Juhani Seppänen.

Charlie Hedbo
Riikka Karhunen

Charlie Hebdon Suomeen tuova sai yhteydenoton poliisilta

”Kannattaa olla varuillaan”

Charlie Hebdon ensimmäinen numero viime viikon terrori-iskun jälkeen tulee myyntiin myös Suomessa.

Ranskalaisen satiirilehden Charlie Hebdon ensimmäinen numero viime viikon terrori-iskun jälkeen on ilmestynyt 14.1.2015. Normaalin noin 60 000:n sijasta lehteä painetaan peräti viisi miljoonaa kappaletta. Lehti julkaistaan myös digitaalisena versiona englanniksi, espanjaksi ja arabiaksi.

Sosiaalisessa mediassa on aamulla levinnyt kuvia, joiden mukaan ainakin Ranskassa uutta numeroa on jonotettu lehtikioskeilla. Lehti tulee myyntiin myös Suomeen. Charlie Hebdo -lehden uusin numero tulee myyntiin Turun Sarjakuvakauppaan. Suomen Kuvalehti kertoo verkkosivuillaan, että poliisi otti turkulaiskauppaan yhteyttä ja pyysi olemaan varuillaan.

Oja tilasi alkuun lehteä Turkuun 50 kappaletta. Kaikki lehdet ennakkovarattiin, joten Oja on kontaktinsa kautta tilannut 1000 uutta lehteä Ranskasta, joiden saamisesta ei ole vielä varmuutta.

Israelilaislehti poisti naiset Pariisin mielenosoituksen johtajakuvasta

Israelilainen HaMevaser-lehti ei suvainnut naisjohtajien osallistumista Pariisin sunnuntaiseen mielenosoitukseen.

Lehti poisti muun muassa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin maailman johtajista otetusta ryhmäkuvasta. Merkelin lisäksi kuvasta poistettiin Pariisin pormestari Anne Hidalgo ja Euroopan unionin ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini.

Paine parveketupakoinnin kieltämiseen kasvaa

Naapurit valittavat sauhuttelijoista jopa sosiaali- ja terveysministeriöön. Isännöintiliitto haluaisi kieltää polttamisen taloyhtiöissä kokonaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö kaavailee tupakkalakiin muutoksia, jotka helpottaisivat parveketupakoinnin rajoittamista taloyhtiöissä.

RAY:n rahoitusta tupakoinnin vastaisiin kampanjoihin toivotaan.

Nykyinen menettely on taloyhtiöille hankala ja raskas. Suunnitelmissa on helpompi malli, jossa yhtiö voi hankkia viranomaiselta lausunnon, että tupankansavu leviää ja häiritsee, minkä perusteella parveketupakoinnin voi kieltää, selittää lakimies Laura Terho ministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolta.

Muutokset voisivat tulla voimaan aikaisintaan keväällä 2016, jolloin uusi tupakkalaki astuu voimaan.

Meille tulee parveketupakoinnista paljon valituksia. On nähtävissä, että paikoin naapurin tupakointi tekee asumisesta hankalaa, johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolta toteaa.

Isännöitsijät valmiita täyskieltoon

Kannatamme tupakoinnin kokonaiskieltoa kotitalouksissa. Nythän on kielletty jo yhteisissä tiloissa. Toivomme, että kielto laajennettaisiin koskemaan myös kaikkia sisätiloja sekä parvekkeita, sanoo lakiasiantuntija, varatuomari Jaana Sallmén Isännöintiliitosta.

Metsästys olisi kuolinisku susille

Suo­men ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­nen su­si­kan­ta – 150 sut­ta ko­ko maas­sa – on saa­nut maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pol­ta (kok) uu­den hoi­to­suun­ni­tel­man, jo­ka sal­li­si yh­teen­sä 58 su­den met­säs­tyk­sen tä­nä ja en­si vuon­na. Ai­na­kaan su­sia suun­ni­tel­ma ei hoi­da, kos­ka nii­den mää­rä ei edes nyt ole elin­voi­mai­nen.

Su­si­lau­ma on per­he, jos­sa vain joh­ta­ja­pa­ri li­sään­tyy. Jos toi­nen kuo­lee, lau­maa uh­kaa vaa­ral­li­nen si­sä­sii­tos, el­lei sit­ten jo­ku nuo­ris­ta läh­de et­si­mään kump­pa­nia ja löy­dä si­tä. Juu­ri näi­hin nuo­riin met­säs­tys aio­taan koh­dis­taa, ei­kä lau­ma pää­se li­sään­ty­mään ja saa­maan uu­sia gee­ne­jä.

Jos mi­nis­te­riön met­säs­tys­pää­tös hy­väk­sy­tään, se mer­kit­see kuo­lin­is­kua Suo­men su­sil­le.

Miten Suomen susipolitiikka on onnistunut? Miten salametsästys saadaan vähenemään?

Suomessa on noin 140-155 sutta. Maa- ja metsätalousministeriö sallisi kahden vuoden kokeiluna jopa 29 suden tappamisen vuosittain.

Esimerkiksi Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri on sitä mieltä, että alkavalle kaudelle pitäisi myöntää vähintään 50 kaatolupaa, muuten susikanta kasvaa liikaa.

Luonto-Liiton mielestä kannanhoidoidollista metsästystä ei tule kohdistaa lajiin, joka on Suomessa erittäin uhanalainen ja ennen kuin susikanta on geneettisesti kestävällä tasolla.

Leo Straniuksella Luonto-Liitosta on viisi ehdotusta, miten Suomen susipolitiikkaa voitaisiin muuttaa paremmaksi.

Nuoria susia hengiltä ihmisarkuuden palauttamiseksi

Susien määrä alkoi vähentyä vuonna 2007. Todennäköisenä syynä tähän pidetään salametsästystä.

#kont­ti­ko­ti #apu­ki­nos #uk­kos­kyyk­ky #klik­ti­vis­mi #e-ur­hei­lu

Suo­men kie­li­kö taan­tu­mas­sa? Ei sin­ne päin­kään. Jo­ka vuo­si syn­tyy lu­kui­sia uu­sia sa­no­ja tai kai­vam­me kie­li­his­to­rian syö­ve­reis­tä van­ho­ja, joil­le an­nam­me uu­den elä­män.

"UU­DIS­SA­NO­JA luo­daan se­kä spon­taa­nis­ti et­tä tie­toi­ses­ti", sa­nas­ton eri­tyis­asian­tun­ti­ja Riitta Eronen Ko­tuk­ses­ta ker­too.

Van­ha esi­merk­ki on 1950-lu­vun akus­ti­nen ki­ta­ra: kun säh­kö­ki­ta­ra yleis­tyi, pi­ti kek­siä ta­pa erot­taa se ta­val­li­ses­ta. Sa­man­ta­pai­sia ter­me­jä ovat la­tu­hiih­to, jau­ho­lei­po­mo ja eta­na­pos­ti.

"Uu­sin ret­ro­nyy­mi lie­nee ki­vi­jal­ka­kaup­pa. Se on si­nän­sä van­ha, pien­tä poh­ja­ker­rok­sen kaup­paa tar­koit­ta­va sa­na, mut­ta ny­kyään si­tä käy­te­tään pal­jon verk­ko­kau­pan vas­ta­koh­ta­na", Ero­nen sel­vit­tää.

Olisiko vasemmistolaisen talouspolitiikan vuoro?

Pelottaako vasemmistolainen talouspolitiikka, kun Syriza pitää leimata ääriliikkeeksi?

Alkuvuoden kauhistelu siitä, että vasemmistolainen Syriza-puolue voi voittaa Kreikan tammikuun lopulla järjestettävät ennenaikaiset vaalit, ihmetyttää vasemmalla. On kirjoitettu äärivasemmistosta, joka olisi vaaraksi Euroopalle muun muassa siksi, että se irrottaisi Kreikan eurosta.

Ero eurosta ei kuitenkaan ole Syrizan tavoite.

Syrizan tavoite on luoda hyvinvointia ja talouskasvua lopettamalla leikkauspolitiikka, arvioi Syrizan suomalaisen sisarpuolueen vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki.

Nythän Kreikassa ihmiset eivät pääse lääkäriin eivätkä saa lääkkeitä ja asuvat kaduilla. Tähän on johtanut leikkauspolitiikka. Samaan aikaan työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä on heikennetty rajusti. Palkat ovat romahtaneet, joten palkalla ei tule toimeen, vaikka olisi töissä, Arhinmäki taustoittaa.

Maailma menossa kohti uudenlaista terrorismin aikakautta

Pääministeri Alexander Stubbin mukaan terrorismia vastaan voidaan taistella vain avoimuudella. Hän varoitti ylilyönneistä Pariisin terrori-iskujen jälkimainingeissa.

"Avointa yhteiskuntaa pitää puolustaa avoimuudella. Olisi väärä signaali sulkeutua ja rakentaa uusia muureja Euroopan sisällä", Stubb sanoi Suomen suurlähetystösssä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. "Turvallisuutta voidaan lisätä mutta ei sulkeutumalla tai muureja rakentamalla."

Viranomaisilla pitää olla keinot torjua rikoksia ja terrorismia, mutta samalla Stubb varoitti sortumasta ylilyönteihin.

Stubbin mukaan maailma on menossa kohti uutta terrorismin aikakautta, mikä on nähty erityisesti jihadistijärjestö Isisin nousun myötä.

"Iskut ovat täsmäiskuja, ja niihin liittyy silmitön väkivalta eikä välttämättä vahva suunnitelmallisuus toisin kuin esimerkiksi soluttautuneet terrorijärjestöt, jotka suunnittelevat pommi-iskuja tai itsemurhaiskuja."

Verkkovalvonta puuttuu LVM:n mukaan kansalaisten perusoikeuksiin

Puolustusvoimille ja suojelupoliisille ehdotetaan valtuuksia verkkovalvontaan ja ulkomaan tiedusteluun, jolla hankittaisiin tietoja sekä henkilöistä että tietojärjestelmistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) jätti eriävän mielipiteen noin satasivuiseen mietintöön. LVM vastustaa verkkoliikenteen massavalvontaa.

LVM:n mielestä verkkovalvonnassa ei pystytä riittävästi erottamaan kotimaista ja ulkomaista tietoliikennettä. Verkkovalvonta puuttuu LVM:n mukaan kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvaan yksityisyyden suojaan, sillä tiedustelun piirissä olisivat tahtomattaan kaikki Suomessa viestivät, myös viranomaiset, poliittiset toimijat, media ja yritykset.

Al-Qaida uhkaa Ranskaa uusilla iskuilla

Jemenin Al-Qaidan mukaan Pariisin iskuilla opetettiin sananvapauden rajat.

Arabian niemimaan al-Qaida uhkaa Ranskaa uusilla iskuilla, kertoo amerikkalainen Site-laitos, joka tarkkailee islamistisia verkkosivustoja.

Teidän on parempi lopettaa hyökkäykset muslimeja vastaan, jolloin voitte mahdollisesti elää turvallisesti, sanoi al-Qaidan edustaja Harith al Dhari videolla Siten mukaan.

Jemenin al-Qaidan johtaja sanoi myös, että Ranskan hyökkääjät halusivat opettaa profeetan loukkaajille sananvapauden rajat.

Jotkut ranskalaisista eivät kunnioittaneet Allahin profeettoja, joten ryhmä uskovia Allahin sotilaista opetti heille kunnioitusta ja sananvapauden rajoja.

Vihreät haluaa maaseudun puolueeksi

Vihreä liitto tähtää eduskuntavaaleissa menestykseen maaseudulla. Toiveena on tähänastista parempi yhteistyö keskustan kanssa.

”Tästä alkaa vihreiden toinen aalto”, maaseutuvihreiden puheenjohtaja Anne Bland sanoi. ”Ensimmäinen aalto alkoi 40 vuotta sitten Koijärvellä ja levisi yliopistokaupunkeihin. Toinen aalto ulottuu maaseudulle.”

Niinistö tunnusti, että vihreillä on ollut city-leima. Siitä halutaan nyt eroon, ei vain eduskuntavaaleissa menestymisen vaan vihreän politiikan perusteiden takia.

"Et tule pääsemään olympiakisoihin"

Arto Bryggarelta avoin kirje Noora Toivolle

110 metrin aitojen olympia- ja MM-mitalisti Arto Bryggare lähestyi Noora Toivoa avoimella kirjeellä Facebookissa.

Bryggare aloittaa kirjeensä arvioimalla Toivon kykyjä urheilijana varsin suorasanaisesti.

Et tule pääsemään olympiakisoihin tai MM-kisoihin 400 metrin aidoissa tai sileällä. Perusnopeutesi ei vain noissa lajeissa maailman kärkeen tai sen tuntumaan Sinulla riitä.

Ja kyse on tässä saamastasi perimästä, ei siitä miten harjoittelet. Mutta maajoukkueeseen ja Ruotsi-otteluun Sinulla on terveenä varmasti kaikki saumat, aiturilegenda toteaa.

Toivon naisurheilijan ulkonäköpaineita käsitellyt blogikirjoitus Väärän näköinen urheilijaksi herätti joulukuussa valtavasti huomiota. Bryggare uskoo, että moni naisurheilija Suomessa on Toivon kanssa samoilla linjoilla.

Huippujuoksijat 400 metrin matkoilla maailmalla juoksevat +50 km / viikko valmistavalla kaudella aerobista juoksua eli matalatehoista tekemistä, jossa rasva palaa. Tämän oheen tulevat lihaskuntoharjoitukset (esim. Sanda Richards Ross päivittäin reilut 1000 vatsalihasliikettä) ja tämän oheen vielä muu juoksuharjoittelu, kimmoisuustreeni jne.

Ei siinä tarvitse rasvoja paljon mittailla, ei puntarissa käydä, Bryggare kirjoittaa.

Air Asian turmakoneen pyrstö löytyi

Kadonneen Air Asia -matkustajakoneen pyrstö on löytynyt Jaavanmereltä, Indonesian etsintä- ja pelastusviraston päällikkö Bambang Soelistyo sanoi toimittajille keskiviikkona Jakartassa.

Pyrstö löytyi toissijaiselta etsintäalueelta. Tämä ennestään on lisännyt epäilyjä siitä, että merivirtaukset ovat liikuttaneet lentokoneen osia.

Indonesian viranomaiset ovat julkaisseet vedenalaisia kuvia, joiden uskotaan olevan kadonneesta koneesta.

Yhteen kuvissa näkyvistä kappaleista on maalattu kirjain A. Etsintöjä johtava Soelistyo on tänään vakuuttanut, että löydettyyn pyrstö on merkattu Air Asian tunnuksella.

Air Asian lento katosi 27.12. 2014

Maapallon kaksoiskappaleen löytyminen lähempänä kuin koskaan, väittävät tutkijat

Maan kaksoiskappaleen löytyminen on lähempänä kuin koskaan, sanovat amerikkalaiset tähtitieteilijät.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasan tähtitieteilijät julkistivat tiistaina kahdeksan uutta ja varmistettua eksoplaneettalöydöstä, joista kolme kiertää tähteään niin sanotulla elinkelpoisella vyöhykkeellä, jossa nestemäisen veden on mahdollista esiintyä planeettojen pinnalla.

Toisin sanoen nämä kaksi planeettaa ovat mitä todennäköisimmin kiviplaneettoja ja ne ovat lähes Maan kokoisia. Ne kuitenkin kiertävät aurinkoa pienempää tähteä. Kepler-438b on 12 prosenttia suurempi kuin Maa ja se kiertää tähtensä ympäri 35 päivässä. Kepler-442b on 33 prosenttia suurempi kuin Maa ja se kiertää oman tähtensä ympäri 112 päivässä.

”Olemme nyt lähempänä kuin koskaan aurinkokunnan ulkopuolisen Maan kaksoiskappaleen löytämistä”, sanoi tutkija Fergal Mullally AFP:lle.

”Näyttääkö tämä ammattiurheilijan lounaalta?”

Oberhofissa ampumahiihdon maailmancupissa kisaava Kaisa Mäkäräinen hämmästelee Instagram-tilillään kisajärjestäjien tarjoamia aterioita.

Näyttääkö tämä ammattiurheilijan lounaalta, Mäkäräinen kysyy kuvatekstissä.

Onko talouspuhe finanssieliitin yksinoikeus?

Valtakunnallisissa viestimissä on ällistyttävän tavallista, että kun puhutaan taloudesta, ääneen pääsevät painotetusti yksityispankkien ekonomistit, elinkeinoelämän asiantuntijat, Sixten Korkman, Juhana Vartiainen ja Pasi Holm – sekä joissain määrin palkansaajia ja eläkelaitoksia edustavat kommentoijat.

"Talousviisaiksi" nimitetään heppoisin perustein piskuista miesjoukkoa, jossa yksityiset markkinatoimijat korostuvat liikaa.

Ulkopuolelle jäävät liian usein laaja-alaisten tiedeyliopistojen professorit ja huippututkijat useista yhteiskunnallisista oppiaineista, kulttuurielämän ja filosofian talousasiantuntijat sekä nuorten, opiskelijoiden ja työttömien edustajat.

Demokraattisessa yhteiskunnassa talousviisaita ovat kaikki kansalaiset. Koko yhteiskunnan moniäänisen kuoron on tultava kuulluksi.

Vesku on numero yksi

Vesa-Matti Loiri kuvasi uutta televisio-ohjelmaa Loirinuotiolla. 70-vuotissyntymäpäiviään hän pakenee Espanjaan.

Vesa-Matti Loivi 70v

Vesa-Matti Loiri: Suomi antoi verovelkojani anteeksi

Näyttelijä. Laulaja. Soittaja. Tulkitsija. Koomikko. Uuno Turhapuro. Kaatuilija.Urheilija monessa eri lajissa. Ja kaikessa huipulla.

Nuoransuunselkä vetää henkeä. Korpit ovat jo palanneet yöpymispuilleen Tsarmitunturille, eivätkä palokärjet enää kolisuttele Härkänuoran kumaraisia rantamäntyjä. Inarijärven etelärannalla on aivan hiljaista.

Kuka tietää, ehkä Pohjan Akka sytyttää kohta revontuletkin, sillä tämä hetki on kuin luotu suomalaisen taiteilijanjärkäleen kohtaamiselle.

Sitten, äkkiarvaamatta, Lapin luonto luo outoa taikaansa ja vie tämän syntymäpäivähaastattelun erähenkisen aloituksen aivan toiseen tyylilajiin.

Tästä tuleekin kummitusjuttu. Pimeästä metsästä alkaa kuulua outoja ääniä.

Filmiryhmäkin keskeyttää valmistelutyönsä ja kääntää katseensa metsään, josta alkaa pilkahdella valoa puiden lomasta. Oudot äänet lähenevät ja seestyvät: ne ovatkin soittoa ja laulua. Kohta kuvauslamppujen loisteeseen putkahtaa äänen lähde, punaiseen nahkatakkiin, paljettihousuihin ja käärmeennahkabuutseihin sonnustautunut muusikko Michael Monroe.

Menossa ovat Loirinuotiolla-ohjelman viimeiset kuvaukset. Loiri ja hänen tämän jakson vieraansa Monroe ja Harkimo asettuvat korkeaan kotaan, jonka keskellä rätisee nuotio.

Sen kun näkisi

Suomi ottaa mallia e-Virosta – sähköisten palvelujen väylä valmistuu, jos...

Virossa on ollut jo kymmenen vuotta käytössä kansallinen palveluväylä X-road. Väylä yhdistää virastojen, terveydenhuollon ja monien yksityisten yritysten e-palvelut toisiinsa. Suomeen rakennetaan Viron mallin mukainen väylä vuoden 2015 aikana. Luvassa on päätöksiä myös sähköisistä tunnistusvälineistä.

Suomi ottaa käyttöönsä oma kansallisen palveluväylän ensi vuoden aikana sähköisiä palveluita parantamaan.

Suomessa on näet päätetty, että tunnistautumispalvelut pitää kilpailuttaa.
Siinä se MUTTA onkin. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, ei toteudu Suomessa vuoden 2015 aikana.

Suomeen rakennetaan Viron X-Road-mallin mukainen palveluväylä, jolla on tarkoitus yhdistää julkisten palveluiden tietojärjestelmät toisiinsa ja parantaa siten kansalaisten sähköisiä palveluja.

Vuoden 2015 aikana ratkaistaan myös se, millaisilla välineillä e-palveluita Suomessa pääsee käyttämään.

Viron X-road asiantuntija Riho Oks esittelee valtavalla innolla kansallista palveluväylää ja e-yhteiskuntaa.

Jotta Suomeen rakennettavasta palveluväylästä olisi hyötyä, pitää julkisen hallinnon, valtion ja kuntien sekä esimerkiksi terveyspalveluiden omien tietojärjestelmien liittyä siihen. Suomalaisen systeemin tunteva Riho Oks antaa neuvon.

Neuvoni voisi olla se, että enemmän käytännön tekoja ja vähemmän keskustelua.

Hyvä neuvo, mutta suomalaiseen päätöksenteko kulttuuriin, joka perustuu jahkailuun, se ei oikein istu.

Lamppu joka palaa... vielä 2050

Ensi vuoden toukokuussa markkinoille saapuu led-valaisin, joka palaa vielä 2050-luvulla.

Brittiläisen Jack Dysonin uusi led-lamppu mullistaa ensi vuonna valaisinmarkkinoita.

Dysonin uusi valaisin toimii täydellä teholla jopa 180 000 tuntia. Jos lamppua pitää päivittäin päällä 12 tuntia, se kestää pyöreästi 40 vuotta.

Vuodesta 2006 asti lamppuja suunnitellut Dyson kertoo halunneensa luoda valaisimen, jossa led-teknologian hyödyt otetaan täysimääräisesti käyttöön. Nykyään markkinoilla olevien led-valaisimien käyttöikä ei yllä Dysonin lampun lukuihin.

Sen tiedämme, että musta aukko syö sen pian

Astronomit seuraavat parhaillaan henkeään pidätellen tähtitieteellisen mittakaavan näytelmää Linnunradan keskustassa, Jousimiehen tähdistön suunnalla.

Ensimmäistä kertaa tähtitieteen historiassa ihmiskunta näkee lähes reaaliajassa, kun musta aukko imee sisäänsä toistaiseksi tuntemattoman olion materiaa.

Tapahtuma on kaiken lisäksi suhteellisen lähellä omaa Aurinkokuntaamme: vain 25 000 valovuoden päässä.

Kyse on supermassiivisesta mustasta aukosta Sagittarius A* ja sen välittömään läheisyyteen saapuvasta tunnistamattomasta oliosta.

Syy oman galaksimme mustan aukon vähäiselle syömiselle löytyi

Tutkijat ovat löytäneet selityksen galaksimme ytimessä sijaitsevan mustan aukon hitaille ruokailutottumuksille.

Sagittarius A*:na tunnetulla jättiläismäisellä mustalla aukolla on massaa noin neljän miljoonan Auringon verran. Sen lähettämä säteily on kuitenkin epätavallisen vähäistä aukon massiiviseen kokoon nähden.

Nyt puhuu 17-vuotias suomalainen, joka kehuskeli maailmalla Sonyn ja Microsoftin verkkokyykyttämisellä

Joulupäivänä miljoonat videopelaajat ympäri maailmaa pettyivät. Sonyn ja Microsoftin konsolien peliverkot kaatuivat hakkeroinnin takia. Moni joululahja jäi kokeilematta. Iskun tekijäksi ilmoittautui viime aikoina verkossa huomiota herättänyt hakkeriryhmä Lizard Squad.

Lauantaina brittiläisen televisiokanava Sky Newsin haastatteluun ilmestyi vaaleatukkainen mies, joka esiintyi nimellä Ryan ja kertoi edustavansa Lizard Squadia.

Sitten tuli haastattelun kiinnostavin kohta: mies kertoi kansainvälisen median edessä olevansa Suomesta.

Olemme pyytäneet hänet tänne selittämään, miten nuori suomalainen päätyi kansainväliselle televisiokanavalle puhumaan avoimesti ja omilla kasvoillaan näin suuresta ja vakavasta asiasta.

"Olen auttanut hallitsemaan julkisuutta", hän kertoo.

Koska ryan on esiintynyt Lizard Squadin puolestapuhujana, Sky Newskin uutisoi hänen olleen myös mukana tekemässä joulun tietoturvaiskuja.

"En ole syyllistynyt mihinkään rikokseen tässä yhteydessä. Se, että mä olen yhteydessä tämmöiseen ryhmään, ei tee musta rikollista."

Suomalaishakkeria ei luovuteta USA:han – välttää mahdollisen jättituomion

Suomen laissa on ehdoton kielto omien kansalaisten luovuttamiselle, kertoo hallitusneuvos Hannu Taimisto oikeusministeriöstä.

Toisin sanoen, mies voi joutua teostaan edesvastuuseen vain Suomessa.

Omaa kansalaista ei saa luovuttaa, vaikka hän antaisi siihen luvan. Toki sitä omaa tahtoa voisi teoriassa osoittaa hakeutumalla kyseiseen maahan ja ilmiantamalla itsensä viranomaisille.

Keskusrikospoliisi selvittää parhaillaan, syyllistyikö espoolaismies rikokseen Xbox- ja Playstationin verkkopalveluihin kohdistuneen hyökkäyksen yhteydessä. Mahdollinen rikosnimike on törkeä tietojärjestelmän häirintä.

Epäillyn kannalta Suomi on selvästi Yhdysvaltoja parempi vaihtoehto teon selvittelylle.

Suomessa törkeästä tietojärjestelmän häirinnästä voi saada neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta. Yhdysvalloissa maksimirangaistukset ns. tietokonerikosten osalta voivat olla jopa 10-20 vuotta.

Voi sanoa, että Yhdysvalloissa on menty rangaistusten kovuudessa aivan liian pitkälle. Siellä pienestä teosta voi saada erittäin raskaan tuomion. Meillä puolestaan ollaan toisessa ääripäässä, kertoo tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen F-Securelta.

Espoolaisella "Ryanilla" laaja hakkeritausta – vangittu aiemmin tietomurtosarjasta

Viime vuonna Helsingin poliisi vangitsi hänet epäiltynä laajasta tietomurtosarjasta. Hän toimi tuolloin osana kansainvälistä Hack the Planet -hakkeriryhmää. Tutkinnan aikana juttu laajeni ja esille tuli uusia epäiltyjä rikoksia. Poliisi teki tapauksessa yhteistyötä Yhdysvaltain FBI:n kanssa.

Poliisi epäilee miestä törkeästä tietomurrosta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, törkeästä tietoliikenteen häirinnästä ja törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta. Juttu on ollut kesästä asti syyteharkinnassa.

Clint Eastwoodin uusi elokuva nostaa myös Simo Häyhää esiin maailmalla

Ohjaaja-näyttelijä Clint Eastwoodin uusi elokuva on nostanut maailmalla esiin myös suomalaisen Simo Häyhän teot.

Tuore Eastwoodin ohjaama elokuva on nimeltään American Sniper mikä tarkoittaa amerikkalaista tarkka-ampujaa.

American Sniperissä Eastwood kertoo tositarinaa Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukoissa palvelleesta Chris Kylesta (1974–2013). Kyleä pidetään Yhdysvaltain armeijahistorian tappavimpana tarkka-ampujana.

Kyle palveli Irakissa neljällä eri komennuksella ja hänen ampumiinsa luoteihin sai surmansa ainakin 160 ihmistä. Hän sai kutsumanimekseen "Ramadin paholainen". Elokuva perustuu samannimisiin muistelmiin, jotka Kyle on julkaissut.

Eastwoodin elokuva ei siis mitenkään sivua suomalaisen Häyhän tarinaa, mutta monille kertomus tarkantappavasta tarkka-ampujasta tuo mieleen suomalaisen Simo Häyhän. Muun muassa brittiläinen Daily Mail mainitsee Häyhän kertoessaan Eastwoodin uudesta elokuvasta ja sen tekemisestä.

Simo Häyhä (1905–2002) toimi tarkka-ampujana talvisodassa. Hänen on laskettu ampuneen yksin ainakin yli 500 neuvostosotilasta. Sotahistorioissa Häyhä nousee usein maailman pelätyimpien tarkka-ampujien kärkeen.

Sotaelokuva American Sniper tuli jouluna ensi-iltaan Yhdysvalloissa ja Suomessa se nähdään maaliskuum alussa.

Kim Dotcom sai Lizard Squad -ryhmittymän hyökkäykset kuriin

PlayStationin ja Xboxin pelipalvelut kaatuivat jouluna.

Xbox LIVE- ja PlayStation Network -peliverkostot kaatuivat jouluyönä ja miljoonien pelaajien joulumieli kaikkosi tunneiksi. Ongelmat johtuivat ilmeisesti Lizard Squad -nimisen ryhmittymän toteuttamasta palvelunestohyökkäyksestä. Sekä Sony että Microsoft myönsivät palveluissa havaitut ongelmat.

Kim Dotcom sai hyökkäyksen pysähtymään antamalla heille 3000 kuponkia perustamaansa MEGA-pilvipalveluun. Dotcomin palvelu sai tempauksella hyvää PR:ää ja uuden konsolin saaneet pelaajat saivat yhteydet toimintakuntoon, joten loppu hyvin, kaikki hyvin.

Attack Map

Joulun taikaako

"Lapsen ihmettelevä katse oli jäänyt jonnekin matkan varrelle, eikä Eräs millään pystynyt muistamaan, mille väliasemalle oli sen hukannut."

Elettiin kuusikymmenluvun taitetta, ja Eräs oli vielä kovin pieni. Mummi ja ukki olivat aattoiltana patistaneet ajoissa nukkumaan, sillä aamulla aikaisin lähdettäisiin joulukirkkoon.

Eräs vastusteli hieman, mutta kömpi sitten sänkyyn halaten lujasti joululahjaksi saamansa traktoria, jossa oli ratista käännettävät etupyörät. Se oli ameriikanmallia se traktori, semmoista jonka näki Aku Ankassa, kun Aku ja pojat kävivät Mummo Ankan luona kylässä.

Aamulla oli todellakin aikainen herätys, ja haukotellen Eräs istui Mossen takapenkillä ja kaipasi traktoriaan, sillä eihän moista kirkkoon voinut ottaa, totesivat mummi ja ukki.

Kirkko oli täynnä ihmisiä, niin kuin silloin oli tapana. Jos ei jouluna näkynyt kirkossa, se kyllä huomattiin, ja saattoi joutua huonoihin kirjoihin rovastin silmissä, ja rovasti oli ankara mies ja tuomitsi.

Perintöveroa Portugaliin pakeneva vuorineuvos

Turun yliopiston finanssioikeuden professori Jaakko Ossa ihmettelee Onvest-konsernin pääomistajan Maarit Toivanen-Koiviston laskelmia perintöverosta.

Vuorineuvos Toivanen-Koivisto sanoi Helsingin Sanomissa tiistaina, että hän muuttaa perheineen Portugaliin liian raskaan perintö- ja lahjaveron vuoksi.

Toivanen-Koiviston mukaan hänen perheensä perintövero olisi 20 prosenttia pesän varallisuudesta, mutta Portugalissa verotaakkaa ei ole.

Onvest-konserni on pörssin ulkopuolinen eli listaamaton yritys. Jokaisen kuolinpesän verotus on kuitenkin yksilöllistä eli perintöveron huojennussäännökset eivät sovellu kaikkiin kuolinpesiin samalla tavalla.

Erityisesti häntä askarruttaakin Maarit Toivanen-Koiviston kommentti, jonka mukaan perilliset eivät saisi pankista lainaa perimiään osakkeitaan vastaan. Siksi he eivät selviäisi perintöveroista realisoimatta omaisuuttaan. Ossa toimii pienen varsinaissuomalaisen säästöpankin hallituksen puheenjohtajana.

Suomalainen vuorineuvos pakenee perintöveroa Portugaliin – "Tämä on ainoa mahdollisuus"

Onvest-konsernin pääomistaja, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto, 59, muuttaa ensi vuonna perheineen Portugaliin.

"Jos menehtyisin yllättäen, lapseni joutuisivat maksamaan perintöveroa kymmeniä miljoonia euroja vuoden sisällä. Hehän perisivät osakkeeni eikä pankki antaisi lainaa niitä vastaan", Toivanen-Koivisto sanoo.

Yritysten työvoima on koulutettu veronmaksajien rahoilla ja infra tehty veronmaksajien rahoilla. Herää kysymys, että eikö sillä ole mitään arvoa?"

Onvestia perhe ei halua myydä eikä yhtiö kykene maksamaan niin paljon osinkoja, että lapset pystyisivät maksamaan niillä perintöverot.

Vuorineuvoksen mukaan muuttoa on harkittu toista vuotta. "Olemme miettineet, että sanotaanko tätä ääneen vai ei. Perintövero on kuitenkin muuttomme syy. Se on hirveän surullista."

Yrittäjät ymmärtävät vuorineuvoksen veropakolaisuutta

Johtaja Anna Lundén Suomen Yrittäjistä ymmärtää Maarit Toivanen-Koiviston ratkaisua paeta Suomen perintöverotusta ulkomaille.

Suomen Yrittäjien mielestä tämän hallituskauden aikana tehdyt perintöveron korotuspäätökset pitäisi purkaa. Viimeksi kuluneena syksynä hallitus korotti perintöverotuksen asteikkoja yhdellä prosenttiyksiköllä.

Ruotsissa perintöveron korvaa luovutusvoittovero, jolloin veroa maksetaan vasta kun perityt osakkeet myydään. Lundénin mukaan se haastaa suomalaiset yritykset sukupolvenvaihdostilanteessa.

Kimmo Sasikin kannattaa perintöveron laskemista.

"Jotain pitää tehdä, että yritykset pysyvät Suomessa"

Valtiovarainministeri Antti Rinne huomauttaa, että perintöveroon voi saada maksuaikaa.

Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd) tunnustaa, että perintöverotukseen liittyy sukupolvenvaihdostilanteessa ongelmia, mutta myös tietämättömyyttä voimassa olevista verohuojennuksista.

Rinne huomauttaa, että on olemassa maksuaikahuojennus, jolla maksuaikaa perintöveroon saa venytettyä viiteen vuoteen. Toinen voimassa oleva huojennus on maksuunpanohuojennus, joka tarkoittaa sitä, että verotus kohdistuu vain 40 prosenttiin maatila- tai yritysvarallisuuden arvosta.

Kuinka suuri moraalinen ongelma ministeri Rinteelle perintöveropakolaiset ovat? Hän miettii tovin ja muotoilee asian näin:

"Meillä on lainsäädäntö, joka kohtelee oikeudenmukaisesti kaikkia perintöjä ja ottaa huomioon, että sukupolvenvaihdos voidaan tehdä. Yritysten työvoima on koulutettu veronmaksajien rahoilla ja infra tehty veronmaksajien rahoilla. Herää kysymys, että eikö sillä ole mitään arvoa?"

Lehtomäki "flirttailee Venäjän kanssa"

Jos Kimmo Sasin (kok) väitteitä on uskominen

Suo­mi–­Ve­nä­jä-seu­ran pu­heen­joh­ta­jan, kan­san­edus­ta­ja Paula Lehtomäen (kesk) mu­kaan pää­mi­nis­te­ri Alexander Stubbin (kok) kes­kus­taan koh­dis­ta­mil­ta lau­sun­noil­ta puut­tuu poh­ja.

Pää­mi­nis­te­ri Stubb on ar­vioi­nut vii­kon ai­ka­na eri ti­lan­teis­sa, et­tä kes­kus­ta vie Suo­mea har­maal­le alueel­le, jos­sa Ve­nä­jään suh­tau­du­taan myön­tei­sem­min kuin Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen lin­ja sal­lii.

"Ku­kaan kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja ei ole eh­dot­ta­nut EU-pa­kot­teis­ta ir­rot­tau­tu­mis­ta. Vas­taa­ni ei ole tul­lut yh­tä­kään esi­merk­kiä. Stub­bil­la ei myös­kään ole konk­reet­ti­sia pe­rus­te­lui­ta väit­tei­den­sä tuek­si. Sik­si pää­mi­nis­te­rin syy­tök­set kes­kus­tan Ve­nä­jä-myön­tei­syy­des­tä näyt­täy­ty­vät kum­mal­li­si­na", Leh­to­mä­ki sa­noo.

KO­KOO­MUK­SEN kan­san­edus­ta­jan Kimmo Sasin mu­kaan Leh­to­mä­ki kui­ten­kin "sel­väs­ti flirt­tai­lee Ve­nä­jän kans­sa".

Pysäyttäkää homeopaattien rokotevastainen kampanjointi!


Homeopaatit kampanjoivat kansainvälisesti rokotteita vastaan.

Homeopaatit neuvovat olemaan antamatta perusrokotteita kuten MPR vauvoille. He väittävät, että rokotteet aiheuttavat autismia ja että tuhkarokko on harmiton sairaus. Kun äiti on saatu peloiteltua kuoliaaksi, homeopaatit kaivavat esiin sokeripillerinsä ja väittävät niiden olevan yhtä tehokkaita kuin rokote. Rokotteilla ehkäistävät taudit.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne: nollasopimukset kielletään

"Harva uskaltaa kertoa tästä omalla nimellään ja kuvallaan, mutta minulla ei taida olla enää mitään menetettävää..."

Näin aloittaa tarinansa Juhapekka Lindfors. Lindfors ja Krista Fagerlund ovat tamperelaisia ammattitaitoisia vartijoita ja nuoria työhaluisia ihmisiä. Heillä on kokemusta, koulutusta ja kova työmoraali, ja he ovat valmiita sitoutumaan työnantajaansa.

Valitettavasti työnantaja ei halua sitoutua heihin. Heillä molemmilla on niin sanottu nollasopimus.

Lindfors ja Fagerlund ovat luvanneet kertoa, miltä nollasopimuksen varassa eläminen tuntuu: millaista on yrittää hankkia leipänsä, kun irtisanomissuoja ja monet muut työelämän oikeudet puuttuvat eikä seuraavaa työvuoroa tiedä ikinä etukäteen.

Nollasopimuksia ei mainita laissa eikä niille ole aivan tarkkaa määritelmää. Yleensä niillä tarkoitetaan kuitenkin kaikkia työsuhteita, joissa ei ole sovittu vähimmäistuntimäärää.

Tyypillinen nollasopimus on toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen työsopimus, jossa viikkotuntimääräksi on merkitty 0–40. Joissain tapauksissa nollatyö voi koostua lyhyistä määräaikaisista sopimuksista. Nollatuntilaisia voidaan kutsua esimerkiksi tarvittaessa töihin tulijoiksi, tuuraajiksi tai "vakituisiksi ekstroiksi". Erityisesti vuokratyössä nollasopimuksia käytetään paljon.

Esimerkiksi kaupassa työnantajalla voi olla listoillaan vaikkapa parikymmentä nollatuntilaista. Kun seuraavaksi päiväksi näyttäisi olevan tarvetta lisätyövoimalle, työnantaja soittaa jollekin nollatuntilaisistaan ja pyytää tätä töihin.

Pompottelu alkaa riittää

Juhapekka Lindfors ja Krista Fagerlund ovat täysillä ay-liikkeen tavoitteen takana. He ovat kypsiä pompotteluun ja yksipuolisesti sitovaan talutusnuoraan. He haluavat tehdä töitä eivätkä kytätä puhelinta siltä varalta, että se ehkä soi.

Väsynyt Putin pyysi kansaa kestämään

Venäjän presidentti arvioi, että talouskriisi voi kestää kaksi vuotta. Putin tunnusti torstaina lehdistötilaisuudessa Moskovassa, että monet uudistukset ovat Venäjällä jääneet tekemättä. Länsimaiden ja Ukrainan haukkuminen jäi tällä kertaa vähiin.

Yli1 200 toimittajan ja kymmenien miljoonien televisionkatsojien eteen astui torstaina väsynyt valtiojohtaja, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti vuotuisen suuren lehdistötilaisuutensa. Päättyvän vuoden talouslukuja esitellessään presidentti vaikutti flunssaiselta ja hajamieliseltä.

Venäjän ääni

Putin toivoo, että rupla lähtee nousuun. Hänen mukaan hallitus aikoo ryhtyä ruplan vahvistamiseksi samoihin toimenpiteisiin kuin vuonna 2008.

Öljyn hinta saattaa jatkaa laskua, mutta siitä huolimatta Venäjän hallitus aikoo täyttää kaikki sosiaaliset velvoitteensa, sanoi Putin.

USA muodostaa uhkan Venäjälle, sijoittaessaan ohjuspuolustusjärjestelmänsä Itä-Eurooppaan.

Lähes puolet 20 minuutin potilaskäynnistä tuhrautuu tietotekniikan kanssa

Joulukuun alussa Lääkärilehti kertoi jäsenkyselystä, jonka mukaan potilastietojärjestelmät ovat hitaita, kaatuilevia ja mutkikkaita käyttää.

Ohjelmia ei ole suunniteltu lääkärintyön näkökulmasta. Lisäksi lainsäädännön ja hoitomenetelmien kehittyminen pakottaa muuttamaan sovelluksia jatkuvasti, joten lääkärin pitäisi istua kurssilla useita päiviä vuodessa.

Osa lääkäreistä on erittäin turhautuneita ja kyllästyneitä tietotekniikkaan, joka tuntuu pikemminkin haittaavan potilastyötä kuin auttavan sitä. Verkko-ongelmat, toistuvat päivitykset ja salasanojen viidakko käyvät niin potilaan kuin lääkärinkin hermoille. Pahimmassa tapauksessa ongelmat vaarantavat potilasturvallisuuden.

Helsinki tiukkana poliitikon kielikikkailusta

Minerva Krohn eroaa tai hänet erotetaan opetuslautakunnasta

Äidinkielen vaihto näyttää kikkailulta: se ajoittuu samoille viikoille, joina Krohn asettui ehdolle ja valittiin Kuntaliiton hallitukseen ruotsinkieliselle paikalle.

"Emme lähettäneet selvityspyyntöä Krohnille tai muuallekaan, koska tilanne näyttää selvältä. Valtuusto myöntää Krohnille eron, ja ellei hän sitä pyydä, toteaa kelpoisuuden päättyneeksi", Peltonen sanoo.

Konkaripoliitikko on väärin perustein kahdessa politiikan johtopestissä.